Search


PDF Archive search engine
Last database update: 30 December at 19:12 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zacytowana»:


Total: 1 results - 0.002 seconds

Karolina Babińska portfolio 100%

Dlatego obiekty wyglądają neutralnie w swojej materialności, będą pochodzią ze zbioru wizualnie rozpoznawalnych przedmiotów a zacytowana funkcjonalność ma często charakter manualny, a nie interface’u.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/karolina-babin-ska-portfolio/

24/03/2017 www.pdf-archive.com