Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zadanie»:


Total: 130 results - 0.017 seconds

zbior zadan AM II odpowiedzi 100%

Rozdział 1 Odpowiedzi do zadań Zadanie 1.1.1 a) 13 abc(a2 + b2 + c2 ) b) 3 ln 2 Zadanie 1.1.2 a) 1 48 b) π 2 −8 16 c) 11 d) 0, 01 e) 40 3 f ) − 18 + ln √ g) 2 7 192 Zadanie 1.1.3 πR 2 a) 4π 5 R 15 b) 4π 5 a 15 c) h) 4π 3 a bc 15 i) 3π 8 j) 32π d) π 10 e) π 6 f ) 89 a2 k) 16 π 3 l) 1 π 10 m) 2π ( 3 g) π4 h2 R2 √ 2 − 1) n) √ 8 2π 35 Zadanie 1.1.4 a) 3 b) 55 6 c) πa3 6 d) 2πa3 g) 4πa h) R3 −r3 π 3 i) 16 πR6 3 j) m) 8π 3 n) 4π o) 45 Zadanie 1.2.1 √ a) 5 ln 2 b) arctg √ 2 2 3 (b 3 g) 2πa3 f) − a3 ) √ 10 1 (5a3 12 + a) e) 16π 3 f) k) 4π 3 l) 38 π(2 3 − √ 2) 32 3 r) 43 π p) π √ √ c) 23 (5 5 − 2 2) d) 24 h) 2π + 2 i) 1 1 (π 2 16 e) 0 + 12π − 8 ln 2) Zbiór zadań - Analiza matematyczna II 2 Zadanie 1.2.2 a) √ b) 13 a3 (3π + 2 2) √ a2 + b2 (2πa2 + 38 π 3 b2 ) c) Zadanie 1.2.3 a) 21 π 4 b) 8 c) 5 d) √ 3 √ e) 2a2 + b2 Zadanie 1.2.4 √ a) 3π 2 (e 4 3 π + 3e 4 − 4) b) 2π Zadanie 1.2.5 a) 0 b) 0 e) 0 f) − c) − 4 3 17 24 d) π 4 − 2 3 h) − π g) 2 Zadanie 1.2.6 b) − πa2 a) 1 c) 1 35 d) 13 e) 4 f) 0 Zadanie 1.2.7 a) 10 d) − 4 3 b) πR4 2 e) π 2 − 4 3 c) − 1 3 f) − 1 5 e 15 + 61 e2 − 2e + Zadanie 1.2.8 a) − d) 3 2 3 2 b) 63 c) − e) 1 f) √ 1 2 2+1 Zadanie 1.3.1 √ a) 3 3 a 2 b) 16 √ c) 54 14 d) 28 3 Zadanie 1.3.2 a) 0 b) 43 πR4 c) ah(4a + πh) d) 30π 2 5 √ 3− 2 3 √ 2 d) 16 143 √ 2 Zbiór zadań - Analiza matematyczna II 3 Zadanie 1.3.3 √ a) 2 2πp2 b) √ 2π ( 3 c) 2R2 8 − 1) π 2 −1 √ d) 83 π(2 2 − 1) Zadanie 1.3.4 1 60 + d) − π 4 a) π 3·28 b) 70 3 − 32 π e) 38 π 15 c) 0 f) − 94 15 Zadanie 1.3.5 a) 1 kR2 (16R 24 + 3πk) b) 12 πa5 5 c) 1 Zadanie 1.3.6 a) − 18 πR6 b) − πa2 c) 0 Zadanie 1.4.1 a) grad F = [x2 − 2yz, y 2 − 2xz, z 2 − 2xy] h c) grad F = 1 − 1 y + yz , yx2 + xz , − xy z2 i b) grad F = [x, y, z] d) grad F = h i y , −x , 1 x2 +y 2 x2 +y 2 e) grad F = [yz, xz, xy] Zadanie 1.4.2 ~ = −1, rot W ~ = ~k a) div W ~ = 2z, rot W ~ = −2(x + y)~k b) div W ~ = 0, rot W ~ =0 c) div W ~ = 2 , rot W ~ =0 d) div W r ~ = − 1 y 2 − 2zy − 2xz, rot W ~ = y 2~i + z 2~j + xy~k e) div W 2 ~ = 2x + y + xz + 1, rot W ~ = −xy~i + ~j + (yz − x)~k f ) div W Zadanie 1.4.3 a) u(x, y) = xey − 2y 2 + C, C ∈ R c) nie e) nie √ g) u(x, y) = x2 + y 2 + C, C ∈ R i) nie k) u(x, y, z) = x2 y + xz 2 + sin πz + C, C ∈ R b) u(x, y) = xexy + C, C ∈ R d) nie f ) u(x, y) = x2 + 2xy + y 3 + C, C ∈ R h) u(x, y, z) = x3 + x2 yz + y 2 + z 2 + 2z + C, C ∈ R j) u(x, y, z) = 14 (x4 + y 4 + z 4 ) − 5xyz + C, C ∈ R l) u(x, y, z) = xy + xz + yz + C, C ∈ R Zbiór zadań - Analiza matematyczna II Zadanie 1.4.4 a) 96π + 256 3 b) 0 c) 5π e) − 2π f ) 4π d) 48π Zadanie 1.4.5 a) 4πR2 H b) − 4π Zadanie 1.4.6 a) − 74 b) − π c) 24a3 c) πR2 Zadanie 2.1.1 a) zbieżny d) zbieżny g) zbieżny b) zbieżny e) rozbieżny h) zbieżny c) zbieżny f ) zbieżny i) rozbieżny Zadanie 2.1.2 a) 1 e2 −1 b) − 2 3 d) 23 4 g) 1 2 e) − ln 3 √ h) 1 − 2 c) 1 4 f) 1 2 sin 1 i) 1 Zadanie 2.1.3 a) spełnia d) spełnia g) spełnia b) spełnia e) spełnia h) nie spełnia c) spełnia f ) spełnia i) spełnia Zadanie 2.1.5 a) rozbieżny d) zbieżny g) rozbieżny j) zbieżny m) rozbieżny p) rozbieżny s) zbieżny v) zbieżny b) zbieżny e) zbieżny h) rozbieżny k) rozbieżny n) zbieżny q) zbieżny t) zbieżny c) rozbieżny f ) zbieżny i) rozbieżny l) rozbieżny o) rozbieżny r) rozbieżny u) rozbieżny 4 Zbiór zadań - Analiza matematyczna II 5 Zadanie 2.1.6 a) rozbieżny d) rozbieżny g) zbieżny j) zbieżny m) zbieżny p) zbieżny b) zbieżny e) zbieżny h) zbieżny k) zbieżny n) rozbieżny q) zbieżny c) rozbieżny f ) zbieżny i) rozbieżny l) zbieżny o) rozbieżny r) zbieżny b) zbieżny e) zbieżny h) rozbieżny k) rozbieżny n) rozbieżny r) zbieżny u) zbieżny c) zbieżny f ) zbieżny i) zbieżny l) zbieżny o) rozbieżny s) zbieżny v) zbieżny Zadanie 2.1.7 a) rozbieżny d) zbieżny g) rozbieżny j) zbieżny m) zbieżny p) zbieżny t) zbieżny Zadanie 2.1.8 a) zbieżny d) zbieżny b) zbieżny e) zbieżny c) zbieżny f ) zbieżny Zadanie 2.1.9 a) zbieżny bezwzględnie d) zbieżny bezwzględnie g) zbieżny bezwzględnie j) zbieżny warunkowo m) zbieżny warunkowo p) zbieżny bezwzględnie t) zbieżny bezwzględnie b) zbieżny warunkowo e) zbieżny warunkowo h) zbieżny bezwzględnie k) zbieżny bezwzględnie n) rozbieżny r) zbieżny bezwzględnie u) rozbieżny c) zbieżny warunkowo f ) zbieżny warunkowo i) zbieżny bezwzględnie l) rozbieżny o) zbieżny bezwzględnie s) zbieżny warunkowo v) zbieżny bezwzględnie

https://www.pdf-archive.com/2014/06/07/zbior-zadan-am-ii-odpowiedzi/

07/06/2014 www.pdf-archive.com

prad staly 2013 nopass 97%

zorcowych z nalizy Zadanie (WS) Zna Uo … ( RF R1 = Ro Ui Uo R2 a) RF R1 R2 = 1+ Ro Ui Uo b) RF R1 = R2 Ui1 Dla Ro Uo R3 Ui2 ( = ) (WS) Zadanie R1 R1 Rwe R2 R2 Rwe R2 Us gmUs gmUs b) = R1 Us gmUs Us a) = = Rwe = + + = ) Zadanie (CS) 12 a) b) 12 1 2 , 3 , , , i i V1 V2 V3 = 22 k = 220 300 Zadanie = = = 250 mV 0 R (CS) a) b) [ ] [ ] [ ] 2 2 U2 U2 4 77 [W], 5 69 [W], 1 14 [W], [ ] [ ] [ ] 3 08 [W], 0 30 [W], 0 73 [W] [ ] [ ] [ ] 4 77 + ( 3 08) + 5 69 + 0 30 + 1 14 + 0 73 = 0 01 0, 8 62 [W], 8 25 [W], 0 126 [W], [ ] [ ] [ ] 0 41 [W], 0 033 [W], 0 201 [W] 8 62 + ( 0 201) + 0 41 + 8 25 + 0 033 + 0 126 = 0 002 0, =0 =0 R2 Zadanie a (WS) Us a, b = , = , = , = b Zadanie (CS) I2 R = 8 , Zadanie = 500 mW (WS/CS) R5 w J2 R3 1 = 8 A, = 3 A, = 25 A, = 250 m , = 1 , = 500 m , = 200 m , = 250 m , a) = a) Zadanie [V] = [V] = J1 J3 R1 R2 [V] = 1 [V] R4 = 2 [V] = 3 [V].

https://www.pdf-archive.com/2013/04/02/prad-staly-2013-nopass/

02/04/2013 www.pdf-archive.com

58c143ff21e3d z 96%

Zadanie 1. ... 64 Zadanie 2. ... 32 Zadanie 3.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/13/58c143ff21e3d-z/

13/03/2017 www.pdf-archive.com

matematyka arkusz 2016 96%

Zadanie 1. ... 5 Zadanie 2.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/13/matematyka-arkusz-2016/

13/03/2017 www.pdf-archive.com

Spraw1 2015 95%

30+60 minut Zadanie 1 (2 punkty).

https://www.pdf-archive.com/2015/11/24/spraw1-2015/

24/11/2015 www.pdf-archive.com

Arkusz LSCDN 2012 klasa1a 95%

zadanie 1 ( 1 pkt ) 15 Trzecia część liczby 9 wynosi A) 315 B) 3 29 35 C) D) 95 D) a 12 zadanie 2 ( 1 pkt ) Przedstaw wyrażenie 4 a 5 :

https://www.pdf-archive.com/2017/03/10/arkusz-lscdn-2012-klasa1a/

10/03/2017 www.pdf-archive.com

PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ. Wersja B 94%

Zadanie 1. ... Zadanie 2. ... dzieła sztuki Zadanie 6.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/25/pieni-dz-i-bankowo-wersja-b/

25/12/2016 www.pdf-archive.com

PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ. Wersja A (1) 94%

Zadanie 1. ... Zadanie 2. ... Zadanie 3. ... Zadanie 4.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/24/pieni-dz-i-bankowo-wersja-a-1/

24/12/2016 www.pdf-archive.com

owootem 93%

40 MSR-P2_2P-169 Okropnie Wyczerpujący Test Magiczny ze starożytnych run Zadanie 1.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/14/owootem/

14/06/2014 www.pdf-archive.com

Kolokwium2013 93%

ZADANIE 1 ( 1 PKT) Należy określić typy wyrażeń OCL:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/24/kolokwium2013/

24/06/2017 www.pdf-archive.com

mechanika 92%

Mechanika ogólna Obrońcy -Obrońcy na wyznaczonych przez organizatorów punktach mają za zadanie bronić balonów, które zostały rozwieszone w strategicznych punktach, przebicie balona przez zombie oznacza stracenie punktu obrony.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/30/mechanika/

30/08/2017 www.pdf-archive.com

LMn 01 92%

Precyzja arytmetyki zmiennoprzecinkowej i błędy arytmetyki zmiennoprzecinkowej ZADANIE 1 10 Oszacuj praktyczną precyzję arytmetyki zmiennoprzecinkowej w oparciu o komputer, który posiadasz.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/19/lmn-01/

19/10/2015 www.pdf-archive.com

mo rozwiazane 91%

Jakie zadanie musisz rozwiązać aby znaleźć odpowiedź na to pytanie?

https://www.pdf-archive.com/2017/01/24/mo-rozwiazane/

24/01/2017 www.pdf-archive.com

BlokEkipa Regulamin 91%

Mechanizm wyłaniania osób uprawnionych do nagrody spośród tych, którzy pomyślnie przeszli test wiedzy, a następnie udzielili najciekawszej odpowiedzi na Zadanie/Pytanie Finałowe.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/28/blokekipa-regulamin/

28/07/2016 www.pdf-archive.com

lista 14 90%

Zadanie 1. ... Zadanie 2. ... Zadanie 3. ... Zadanie 4.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/lista-14/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

HISWOS 2012 89%

Zadanie 1. ... Zadanie 2.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/16/hiswos-2012/

16/03/2013 www.pdf-archive.com

ASD2017 PS0102 zlozonosc 88%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zadanie 1.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/12/asd2017-ps0102-zlozonosc/

12/10/2017 www.pdf-archive.com

Kolokwium2014 87%

ZADANIE 1 Należy określić typy wyrażeń OCL:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/24/kolokwium2014/

24/06/2017 www.pdf-archive.com

matematyka 2009 1 10 86%

Egzamin maturalny maj 2009 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Matematyka – poziom podstawowy Klucz punktowania odpowiedzi Zadanie 1.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/03/matematyka-2009-1-10/

03/06/2013 www.pdf-archive.com

be 86%

Zadanie 212. ... Zadanie 213.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/26/be/

26/02/2012 www.pdf-archive.com

Cwiczenie 4 - Zadania 85%

Analiza widmowa sygnałów Zadanie 4.1 Wygenerować/nagrać następujące sygnały (dł.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/20/cwiczenie-4-zadania/

20/11/2017 www.pdf-archive.com