Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 September at 08:17 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zajedni»:


Total: 7 results - 0.018 seconds

plur 1 100%

Mir, Ljubav, Zajedništvo, Poštovanje.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-1/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

plur 7 8 84%

Znaèajno mjesto ima i uživanje atmosfere zajedništva (ono “U” iz PLUR-a) kakvo se može naæi i u drugim masovnim dogaðajima (koncerti, utakmice, demonstracije), ali je ipak (uz droge) jedan od “zaštitnih znakova” partyja.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-7-8/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

plur 2 78%

Naime, pravi party je jednostavno drugaèiji od svega – bilo zbog nekonvencionalnosti, bilo zbog nesvakodnevnog osjeæaja zajedništva, slobode i senzualnosti koji nam može pružiti ili neèega desetog, mnogima nam znaèi jako puno (pa i nakon što smo postali punoljetni).

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-2/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

komšić 67%

Tom su sastanku prisustvovali i tu`ioci Milorad Bara{in i Vladimir Vuk~evi}.Zajedni~ki zaklju~ak sastanka bio je da procesuiranje ratnih zlo~ina doprinosi pobolj{anju odnosa izme|u BiH i Srbije.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/kom-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

26.07.2005 67%

Na prijedlogu dnevnog reda, izme|u ostalog, nalaze se izvje{taji o efektima odluka o prenosu ovla{tenja sa RS na zajedni~ke organe BiH i realizaciji programa rje{avanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2004.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2005/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

26.07.2011 62%

Komarica smatra da je pomirenje preduslov za zajedni~ku budu}nost i is ta kao je da je prav da po tre bna, ne sa mo po ro di ca ma `rtava nego i porodicama ubica.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2011/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

plur 5 6 37%

Koliko je politièan taj osjeæaj slobode, zajedništva i izuzetne sreæe koji viri iz naše glazbe i naših partya?

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-5-6/

16/02/2015 www.pdf-archive.com