Search


PDF Archive search engine
Last database update: 28 November at 17:16 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zakres»:


Total: 110 results - 0.045 seconds

MIB 100%

zakres pomiarowy 150 mm 200 mm 300 mm długość szczęki 40 mm 50 mm 60 mm PLN/zestaw 236,301,408,- NOW OŚĆ !

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/mib/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

TABELA METALI DO ORGONITÓW 86%

Bardzo szeroki zakres reakcji orgonitu na częstotliwości.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/27/tabela-metali-do-orgonit-w/

27/09/2013 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 85%

SPIS TREŚCI Rozdział I – Postanowienia wprowadzające Postanowienia ogólne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  1 Definicje  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  1 Rozdział II – Przedmiot i zakres ubezpieczenia Czas ochrony  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Przedmiot i zakres ubezpieczenia .  .  .  .  .  .  .  .  .   Świadczenia podstawowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej  .  .  .   Świadczenia dodatkowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczeń podstawowych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące usług assistance – zakres podstawowy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczeń dodatkowych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczeń dodatkowych specjalnych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  5 str.  5 str.  5 str.  6 str.  6 str.  7 str.  8 str.  10 Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności  .  .  .  .   str.  14 Wyłączenia odpowiedzialności  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  14 Rozdział III – Zawarcie umowy ubezpieczenia Zawarcie umowy ubezpieczenia i czas jej trwania  .  .  .   str.  15 Składka za ubezpieczenie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  16 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia i ustanie odpowiedzialności.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com

Chemia importowana gazetka 84%

Zakres temp. ... Zakres temperatur 20-95 stopni. ... Zakres temp.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/04/chemia-importowana-gazetka/

04/03/2018 www.pdf-archive.com

lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje 82%

Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/13/lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje/

13/01/2017 www.pdf-archive.com

Game plan A62r 10 81%

Zakres kontynuacyjny Villaina, jaki range targetujemy.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/26/game-plan-a62r-10/

26/04/2015 www.pdf-archive.com

Dokumentacja powykonawcza Agata Czuła 81%

Zakres opracowania ...........................................................................................................4 3.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/29/dokumentacja-powykonawcza-agata-czu-a/

29/11/2016 www.pdf-archive.com

Warta 71242018 Ulotka-Travel 296x210-v4 79%

CO ZYSKUJESZ Z POLISĄ WARTA TRAVEL SZEROKI ZAKRES OCHRONY Już w standardowym ubezpieczeniu zyskujesz bardzo szeroki zakres ochrony.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/warta71242018ulotka-travel296x210-v4/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Larry Peterson 77%

Redaktor naczelny gazety „San Fierro Times” | S F T I M E S 06.12.2011 - 01.09.2013 Zakres obowiązków:

https://www.pdf-archive.com/2014/07/29/larry-peterson/

29/07/2014 www.pdf-archive.com

ZFŚS 06.02.2015 r. 77%

Uprawnieni do korzystania z Funduszu, • Pracownicy (problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców, zakres uprawnień małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy), • Emeryci i renciści (zasady korzystania), • Członkowie rodzin uprawnieni do korzystania z Funduszu Socjalnego • Możliwość rozszerzenia uprawnień na inne osoby 3.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/zf-s-06-02-2015-r/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

paulinka154 cv(2)(1) 77%

Zakres obowiązków pomocy nauczyciela w grupie 5-latków 2012.05 - 2012.06 Praktyka w Szkole Podstawowej nr.6 w Grodzisku Mazowieckim.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/22/paulinka154-cv-2-1/

22/05/2016 www.pdf-archive.com

pzu sport 77%

5 Zakres ubezpieczenia 4 l l 5 Czas ochrony:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/pzu-sport/

28/06/2016 www.pdf-archive.com

Propozycja ubezpieczenia nr T1032733602.PDF 77%

25 Zakres ubezpieczenia 4 l l 5 Czas ochrony:

https://www.pdf-archive.com/2016/07/04/propozycja-ubezpieczenia-nr-t1032733602/

04/07/2016 www.pdf-archive.com

Pytania na sprawdzian z Prawoznawstwa 77%

Podział wykładni ze względu na jej wyniki (zakres) 8.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/02/pytania-na-sprawdzian-z-prawoznawstwa/

02/01/2020 www.pdf-archive.com

PDOP ZOZ 28.04.2015 75%

Zagadnienia powiązane • Zwolnienie przychodów przeznaczonych na cele ochrony zdrowia – zakres podmiotowo-przedmiotowy • Podatek VAT – struktura • PCC – zwolnienie kapitałów P O L S K I E T O W A R Z Y S T W O E K O N O M I C Z N E O d d z i a ł w W a ł b r z y c h u u l .

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/pdop-zoz-28-04-2015/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

Ubezpieczenie dzieci w Przedszkolu w Nędzy na rok przedszkolny 2019 2020 75%

+48 22 501 61 00, 801 120 000 1/36 RODO Zawarcie umowy RODO 6 RODO Składka ubezpieczeniowa RODO 6 RODO Suma ubezpieczenia / suma gwarancyjna oraz limity odpowiedzialności RODO 5 RODO Wyłączenia odpowiedzialności RODO 5 RODO Przedmiot i zakres ubezpieczenia RODO 4 RODO Definicje RODO 4 12.04.2019 Postanowienia ogólne RODO SPIS TREŚCI KLAUZULA NR 10 – DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE Z POWODU CHOROBY 16 KLAUZULA NR 11 – BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI 16 KLAUZULA NR 12 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA DYREKTORA ORAZ PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 17 KLAUZULA NR 13 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MIENIE POWIERZONE NA PRZECHOWANIE DO SZATNI 18 TABELA OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU 19 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 35 2/36 Do Ogólnych warunków ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne IV (184) wprowadza się niniejszą tabelę spełniającą warunki wynikające z art.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/02/untitled-pdf-document-1/

02/09/2019 www.pdf-archive.com

WINDYKACJA W PRAKTYCE 17.11.2014 74%

Podmioty odpowiedzialne za długi i zakres odpowiedzialności • Zakres odpowiedzialności a rodzaj formy prawnej dłużnika • Odpowiedzialność wspólników • Odpowiedzialność spadkobierców • Odpowiedzialność małżonka dłużnika • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/01/windykacja-w-praktyce-17-11-2014/

01/11/2014 www.pdf-archive.com

ke (1) 74%

Ød Ø D1 30 ØD A KE/KE-ko KKK Zakres produkcji:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/29/ke-1/

29/11/2016 www.pdf-archive.com

Faber - PRZEBIEG INWESTYCJI 73%

Zakres prac wykonywanych przy realizacji kontraktu.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/14/faber-przebieg-inwestycji/

14/06/2016 www.pdf-archive.com

Faber - PRZEBIEG INWESTYCJI 73%

Zakres prac wykonywanych przy realizacji kontraktu.

https://www.pdf-archive.com/2018/10/19/faber---przebieg-inwestycji/

19/10/2018 www.pdf-archive.com

Faber - PRZEBIEG INWESTYCJI 73%

Zakres prac wykonywanych przy realizacji kontraktu.

https://www.pdf-archive.com/2019/04/05/faber---przebieg-inwestycji/

05/04/2019 www.pdf-archive.com

PRZEBIEG INWESTYCJI 73%

Zakres prac wykonywanych przy realizacji kontraktu.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/29/przebieg-inwestycji/

29/11/2019 www.pdf-archive.com

PRZEBIEG INWESTYCJI 2020 73%

Zakres prac wykonywanych przy realizacji kontraktu.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/06/przebieg-inwestycji-2020/

06/04/2020 www.pdf-archive.com

Kosztorys Wesela 2018 (1) 71%

PL 5291647860 REGON 140301173 tel.+48606321421, biuro@folwarski.pl www.folwarski.pl Kosztorys WESELA  Wodzirej Rafał Folwarski - 1200 zł W zakres pracy wchodzą:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/26/kosztorys-wesela-2018-1/

26/02/2018 www.pdf-archive.com