Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 January at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zakresie»:


Total: 200 results - 0.025 seconds

raport wsi 100%

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WERYFIKACYJNEJ Antoni MACIEREWICZ RAPORT o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/04/raport-wsi/

04/06/2015 www.pdf-archive.com

TABELA MINERAŁÓW 95%

KRYSZTAŁGÓRSKI/ KWARC-DROBNY lub PROSZEK WSZYSTKIE NIE TAK SELENIT BIAŁY NIEBIESKI KREMOWY NIE TAK SELENIT DROBNY lub PROSZEK BIAŁY NIEBIESKI KREMOWY NIE TAK CYJANIT KRYSZTAŁ FIOLETOWY NIEBIESKI SREBRNY BIAŁY TAK TAK Skupia energię, i kieruje energią w odgonicie .Jest możliwe zastąpienie kwarcu w TBS i HHGs, pod warunkiem, że kryształy będą miały kolor energii w zakresie częstotliwości niebieskim lub fioletowym.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/26/tabela-minera-w/

26/09/2013 www.pdf-archive.com

Jakub Żołnierek CV2 PL 95%

Jakub Żołnierek 23.09.1985 ++48 508 521 221 jakubzolnierek@gmail.com Doświadczenie zawodowe 10/2012 – obecnie Community Manager – Gameforge (Niemcy)          03/2012 – 10/2012 Praca nad produkcją wydawniczą gry Runes of Magic Bliska współpraca z innymi działami (Quality Assurance, Public Relations, Product Management, Customers Support, Graphical Department, Production) w zakresie wydawanych przez Frogster gier (m.in.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/20/jakub-o-nierek-cv2-pl/

20/12/2013 www.pdf-archive.com

Podanie do SLO 94%

W liceum masz obowiązek realizacji co najmniej dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/podanie-do-slo/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

oskarżyciel publiczny, posiłkowy oraz pokrzywdzony 94%

Za pokrzywdzonego uważa się zakład ubezpieczeo w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej pokrycia.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/05/oskar-yciel-publiczny-posi-kowy-oraz-pokrzywdzony/

05/03/2014 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Wrocław I C 188 16 94%

Integralną częścią Umowy były Ogólne Warunki Kredytowania w Zakresie Udzielania Kredytów na Cele Mieszkaniowe oraz Kredytów i Pożyczek Hipotecznych w (...) Banku S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-wroc-aw-i-c-188-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WIRTUALNY PRAWNIK ZAWIERCIE 93%

Przedmiotem darmowych porad prawnych dla mieszkańców Zawiercia na portalu społecznościowym Facebook w ramach fanpage’u „Wirtualny Prawnik Zawiercie” jest fachowe doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego (w tym:

https://www.pdf-archive.com/2014/03/06/regulamin-wirtualny-prawnik-zawiercie/

06/03/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin Vichy Neovadiol Bez Pauzy 92%

d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/07/regulamin-vichy-neovadiol-bez-pauzy/

07/10/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Vichy dzien chlopaka 92%

d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/30/regulamin-vichy-dzien-chlopaka/

30/09/2015 www.pdf-archive.com

UBÓJ RYTUALNY TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY K 52 13 (1) 92%

1002, ze zm.) w zakresie, w jakim nie zezwalają na poddawanie zwierząt szczególnym sposobom uboju przewidzianym przez obrządki religijne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej i przewidują odpowiedzialność karną osoby dokonującej uboju w taki szczególny sposób, 2) art.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/20/ub-j-rytualny-trybuna-konstytucyjny-k-52-13-1/

20/02/2015 www.pdf-archive.com

plan pracy - realizacja 2017-08-22 91%

44 16 45 100 8 SPORT Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym Szkolenie z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez ksrg w zakresie podstawowym Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków ochotniczych straży pożarnych (Dowódców OSP) Szkolenie komendantów gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Szkolenie naczelników OSP Szkolenie w zakresie ratownictwa lodowego Szkolenie z ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym Szkolenie z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Szkolenie z zakresu obsługi sonarów do celów poszukiwawczych Szkolenie specjalistyczne w zakresie transportu towarów niebezpiecznych System pomocy psychologicznej Szkolenie z ratownictwa technicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym Warsztaty - nurek lodowy Warsztaty - nurek wodny Przedsięwięcia sportowe (ZRP - zgrupowanie reprezentacji Polski, TFA - Toughest Firefighter Alive, SSP - szkolenie sędziów sportu pozarniczego, ZR podkarpaskie Rzeszów, VI K-PMSMwP - Olender, MWwSP - Mistrzostwa wojewódzkie w sporcie pożarniczym, ZRWwSP - zgrupowanie reprezentacji woj.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/22/plan-pracy-realizacja-2017-08-22/

22/08/2017 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMINv2 91%

d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/12/zawsze-z-vichy-regulaminv2/

12/07/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMIN3 91%

d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/17/zawsze-z-vichy-regulamin3/

17/07/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMIN4 91%

d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/24/zawsze-z-vichy-regulamin4/

24/07/2015 www.pdf-archive.com

regulamin normaderm 91%

d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/16/regulamin-normaderm/

16/09/2015 www.pdf-archive.com

regulamin Aqualia Thermal 91%

d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/01/regulamin-aqualia-thermal/

01/09/2015 www.pdf-archive.com

regulamin at2 91%

d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/10/regulamin-at2/

10/09/2015 www.pdf-archive.com

ZAWSZE Z VICHY REGULAMIN 91%

d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/03/zawsze-z-vichy-regulamin/

03/07/2015 www.pdf-archive.com

regulamin ISS4 91%

d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/28/regulamin-iss4/

28/06/2015 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 90%

Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

plakat Zapytaj Ministra PL 90%

Szanowny Panie Marku Sawicki, Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1..Ograniczanie niechcianego rozmnaŜania zwierząt to jedno z waŜniejszych działań w zakresie opieki nad zwierzętami towarzyszącymi, głównie psami i kotami, ale równieŜ w zakresie opieki nad kotami wolno Ŝyjącymi w naszych miastach i gminach.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/20/plakat-zapytaj-ministra-pl/

20/04/2014 www.pdf-archive.com

ZFŚS 06.02.2015 r. 90%

"ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w 2015 r.'' Przybliżenie i omówienie przepisów w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie opodatkowania świadczeń socjalnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/zf-s-06-02-2015-r/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

pmp certification 2 89%

Szkolenia prowadzone są przez wykładowców mających bogate doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, posiadających certyfikat PMP® i na co dzień zajmujących się prowadzeniem szkoleń z zakresu szeroko pojmowanego zarządzania projektami.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/08/pmp-certification-2/

08/01/2013 www.pdf-archive.com

Regulamin Lech Zima Final 89%

W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/30/regulamin-lech-zima-final/

30/11/2015 www.pdf-archive.com

I C 94 17 SR Rawicz Kredyt Bank 89%

Pełnomocnik powodów zaznaczał, że ani kwestionowane postanowienia umowne, ani „Ogólne Warunki Kredytowania w Zakresie Udzielania Kredytów na Cele Mieszkaniowe oraz Kredytów i Pożyczek Hipotecznych w Kredyt Banku S.A.", stanowiące załącznik do umowy i poprzez to jego integralną częśd, nie podają sposobu i nie wyjaśniają w jaki sposób kurs CHF będzie przez pozwanego ustalany do operacji wskazanych w § 2 ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/26/i-c-94-17-sr-rawicz-kredyt-bank/

26/10/2017 www.pdf-archive.com