Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zakresu»:


Total: 80 results - 0.016 seconds

Podanie do SLO 100%

Wybór języków obcych (potwierdź X) język angielski język angielski język niemiecki realizacja zakresu rozszerzonego realizacja zakresu podstawowego lub język rosyjski Wybór przedmiotów z zakresie rozszerzonym (zaznacz X) (wybierz z listy jeden, dwa lub trzy przedmioty) historia biologia geografia fizyka chemia - trzeba wybrać co najmniej jeden przedmiot!

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/podanie-do-slo/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

ZAPYTANIE OFERTOWE szkoleniowe gry planszowe 99%

• Gra z zakresu etyki (w ujęciu ogólnym) • Gra z zakresu pobudzania innowacyjności i kreatywności • Gra z zakresu komunikacji i współpracy w zespołach różnorodnych Dostawca proszony jest o przedstawienie szczegółowego opisu przebiegu gry, grup docelowych, możliwych sposobów jej wykorzystania oraz ujętych zagadnień merytorycznych w danej grze.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/zapytanie-ofertowe-szkoleniowe-gry-planszowe/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

Wykład 2 95%

(11111111)2 i w celu zwi˛ekszenia zakresu liczb całkowitych, stosuje si˛e zapis na wi˛ekszej liczbie bajtów, np.:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/04/wyk-ad-2/

04/11/2016 www.pdf-archive.com

pmp certification 2 91%

Jest potwierdzeniem zdobycia profesjonalnej wiedzy oraz cenionych na rynku kompetencji z zakresu zarządzania projektami.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/08/pmp-certification-2/

08/01/2013 www.pdf-archive.com

PROGRAM I REGULAMIN 2 91%

Doskonalenie umiejętności ratowniczych z zakresu:

https://www.pdf-archive.com/2011/08/23/program-i-regulamin-2/

23/08/2011 www.pdf-archive.com

Postępowanie sądowo-administracyjne 90%

Sądowa kontrola administracji jest wykonywana Administracja jest kontrolowana przez Sądy przez sądy powszechne Wyspecjalizowane, wyodrębnione ze struktury sądownictwa powszechnego  Jest modelem występującym w  System prawa stanowionego systemach prawa precedensowego (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone) –  common law Ukształtował się w wyniku naturalnej ewolucji zakresu właściwości sądów.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/post-powanie-s-dowo-administracyjne/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

ulotka-program-przedszkola-i-szkoly-1 (1) 88%

Program jest adresowany do szkół i przedszkoli w celu motywacji do podjęcia działań na ich terenie z zakresu zapobiegania rozwojowi nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/22/ulotka-program-przedszkola-i-szkoly-1-1/

22/10/2013 www.pdf-archive.com

Ewelina Michta cv. 86%

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI  Szkolenie z zakresu CMS, XHTML, CSS, Altkom Akademia,  szkolenie z zakresu Public Relations, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,  obsługa programu Adobe Photoshop,  obsługa kasy fiskalnej oraz programu Comarch OPTIMA,  obsługa pakietu MS Office i OpenOffice.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/12/ewelina-michta-cv/

12/07/2013 www.pdf-archive.com

PDOP ZOZ 28.04.2015 84%

• Wykonania kontraktowe dla NFZ • Ponadlimitowe wykonania dla NFZ • Usługi z zakresu ochrony zdrowia zlecane poza system NFZ (komercyjne) • Usługi wykonywane przez podmioty współpracujące – lekarze, pielęgniarki, konsultanci • Wolontariat • Szkolenia, współpraca z uczelniami w zakresie kształcenia • Usługi reklamowe • Usługi najmu, dzierżawy • Współpraca z fundacjami • Badania kliniczne, analizy, diagnostyka • Darowizny, nieodpłatne świadczenia 3.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/pdop-zoz-28-04-2015/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

Cel i proces 83%

Określenie zakresu kontynuacyjnego - call, raise.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/28/cel-i-proces/

28/04/2015 www.pdf-archive.com

MEDLINE 2011 PROGRAM REGULAMIN 82%

Doskonalenie umiejętności ratowniczych z zakresu:

https://www.pdf-archive.com/2011/08/25/medline-2011-program-regulamin/

25/08/2011 www.pdf-archive.com

Jak zjednywać sobie ludzi - zaawansowane techniki perswazji 82%

Kancelaria Prawna Viggen, Invent Software, A.G.A Kanclaria Prawna Viggen Invent Software Prowadził szkolenia z zakresu:

https://www.pdf-archive.com/2014/09/09/jak-zjednywa-sobie-ludzi-zaawansowane-techniki-perswazji/

09/09/2014 www.pdf-archive.com

Jak zjednać sobie ludzi - zaawansowane techniki perswazji 82%

Kancelaria Prawna Viggen, Invent Software, A.G.A Kanclaria Prawna Viggen Invent Software Prowadził szkolenia z zakresu:

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/jak-zjedna-sobie-ludzi-zaawansowane-techniki-perswazji/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Me&Economy 77%

Także zaangażowani w działania Klubu Seniorzy, okazali się wielkimi fanami gier planszowych, a wspólne spotkania zaowocowały wymianą zdań i doświadczeń z zakresu zarządzania domowym budżetem, oszczędzania czy inwestowania.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/05/me-economy/

05/08/2014 www.pdf-archive.com

Program całość 73%

a) blok podstawowy – przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, b) blok praktyk zawodowych w jednostce ratowniczo-gaśniczej (JRG), c) blok zasadniczy.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/09/program-ca-o/

09/11/2016 www.pdf-archive.com

ZFŚS 06.02.2015 r. 68%

DARIUSZ DWOJEWSKI – prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, wykładowca praktyk na szkoleniach, studiach podyplomowych,autor wielu publikacji MIEJSCE SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/zf-s-06-02-2015-r/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

CZAS PRACY 17.03.2015 68%

STANISŁAW KACZMAREK – specjalista z zakresu prawa pracy, praktyk PIP MIEJSCE SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2015/02/25/czas-pracy-17-03-2015/

25/02/2015 www.pdf-archive.com

1 68%

Dyspozycyjność Zaangażowanie i odpowiedzialność Dokładność i sumienność Umiejętność czytania dokumentacji technicznej Podstawowa wiedza z zakresu technik lutowniczych Umiejętność pracy w zespole Oferujemy:

https://www.pdf-archive.com/2015/04/27/1/

27/04/2015 www.pdf-archive.com

goodlife mediapack 2015 5 68%

Suma doświadczeń wzbogaca nasz zespół o kompetencje z zakresu skutecznej komunikacji, promocji i wizerunku.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/14/goodlife-mediapack-2015-5/

14/08/2015 www.pdf-archive.com

plan dzial jedn na rok 2017 68%

Przeszkolenie druhów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/14/plan-dzial-jedn-na-rok-2017/

14/01/2017 www.pdf-archive.com

Science Garden - prezentacja 68%

Zajęcia w ramach projektu mają przygotować do zdobywania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/25/science-garden-prezentacja/

25/03/2017 www.pdf-archive.com

CV KAROL ARNDT 67%

- praca przy realizacji projektów na terenie Polski i krajów UE - nadzór podczas odbioru systemów automatyki w krajach UE - wykonywanie szkoleń z zakresu działania systemu automatyki w języku obcym - serwis systemów automatyki na terenie Polski i krajów UE - coroczne przeglądy systemów automatyki na terenie Polski i krajów UE - praca przy realizacji bieżących projektów na terenie firmy Duże projekty:

https://www.pdf-archive.com/2017/12/15/cv-karol-arndt/

15/12/2017 www.pdf-archive.com

Powiatowy Konkurs Literacki 66%

Sukces w skali wewnątrzszkolnej zachęcił nas do rozszerzenia jego zakresu, dlatego w styczniu 2010 roku zorganizowaliśmy I Powiatowy Konkurs Literacki, rozszerzając go o nową kategorię;

https://www.pdf-archive.com/2012/02/26/powiatowy-konkurs-literacki/

26/02/2012 www.pdf-archive.com

WymaganiaProjektowe 66%

Wydział ZiE PG BAZY DANYCH /ŚRODOWISKA BAZ DANYCH Projekt zaliczeniowy - wymagania Cel Celem projektu jest wykorzystanie zdobytej podczas zajęć wiedzy z zakresu baz danych, a w szczególności – języka SQL dla zadanego zbioru wymagań.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/04/wymaganiaprojektowe/

04/02/2017 www.pdf-archive.com

15.06.2015 GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK BUD+¬ETOWYCH 66%

ELŻBIETA DASZKO – praktyk z zakresu finansów publicznych, certyfikat wykładowcy nadany przez kancelarię Prezesa RM Nr 664, były rzecznik dyscypliny finansów publicznych RIO  MIEJSCE SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/01/15-06-2015-gospodarka-finansowa-jednostek-bud-etowych/

01/06/2015 www.pdf-archive.com