Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zaliczenia»:


Total: 8 results - 0.007 seconds

raport R PPS PLAN STUD 100%

4 3 Liczba godzin ZZU 1 1 Liczba godzin CNPS 30 120 60 90 60 360 Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia 1,00 4,00 2,00 2,00 2,00 11,00 Zaliczenie Egzamin Zaliczenie Egzamin Zaliczenie Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia Grupy kursów obowiązkowych:

https://www.pdf-archive.com/2017/09/12/raport-r-pps-plan-stud/

12/09/2017 www.pdf-archive.com

przedluzenie 82%

tytuł naukowy, imię i nazwisko Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgodny na przeniesienie zaliczenia Wychowania Fizycznego z semestru drugiego na czwarty.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/12/przedluzenie/

12/06/2011 www.pdf-archive.com

WymaganiaProjektowe 81%

Zasady ogólne           Projekt jest realizowany w grupach jedno (studia stacjonarne) lub dwuosobowych (studia niestacjonarne), Projekt jest pracą własną autora/ów, wykryty plagiat skutkuje brakiem zaliczenia z przedmiotu , Temat projektu jest przydzielany grupom w drodze losowania , Istnieje możliwość realizacji własnego tematu projektu – do uzgodnienia z prowadzącym , Ustalony temat nie może zostać zmieniony , Integralną częścią projektu jest raport , Raport powinien zostać dostarczony w postaci plików formacie programów MS Word, OpenOffice lub PDF oraz .sql zawierających elementy projektu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/04/wymaganiaprojektowe/

04/02/2017 www.pdf-archive.com

przedluzenie 65%

(wpisać powód nie zaliczenia sesji w terminie) Za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby serdecznie dziękuję.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/12/przedluzenie-1/

12/06/2011 www.pdf-archive.com

przedluzenie 65%

(wpisać powód nie zaliczenia sesji w terminie) Za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby serdecznie dziękuję.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/12/przedluzenie-2/

12/06/2011 www.pdf-archive.com

przedluzenie 65%

(wpisać powód nie zaliczenia sesji w terminie) Za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby serdecznie dziękuję.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/12/przedluzenie-3/

12/06/2011 www.pdf-archive.com

1BADANIA OPERACYJNE PL Sokołowska 51%

Badania operacyjne, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003 Marek Gruszczyński, Tomasz Kuszewski, Maria Podgóska, Ekonometria i badania operacyjne, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2009 SPOSÓB ZALICZENIA PRZEDMIOTU – TEST NA OSTATNICH ZAJĘCIACH 3 Problematyka badań operacyjnych  Badania operacyjne są nauką o metodach rozwiązywania problemów z zakresu podejmowania decyzji.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/19/1badania-operacyjne-pl-soko-owska/

19/10/2015 www.pdf-archive.com

Program całość 50%

4 Założenia organizacyjne Cel szkolenia Warunki przyjęcia na szkolenie Sylwetka zawodowa słuchacza i absolwenta szkolenia Realizacja procesu kształcenia Realizacja praktyk zawodowych w JRG Wymagania dla kadry dydaktycznej Zasady oceniania słuchaczy Zaliczenia i egzaminy Uzyskanie kwalifikacji w zawodzie strażak Plan nauczania B.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/09/program-ca-o/

09/11/2016 www.pdf-archive.com