Search


PDF Archive search engine
Last database update: 12 May at 17:55 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zaliczony»:


Total: 1 results - 0.003 seconds

Kolokwium2013 100%

d) zaliczony():Boolean – operacja zwraca informację o zaliczeniu testu przez studenta – test jest zaliczony jeżeli student zdobył więcej niż 50% punktów możliwych do zdobycia za test (łącznie z pytaniami rozszerzonymi).

https://www.pdf-archive.com/2017/06/24/kolokwium2013/

24/06/2017 www.pdf-archive.com