Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 04:11 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zamontowano»:


Total: 3 results - 0.006 seconds

Polecane modele 100%

Oprócz tego ma bardzo dobre parametry techniczne – duży czytelny wyświetlacz, mimo dużej pojemności baterii telefon jest smukły oraz robi ładne zdjęcia, ponieważ zamontowano w nim aparat o rozdzielczości 13 Mpix.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/polecane-modele/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

046 Sterowany dom G Layout 1 69%

W szyldzie zamontowano klawiaturę numeryczną, a mechanizm spięto z routerem Wi-Fi.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/07/046-sterowany-dom-g-layout-1/

06/12/2013 www.pdf-archive.com

INNOWIERCA 40%

PomyÊla∏am, ˝e zamontowano tu przystawk´ akustycznà, jakiÊ japoƒski patent dla mi∏oÊników harmonijek.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/innowierca/

16/02/2015 www.pdf-archive.com