Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zaniedbania»:


Total: 6 results - 0.008 seconds

kawał 100%

„ zwal wszystko na mnie „ Tak i uczynił ,zrobił konferencje prasowa ,zwalił cala wine na Gorbaczowa ,ze to jego wina i zaniedbania doprowadziły do takiego stanu ,sprawa ucichła .

https://www.pdf-archive.com/2016/03/18/kawa/

18/03/2016 www.pdf-archive.com

Pytania na test + odpowiedzi 73%

Wymień czynniki powodujące zagrożenie pożarowe w zakładzie pracy ◦ Gaz ◦ Urządzenia i maszyny produkcyjne ◦ Technologia produkcji ◦ Budynki i ich lokalizacja ◦ Zagrożenie przez sąsiednie obiekty ◦ Instalacje elektryczne – pożary powstałe wskutek wad urządzeń elektrycznych ◦ Zaniedbania porządkowe 10.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/04/pytania-na-test-odpowiedzi-1/

04/11/2016 www.pdf-archive.com

regulamin & plan 62%

Uczestnik zrzeka się wszelkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko organizatorom, sponsorom, innym uczestnikom, organom władzy, właścicielom i zarządcom terenów a także wszelkim i wszystkim osobom powiązanych z organizacją zlotu, z wyjątkiem przypadków gdy wypadek był zamierzony bądź wynikał z rażącego zaniedbania.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/12/regulamin-plan/

12/03/2017 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 0. Ogłoszenie o projekcie popr 55%

niemożliwej do przewidzenia wyjątkowej sytuacji lub zdarzenia poza kontrolą uczestnika, które nie wynikało z błędu lub zaniedbania z jego strony, kwestia otrzymania dofinansowania lub jego zwrotu będzie ustalana indywidualnie w oparciu o ustalenia z Narodową Agencją Programu.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-0-og-oszenie-o-projekcie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Ogłoszenie o projekcie 55%

niemożliwej do przewidzenia wyjątkowej sytuacji lub zdarzenia poza kontrolą uczestnika, które nie wynikało z błędu lub zaniedbania z jego strony, kwestia otrzymania dofinansowania lub jego zwrotu będzie ustalana indywidualnie w oparciu o ustalenia z Narodową Agencją Programu.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-og-oszenie-o-projekcie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

Margozin 2013(12) Czerwiec 52%

Zdania są podzielone, ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, że polska wersja gry to w zasadzie produkt skończony, więc brak rewolucyjnych zmian czy wielu nowości nie jest wynikiem zaniedbania, a po prostu skutkiem końca dynamicznego rozwoju.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/15/margozin-2013-12-czerwiec/

15/04/2016 www.pdf-archive.com