Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zapisuje»:


Total: 16 results - 0.018 seconds

Oto ja plan wynikowy klasa 2 100%

wskazuje kolejny element, uzupełnia brakujące elementy, rysuje obrazki w powiększeniu i w pomniejszeniu, rysuje szlaczek według własnego pomysłu, kontynuuje regularność w podanym szlaczku, łączy elementy od największego do najmniejszego i odwrotnie, porównuje swój wzrost ze wzrostem kolegów i koleżanek, orientuje się w przestrzeni, rozróżnia strony ciała, rozróżnia lewą i prawą stronę z punktu widzenia innych osób, rozróżnia i nazywa poznane figury geometryczne, poprawnie zapisuje słownie liczby od 0 do 10, wykonuje działania matematyczne w oparciu o kostki do gry, tworzy sad zgodnie z poleceniem, porusza się po klasie, wykorzystując znajomość stosunków przestrzennych, dodaje i odejmuje w poznanym zakresie liczbowym, samodzielnie zapisuje i oblicza działania;

https://www.pdf-archive.com/2013/09/10/oto-ja-plan-wynikowy-klasa-2/

10/09/2013 www.pdf-archive.com

PLAN KONKURSU NOCARZ 89%

Każdorazowo DEXTER ustala ilość punktów, które zapisuje ELVAREL.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/08/plan-konkursu-nocarz/

08/03/2012 www.pdf-archive.com

PLAN KONKURSU NOCARZ v3 88%

Każdorazowo DEXTER ustala ilość punktów, które zapisuje ELVAREL.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/19/plan-konkursu-nocarz-v3/

19/03/2012 www.pdf-archive.com

PLAN KONKURSU NOCARZ v2 88%

Każdorazowo DEXTER ustala ilość punktów, które zapisuje ELVAREL.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/18/plan-konkursu-nocarz-v2/

18/03/2012 www.pdf-archive.com

Tengwar 79%

Pojedynczą literę nazywamy tengwą, ważne jest, że za pomocą tengw zapisuje się przede wszystkim spółgłoski.

https://www.pdf-archive.com/2011/07/11/tengwar/

11/07/2011 www.pdf-archive.com

Regulamin Turniej Fifa 17 hotshots 66%

TURNIEJ FIFA 17 HOTSHOTS, o treści:
 Imię Nazwisko
 Zapisuje się na turnieje:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/20/regulamin-turniej-fifa-17-hotshots/

20/10/2016 www.pdf-archive.com

Opowiadanie 55%

Tim, jak to wśród młodych się zdarza, czele nie wiedział, co młodzieniec tak skrupulatnie zapisuje w traktował starca z obrzydzeniem, które umiejętnie chował za swoim dużym, powypychanym wycinkami z gazet, zdjęciami i sztucznym uśmiechem i niby uprzejmym głosem.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/30/opowiadanie-1/

30/09/2014 www.pdf-archive.com

SpecyfikacjaKompilatora 52%

Rozkaz READ i WRITE i LOAD i j STORE i j COPY i j ADD i j SUB i j SHR i SHL i INC i DEC i RESET i JUMP j JZERO i j JODD i j HALT Interpretacja pobraną liczbę zapisuje w rejestrze ri oraz k ← k + 1 wyświetla zawartość rejestru ri oraz k ← k + 1 ri ← prj oraz k ← k + 1 prj ← ri oraz k ← k + 1 ri ← rj oraz k ← k + 1 ri ← ri + rj oraz k ← k + 1 ri ← max{ri − rj , 0} oraz k ← k + 1 ri ← bri /2c oraz k ← k + 1 ri ← 2 ∗ ri oraz k ← k + 1 ri ← ri + 1 oraz k ← k + 1 ri ← max(ri − 1, 0) oraz k ← k + 1 ri ← 0 oraz k ← k + 1 k←j jeśli ri = 0 to k ← j, wpp.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/24/specyfikacjakompilatora/

24/11/2015 www.pdf-archive.com

Projekt kompilatora 50%

Rozkaz GET i PUT i LOAD i STORE i ADD i SUB i COPY i SHR i SHL i INC i DEC i ZERO i JUMP j JZERO i j JODD i j HALT Interpretacja pobraną liczbę zapisuje w rejestrze ri oraz k ← k + 1 wyświetla zawartość rejestru ri oraz k ← k + 1 ri ← pr0 oraz k ← k + 1 pr0 ← ri oraz k ← k + 1 ri ← ri + pr0 oraz k ← k + 1 ri ← max{ri − pr0 , 0} oraz k ← k + 1 r0 ← ri oraz k ← k + 1 ri ← bri /2c oraz k ← k + 1 ri ← 2 ∗ ri oraz k ← k + 1 ri ← ri + 1 oraz k ← k + 1 ri ← max(ri − 1, 0) oraz k ← k + 1 ri ← 0 oraz k ← k + 1 k←j jeśli ri = 0 to k ← j, w p.p..

https://www.pdf-archive.com/2016/12/16/projekt-kompilatora/

16/12/2016 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi na pytania Metadologia badań naukowych 48%

Pytania czytane sa przez ankietera, który jednoczesnie zapisuje odpowiedzi respondenta.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/01/odpowiedzi-na-pytania-metadologia-bada-naukowych/

01/12/2015 www.pdf-archive.com

Biuletyn-5-kwiecień-2016-A5-PDF 45%

Z tego względu Kapelmistrz przed kamerą musiał przeprowadzić lekcję z młodym uczniem, zrealizować próbę z całym zespołem oraz napisać piórem całą stronę nut (nasz Kapelmistrz jako jeden z bardzo niewielu ciągle ręcznie zapisuje nuty za pomocą pióra- wszyscy inni korzystają z ksera i drukarki).

https://www.pdf-archive.com/2016/04/28/biuletyn-5-kwiecie-2016-a5-pdf/

28/04/2016 www.pdf-archive.com

sk 2006-2014 43%

Numer (adres) IP zapisuje się w postaci czterech, oddzielonych od siebie kropkami a) dekad.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/23/sk-2006-2014/

23/04/2014 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 30%

Pytania czytane sa przez ankietera, który jednoczesnie zapisuje odpowiedzi respondenta.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com