Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zaporowym»:


Total: 3 results - 0.006 seconds

FIZ 100%

Poniższe tabele i wykresy demostrują napięcie i natężenie prądu płynącego przez diody w kierunkach zaporowym i przewodzienia.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/18/fiz/

18/05/2014 www.pdf-archive.com

cw1 dioda 56%

Polaryzacja diody w kierunku wstecznym (zaporowym, zatkania) Rysunek nr 3.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/02/cw1-dioda/

02/02/2012 www.pdf-archive.com

OPRACOWANIE ELEKTRONIKA1 49%

Jeśli spolaryzujemy złącze w kierunku zaporowym, to warstwa zaporowa rozszerzy się uniemożliwiając przepływ prądu.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/19/opracowanie-elektronika1/

19/06/2011 www.pdf-archive.com