Search


PDF Archive search engine
Last database update: 03 December at 10:55 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zasada»:


Total: 40 results - 0.045 seconds

SIR - pytania na egzamin 100%

17.Zasada działania zabezpieczenia szyn(ZS)SN.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/19/sir-pytania-na-egzamin/

19/06/2012 www.pdf-archive.com

Odp na pytania 98%

szkoda w środowisku lub samo zagrożenie jej powstania, albo tylko naruszenie wymagań ochrony środowiska, zasada, na podstawie której przypisuje się to zdarzenie lub stan rzeczy podmiotowi ponoszącemu odpowiedzialność np.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/odp-na-pytania/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

od alicji 90%

Osiem zasad zarządzania jakością Zasada 1.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/29/od-alicji/

29/01/2018 www.pdf-archive.com

Silniki Pneumatyczne 83%

ZALETY  ● ● ● ● ● ● ● ● WADY  Łatwe​ ​sterowanie:​ ​moment​ ​obrotowy​ ​zależy  liniowo​ ​od​ ​ciśnienia​ ​podawanego​ ​powietrza.  Łatwość​ ​zmiany​ ​kierunku​ ​obrotu.  Mały​ ​stosunek​ ​masa/moc.  Możliwość​ ​osiągania​ ​bardzo​ ​wysokich  obrotów.  Względnie​ ​bezpieczny.  Nie​ ​emituje​ ​zanieczyszczeń.  Krótki​ ​czas​ ​napełniania​ ​zbiornika.  Zadowalająca​ ​trwałość.  ● ● ● ● Rozprężanie​ ​się​ ​powietrza​ ​powoduje  oziębienie,​ ​co​ ​zmniejsza​ s ​ prawność.  Sprężone​ ​powietrze​ ​ma​ ​niską​ ​gęstość  magazynowanej​ ​energii.  Konieczność​ ​stosowania​ ​wytrzymałych  zbiorników​ ​na​ ​sprężone​ ​powietrze,​ ​co​ ​sprawia  że​ ​bywają​ ​one​ ​ciężkie​ ​i​ ​tanie​ ​lub​ ​lekkie​ ​jednak  drogie.  Otrzymanie​ ​sprężonego​ ​powietrza​ ​może  wiązać​ ​się​ ​z​ ​użyciem​ ​mniej​ ​ekologicznego  źródła​ ​energii​ ​niż​ ​ono​ ​samo​ ​i​ ​ze​ ​stratami  mocy​ ​w​ ​związku​ ​z​ ​podgrzewaniem​ ​powietrza  podczas​ ​sprężania.    Podział Tłokowe  Zębatkowe  Łopatkowe  Turbinowe  Grafika​ ​#1​ ​-​ ​schematyczne​ ​rysunki​ ​poszczególnych​ ​typów​ ​silników​ ​pneumatycznych.  Kolejno​ ​od​ ​lewej:​ ​Tłokowy,​ ​Zębatkowy,​ ​Łopatkowy​ ​i​ ​Turbinowy      0 1 Grafika​ ​#2​ ​-​ ​Fotografie​ ​silników​ ​pneumatycznych           Grafika​ ​#3​ ​-​ ​Przykładowa  charakterystyka​ ​dla​ ​silnika  pneumatycznego  Oś​ ​pionowa,​ ​od​ ​lewej:  ​ ​Moc[kW],​ ​Moment​ ​obrotowy[Nm],  ​ ​Pobór​ ​powietrza[l/s];  Oś​ ​pozioma:​ ​Obroty​ ​silnika​ ​[r/min].    1 2 Grafika​ ​#4​ ​-​ ​Bardziej​ ​złożona,​ ​uogólniona​ ​charakterystyka​ ​dla​ ​silników  pneumatycznych​ ​uwzględniająca​ ​różne​ ​ciśnienia.    Grafika​ ​#5​ ​-​ ​Zasada​ ​działania​ ​na​ ​przykładzie​ ​silnika​ ​Tłokowego  2 3 Małe​ ​silniki​ ​pneumatyczne​ ​są​ ​powszechnie​ ​używane​ ​do​ ​napędu​ ​narzędzi​ ​ręcznych,  takich​ ​jak​ ​wiertarki,​ ​młoty​ ​udarowe,​ ​szlifierki,​ ​klucze​ ​itp.​ ​Obecnie​ ​silniki​ ​pneumatyczne​ ​są​ ​też  używane​ ​do​ ​rozruchu​ ​silników​ ​spalinowych​ ​w​ ​samochodach​ ​wyścigowych.​ ​Niemniej​ ​nie  słabnie​ ​zainteresowanie​ ​szerszym​ ​wykorzystaniem​ ​silników​ ​pneumatycznych.  Zainteresowanie​ ​dotyczy​ ​również​ ​zastosowania​ ​silników​ ​pneumatycznych​ ​do​ ​napędu  pojazdów.Typowe​ ​rozwiązania​ ​konstrukcyjne​ ​silników​ ​pneumatycznych​ ​przedstawiono​ ​na  Grafice​ ​#1.     W​ ​silnikach​ ​tłokowych​ ​organem​ ​roboczym​ ​jest​ ​tłok.​ ​Zasada​ ​działania​ ​jest​ ​podobna  jak​ ​w​ ​tłokowych​ ​silnikach​ ​innego​ ​typu.​ ​Ruch​ ​posuwisto-zwrotny​ ​tłoka​ ​jest​ ​zamieniany​ ​na  ruch​ ​obrotowy​ ​przez​ ​zastosowanie​ ​wału​ ​korbowego​ ​(2).​ ​Równomierną​ ​pracę​ ​uzyskuje​ ​się  przez​ ​współpracę​ ​kilku​ ​tłoków​ ​z​ ​wałem.​ ​Silniki​ ​tłokowe​ ​są​ ​stosowane​ ​w​ ​zakresie​ ​mocy​ ​od  1,5​ ​do​ ​20​ ​kW,​ ​a​ ​uzyskiwane​ ​obroty​ ​wynoszą​ ​do​ ​5000​ ​obr/min,​ ​przy​ ​ciśnieniu​ ​zasilania​ ​do​ ​6  barów.     Silnik​ ​zębatkowy.​ ​W​ ​korpusie​ ​(1)​ ​znajdują​ ​się​ ​dwa​ ​koła​ ​zębate​ ​(2)​ ​i​ ​(3),​ ​z​ ​których​ ​koło  (2)​ ​jest​ ​sprzęgnięte​ ​z​ ​napędzanym​ ​wałkiem​ ​(4),​ ​a​ ​koło​ ​(3)​ ​jest​ ​kołem​ ​współpracującym.  Kierunek​ ​obrotów​ ​wałka​ ​(4)​ ​zależy​ ​od​ ​kierunku​ ​doprowadzenia​ ​sprężonego​ ​powietrza.​ ​W  silnikach​ ​zębatkowych​ ​moment​ ​obrotowy​ ​powstaje​ ​w​ ​wyniku​ ​siły​ ​działającej​ ​na  powierzchnię​ ​zębów​ ​dwóch​ ​współpracujących​ ​ze​ ​sobą​ ​kół​ ​zębatych.​ ​Wartość​ ​siły,​ ​jaka  działa​ ​na​ ​koła​ ​zębate,​ ​zależy​ ​od​ ​ciśnienia​ ​gazu​ ​dolotowego,​ ​a​ ​jego​ ​obroty​ ​od​ ​strumienia  gazu.​ ​Silniki​ ​te​ ​znajdują​ ​zastosowanie​ ​w​ ​napędach​ ​o​ ​dużych​ ​mocach,​ ​powyżej​ ​40​ ​kW.     Typowy​ ​silnik​ ​łopatkowy​ ​ ​zbudowany​ ​jest​ ​z​ ​cylindra​ ​(1)​ ​oraz​ ​wirnika​ ​(2)​ ​z​ ​łopatkami  (3)​ ​umieszczonymi​ ​w​ ​szczelinach​ ​wzdłużnych.​ ​Wirnik​ ​(2)​ ​zamontowany​ ​jest​ ​mimośrodowo  w​ ​stosunku​ ​do​ ​osi​ ​cylindra​ ​(1),​ ​co​ ​powoduje,​ ​że​ ​pomiędzy​ ​ścianką​ ​wewnętrzną​ ​cylindra,  łopatkami​ ​oraz​ ​wirnikiem​ ​powstają​ ​komory​ ​robocze​ ​o​ ​zmieniającej​ ​się​ ​objętości.​ ​Sprężone  powietrze​ ​wprowadzane​ ​jest​ ​pomiędzy​ ​dwie​ ​sąsiadujące​ ​łopatki.​ ​Wskutek​ ​różnicy​ ​ciśnień  przed​ ​i​ ​za​ ​łopatką​ ​wirnik​ ​zostaje​ ​wprowadzony​ ​w​ ​ruch​ ​obrotowy.​ ​Powietrze,​ ​które​ ​znajduje  się​ ​pomiędzy​ ​łopatkami,​ ​ulega​ ​rozprężaniu​ ​na​ ​skutek​ ​zwiększania​ ​się​ ​objętości​ ​przestrzeni  między​ ​łopatkami.​ ​Mimośrodowość​ ​i​ ​średnicę​ ​wirnika​ ​dobiera​ ​się​ ​w​ ​taki​ ​sposób,​ ​aby​ ​siła  działająca​ ​na​ ​łopatki​ ​była​ ​stała​ ​w​ ​całym​ ​cyklu​ ​pracy​ ​silnika.​ ​Jest​ ​to​ ​możliwe,​ ​gdyż​ ​wraz​ ​z  obniżaniem​ ​się​ ​ciśnienia​ ​wzrasta​ ​powierzchnia​ ​łopatek.​ ​Podczas​ ​pracy​ ​łopatki​ ​dociskane​ ​są  do​ ​powierzchni​ ​wewnętrznej​ ​cylindra​ ​siłą​ ​odzxcśrodkową,​ ​zapewniając​ ​w​ ​ten​ ​sposób  efektywne​ ​uszczelnienie.​ ​Silniki​ ​tego​ ​typu​ ​pracują​ ​przy​ ​obrotach​ ​od​ ​kilku​ ​tysięcy​ ​do  kilkudziesięciu​ ​tysięcy​ ​obrotów​ ​na​ ​minutę.​ ​Liczba​ ​łopatek​ ​w​ ​silniku​ ​zawiera​ ​się​ ​od​ ​3​ ​do​ ​10.  Mniejsza​ ​liczba​ ​łopatek​ ​zwiększa​ ​sprawność​ ​silnika,​ ​ale​ ​utrudnia​ ​jego​ ​rozruch.    ​ ​W​ ​silnikach​ ​turbinowych​ ​w​ ​korpusie​ ​umieszczone​ ​jest​ ​koło​ ​łopatkowe​ ​(1)  napędzające​ ​wałek​ ​(2).​ ​Zasilanie​ ​silnika​ ​odbywa​ ​się​ ​przez​ ​otwór​ ​wlotowy​ ​(3),​ ​a​ ​rozprężenie  gazu​ ​występuje​ ​na​ ​wylocie​ ​(4).​ ​Ruch​ ​obrotowy​ ​wałka​ ​(2)​ ​wymusza​ ​strumień​ ​gazu  przepływającego​ ​przez​ ​silnik.​ ​Silniki​ ​tego​ ​typu​ ​są​ ​stosowane​ ​przy​ ​małych​ ​obciążeniach,  mogą​ ​natomiast​ ​osiągać​ ​bardzo​ ​duże​ ​obroty​ ​(nawet​ ​do​ ​500​ ​000​ ​obr/min),​ ​na​ ​przykład​ ​w  napędach​ ​wiertarek​ ​dentystycznych.​ ​W​ ​pracy​ ​zaproponowano​ ​rozwiązanie​ ​oparte​ ​na  zasadzie​ ​wirującego​ ​tłoka,​ ​podobnie​ ​jak​ ​to​ ​ma​ ​miejsce​ ​w​ ​silnikach​ ​przepływowych  3 4 4

https://www.pdf-archive.com/2017/11/22/silniki-pneumatyczne/

22/11/2017 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 13.04.2015 83%

• ogólna zasada powstawania obowiązku podatkowego, • usługi wykonywane częściowo, • obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach ciągłych, • obowiązek podatkowy przy zaliczkach, • data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego (sprzedaż mediów, usług najmu, dzierżawy, leasingu, usług stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru mienia, usług budowlanych).

https://www.pdf-archive.com/2015/03/20/podatek-vat-13-04-2015/

20/03/2015 www.pdf-archive.com

Labirynt Śmierci - instrukcja gry 79%

2.0 REKWIZYTY fontanna Ogólna zasada:

https://www.pdf-archive.com/2015/02/12/labirynt-mierci-instrukcja-gry/

12/02/2015 www.pdf-archive.com

KALP 74%

W tym przypadku zasada straty gola nie obowiązuje.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/02/kalp/

02/03/2014 www.pdf-archive.com

pm w5 prezentacja 71%

Sensory II I Czujniki pojemnościowe Czujniki magnetyczne Zasada działania Rysunek:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/11/pm-w5-prezentacja/

11/06/2016 www.pdf-archive.com

SilaOporu 71%

Czyli Znajdźmy teraz opóźnienie a Wzór na drogę przebytą przez to ciało W czasie tk przebywa drogę równą H Prędkość ciała wyrażona jest wzorem W czasie tk prędkość ciała jest równa 0 Wstawiamy do równania na przebytą drogę H Wyznaczamy przyśpieszenie a Wracamy do wzoru na siłe oporu Podstawiamy wartości liczbowe [ [ ]( [ ] Wracamy do wzoru na czas ] [ ]) [ ] Podstawiamy przyśpieszenie a Podstawiamy wartości liczbowe [ ] [ ] [ ] [ ] II sposób (zasada zachowania energii) Ciało w momencie uderzenie posiada energię kinetyczną i energię potencjalną(poziomem naszego odniesienia jest poziom, na którym zatrzyma się piłka, czyli poziom położony 0,5[m] poniżej poziomu ziemii, wiąże się to z tym, że energia potencjalna jest względna, wyobrażmy sobie dwupiętrowy dom, ludzik znajduje się na drugim piętrze, względem poziomu podłogi na drugim piętrze ma on zerową energię potencjalną, ale względem podłogi na pierwszym piętrze już jakąś energię posiada, tak samo tutaj względem powierzchnii ziemii pocisk nie posiada energii potencjalnej ale względem poziomu, na którym się zatrzyma już ją posiada).

https://www.pdf-archive.com/2016/10/31/silaoporu/

31/10/2016 www.pdf-archive.com

PDOP ZOZ 28.04.2015 68%

• Definicja kosztu – związek poniesienia wydatków z przychodami (zachowanie źródła przychodu) • Zasada potrącalności kosztów w czasie • Koszty pośrednie i bezpośrednie • Koszty klasyfikowane metodą kasową • Zasady dokumentowania kosztów • Koszty pracownicze • Reklama, działalność marketingowa, sponsoring • Odszkodowania i kary umowne • Koszty związane z działalnością finansową w tym pożyczki, obligacje • Wydatki nie stanowiące kosztów • Koszty nieściągalnych wierzytelności • Zaniechane inwestycje.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/pdop-zoz-28-04-2015/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

JWPROPOSAL 66%

Utrzymanie elastycznosci podczas wspolpracy to u nas jest fundamentalna zasada.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/02/jwproposal/

02/09/2015 www.pdf-archive.com

Lab-4 64%

Budowa i zasada działania klasycznej pompy wtryskowej PE:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/05/lab-4/

05/12/2016 www.pdf-archive.com

miłość narzeczeńska 64%

Miłość narzeczeńska Zasada naczelna:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/03/mi-o-narzecze-ska/

03/04/2016 www.pdf-archive.com

od napoleona do wiosny ludow test a.PDF 64%

legitymizm • industrializacja • strajk • (0–1 p.) (0–3 p.) • proces szybkiego rozwoju przemysłu • reguła określająca władzę monarchów europejskich jako świętą i nienaruszalną • zasada, zgodnie z którą władza pochodziła od ludu • przerwanie pracy przez robotników w celu wymuszenia ustępstw na właścicielach zakładów 8.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/od-napoleona-do-wiosny-ludow-test-a/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

PSYCHOLOGIA opracowanie 62%

Zasada kontrastu - wyobraź sobie że kupujesz komputer za 3 tys zł, w momencie zakupu sprzedawca proponuje ci zakup jeszcze głośników w cenie 200 zł.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/22/psychologia-opracowanie/

22/01/2012 www.pdf-archive.com

5dynamika 62%

P = m  a = kg m = 1 NEWTON (niuton) s2 ZASADA NIEZALEŻNOŚCI DZIAŁANIA SIŁ punktu materialnego na który działają siły Przyspieszenie   P1, P2 , ...., Pn , równe jest sumie geometrycznej przyspieszeń, które miał ten punkt, gdyby każda z tych sił działała na niego osobno.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/02/5dynamika/

02/06/2014 www.pdf-archive.com

Warta 71242018 Ulotka-Travel 296x210-v4 61%

EKUZ WARTA TRAVEL Wyłącznie placówki służby zdrowia, mające umowy z odpowiednikiem polskiego NFZ Wszystkie placówki medyczne – zarówno publiczne, jak i prywatne Za świadczenia płaci się w taki sam sposób, jaki obowiązuje obywateli danego kraju UE – obowiązuje zasada częściowego pokrywania kosztów związanych z leczeniem przez pacjenta – NFZ tego nie zrefunduje!

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/warta71242018ulotka-travel296x210-v4/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Dragon Age Inkwizycja - Poradnik [smoki] 60%

W przypadku smoków nie ma zastosowania zasada, wedle której postać nie otrzymuje punktów doświadczenia za pokonanie przeciwników będących trzy poziomy (i więcej) niżej niż Inkwizytor – przykładowo postać na 21.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/08/dragon-age-inkwizycja-poradnik-smoki/

08/12/2014 www.pdf-archive.com

Gazetka nr 11beta 60%

Marzec Michał -25 Zasada służby na kwiecień „Po skończonej Liturgii wychodź z zakrystii w ciszy i spokoju, pamiętając, że jest ona częścią Kościoła, w którym mieszka Bóg!

https://www.pdf-archive.com/2012/04/14/gazetka-nr-11beta/

14/04/2012 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 19.01.2015 58%

Podstawa opodatkowania - zasada ogólna ustalania podstawy opodatkowania w podatku VAT, - podstawa opodatkowania przy „świadczeniach złożonych”, dostawie nieruchomości, - skonta, upusty oraz inne zdarzenia powodujące obniżenie podstawy opodatkowania, - sytuacje w których podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, ubezpieczenia, opakowań itp., - podstawa opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu, - rozliczanie faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania, Zmiany na rok 2015 1.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-vat-19-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

Radykalizacja PDF 56%

Dlaczego wciąż tak dużo czasu zajmuje nam rozliczanie poszczególnych transakcji giełdowych (powszechnie stosowana jest zasada H1+X, gdzie wartość X odnosi się do nawet trzech dni po dokonaniu transakcji).

https://www.pdf-archive.com/2017/07/02/radykalizacja-pdf/

02/07/2017 www.pdf-archive.com

Radykalizacja Rynkow 56%

Dlaczego wciąż tak dużo czasu zajmuje nam rozliczanie poszczególnych transakcji giełdowych (powszechnie stosowana jest zasada H1+X, gdzie wartość X odnosi się do nawet trzech dni po dokonaniu transakcji).

https://www.pdf-archive.com/2017/07/02/radykalizacja-rynkow/

02/07/2017 www.pdf-archive.com

TEORIA 56%

Należy pamiętać że jest to zasada która mówi o cząstkach bez przyspieszenia.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/24/teoria/

24/07/2016 www.pdf-archive.com

regulamin-rozgrywek-Dnia-Sportu-WZiKS-2015 56%

UWAGI KOŃCOWE 1.W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada „fair-play” 2.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/regulamin-rozgrywek-dnia-sportu-wziks-2015/

13/04/2015 www.pdf-archive.com