PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 August at 14:32 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «zasady»:


Total: 140 results - 0.044 seconds

ZUS 30.06.2015 100%

Zasady i prawo do zasiłku chorobowego:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/10/zus-30-06-2015/

10/06/2015 www.pdf-archive.com

ZUS 27.02.2015 94%

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych oraz ustalanie podstawy wymiaru składek w świetle obowiązujących przepisów oraz zmian od 01.01.2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/25/zus-27-02-2015/

25/02/2015 www.pdf-archive.com

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.'' 93%

nowe zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów oraz nowe zasady zaliczania do kosztów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/podatek-dochodowy-od-os-b-prawnych-w-2014-i-2015-r/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin hurtownia warzyw i owocow 93%

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.warzywa-owoce-radomsko.pl/shop/ 2.2.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/01/regulamin-hurtownia-warzyw-i-owocow/

01/07/2015 www.pdf-archive.com

Statut MSM Jarosław 90%

Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków Spółdzielni Rozdział 3.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/05/statut-msm-jaros-aw/

05/06/2016 www.pdf-archive.com

D20010747Lj (1) 90%

Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/11/d20010747lj-1/

11/02/2016 www.pdf-archive.com

PDOP ZOZ 28.04.2015 89%

Zasady ogólne ustalania momentu powstania przychodów:

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/pdop-zoz-28-04-2015/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

Koszykówka - zasady gry w 21 89%

Koszykówka zasady gry w 21 Koszykówka gra w 21 – zasady gry w 21 koszykówka Gra 21 w kosza jest grą indywidualną dla dowolnej ilości osób.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/15/koszyk-wka-zasady-gry-w-21/

15/03/2018 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 13.04.2015 88%

zasady i terminy odliczenia podatku naliczonego (m.in.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/20/podatek-vat-13-04-2015/

20/03/2015 www.pdf-archive.com

s michalkiewicz - projekt konstytucji rp-min 85%

1 (zasady kardynalne) 2. ... 1 ZASADY KARDYNALNE Art.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/28/s-michalkiewicz-projekt-konstytucji-rp-min/

28/01/2017 www.pdf-archive.com

zasady 84%

zasady Zasady konkursu 1.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/24/zasady/

24/03/2018 www.pdf-archive.com

Konspekt zajęć zimowych 83%

Uczeń zna zasady hartowania organizmu.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/24/konspekt-zaj-zimowych/

24/02/2015 www.pdf-archive.com

Zasady egzystencji 28.10.2014 83%

Zasady egzystencji 28.10.2014 ZASADY EGZYSTENCJI W GRUPIE PRZYJMOWANIA DO GRUPY  Każda osoba przyjęta do grupy, musi wyrazić chęć uczestnictwa w życiu Pogotowia Flankowego.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/28/zasady-egzystencji-28-10-2014/

28/10/2014 www.pdf-archive.com

Zasady dokumentacji 82%

Zasady dokumentacji Zasady dokumentacji Sacrum Profanum 2016:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/zasady-dokumentacji/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

Poradnik początkującego pasjonata wnętrz 81%

Wystarczy odrobina wolnego czasu, by przyswoić sobie pewne zasady, a urządzanie mieszkania może stać się wiele łatwiejsze.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/17/poradnik-pocz-tkuj-cego-pasjonata-wn-trz/

17/05/2017 www.pdf-archive.com

regulamin.. 80%

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Adama Rudnego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Adam Rudny Zakład Zduński z siedzibą w Murowanej Goślinie za pośrednictwem sklepu internetowego www.kominek.poznan.pl (zwanego dalej:

https://www.pdf-archive.com/2014/12/24/regulamin/

24/12/2014 www.pdf-archive.com

metody 80%

metody Zasady przeprowadzania wywiadu.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/30/metody/

30/11/2013 www.pdf-archive.com

REGULAMIN MAQ ACTION #1 78%

REGULAMIN MAQ ACTION #1 REGULAMIN, ZASADY, INSTRUKCJE M.A.Q ACTION #1 I.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/10/regulamin-maq-action-1/

10/07/2016 www.pdf-archive.com

Zasady ogólne 28.10.2014 78%

Zasady ogólne 28.10.2014 ZASADY OGÓLNE 1.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/28/zasady-og-lne-28-10-2014/

28/10/2014 www.pdf-archive.com

SKOPOS-REGULAMIN WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ 77%

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady współpracy z firmą SKOPOS.

https://www.pdf-archive.com/2011/07/31/skopos-regulamin-wsp-pracy-w-zakresie-t-umacze/

31/07/2011 www.pdf-archive.com

regulamin 77%

Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulamin/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

regulaminKzB 77%

Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/08/regulaminkzb/

08/10/2015 www.pdf-archive.com

regulaminkonkursu 76%

Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulaminkonkursu/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

PDOF 30.01.2015 76%

Nowe zasady ustalania:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/pdof-30-01-2015/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

RegulaminKonkursuSuperHodowca 76%

Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pod tytułem „SuperHodowca” (zwanego dalej „Konkursem”), organizowanego przez Trouw Nutrition Polska Sp.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/20/regulaminkonkursusuperhodowca/

20/07/2016 www.pdf-archive.com