Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 July at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zasobu»:


Total: 3 results - 0.013 seconds

Kolokwium2014 100%

a) CałkowitaKwotaZakupów zasobu jest sumą kwot wynikających z dostaw zasobu do wszystkich magazynów.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/24/kolokwium2014/

24/06/2017 www.pdf-archive.com

slowniczek pojec bibliografia 53%

Prace badawczo-rozwojowe (działalność badawcza i rozwojowa) - systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/17/slowniczek-pojec-bibliografia/

17/05/2015 www.pdf-archive.com

jezykozaw 27%

*globish- ogólnoświatowy system komunikacji polegający na użyciu minimalnego zasobu słów ang.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/04/jezykozaw/

04/02/2014 www.pdf-archive.com