Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zastrzega»:


Total: 120 results - 0.02 seconds

regulamin-II-biegu-kanteckiego 100%

Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/15/regulamin-ii-biegu-kanteckiego/

15/09/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Turnieju PL 96%

Tournament Draft §5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny meczu.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/23/regulamin-turnieju-pl/

23/07/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin-Turnieju1 96%

Tournament Draft §5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny meczu.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/15/regulamin-turnieju1/

15/07/2014 www.pdf-archive.com

ZAPYTANIE OFERTOWE szkoleniowe gry planszowe 94%

PKN zastrzega sobie możliwość wyboru dostawców odrębnie do każdej gry.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/zapytanie-ofertowe-szkoleniowe-gry-planszowe/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WMZS - III EDYCJA 91%

KO zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika jeśli dane w formularzu nie zgadzają się z przedstawionym przez uczestnika dokumentem tożsamości.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/02/regulamin-wmzs-iii-edycja/

02/03/2017 www.pdf-archive.com

regulamin-mesa-2015-2016 (1) 90%

Organizator zastrzega sobie dopisywania zawodników podczas rozgrywek MESA 9.4.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/14/regulamin-mesa-2015-2016-1/

14/08/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 90%

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/20/regulamin/

20/03/2013 www.pdf-archive.com

Kupię Sprzedam Zamienię Regulamin Grupy 87%

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/21/kupi-sprzedam-zamieni-regulamin-grupy/

21/04/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin BAL 87%

    §4  Postanowienia  końcowe   Organizator  losowania  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  niniejszego   Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/08/regulamin-bal/

08/12/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin-konkursu 87%

Postanowienia końcowe • Organizator zastrzega sobie prawo nie rozstrzygania konkursu, jeżeli liczba prac będzie mniejsza niż 3.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/16/regulamin-konkursu/

16/11/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN SMYK NAJLEPSZY PREZENT 86%

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/15/regulaminsmyknajlepszy-prezent/

15/05/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin CrossFit Czestochowa 85%

Spółka Komandytowa zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, harmonogramu zajęć oraz Instruktora Prowadzącego.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/02/regulamin-crossfit-czestochowa/

02/02/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Przeglądu Kapel Studenckich 2015 83%

19.Organizator zastrzega sobie prawo rejestrowania PKS na taśmach audio i video, a także do ich wykorzystania zgodnie z uznaniem Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/08/regulamin-przegl-du-kapel-studenckich-2015-1/

08/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Puchar Polski 83%

Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/01/regulamin-puchar-polski/

01/05/2016 www.pdf-archive.com

Zawody na 1 4 mili REGULAMIN 83%

W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych organizator zastrzega sobie prawo do wezwania Policji.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/25/zawody-na-1-4-mili-regulamin/

25/03/2015 www.pdf-archive.com

KOSZYKOWKA 82%

Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania poszczególnych osób w przypadku naruszenia regulaminu turnieju.

https://www.pdf-archive.com/2020/06/05/koszykowka/

05/06/2020 www.pdf-archive.com

KOSZYKOWKA1 82%

Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania poszczególnych osób w przypadku naruszenia regulaminu turnieju.

https://www.pdf-archive.com/2020/06/05/koszykowka1/

05/06/2020 www.pdf-archive.com

GKS TYCHY Turniej dla kibiców 82%

Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania poszczególnych osób w przypadku naruszenia regulaminu turnieju.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/gks-tychy-turniej-dla-kibicow/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

GKS TYCHY Turniej dla kibiców2020 82%

Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania poszczególnych osób w przypadku naruszenia regulaminu turnieju.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/gks-tychy-turniej-dla-kibicow2020/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

GKS TYCHY Turniej dla kibiców NHL 82%

Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania poszczególnych osób w przypadku naruszenia regulaminu turnieju.

https://www.pdf-archive.com/2020/05/14/gks-tychy-turniej-dla-kibicow-nhl/

14/05/2020 www.pdf-archive.com

wkpp regulamin 2017 82%

10) Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia z kursu uczestnika, który łamie regulamin.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/wkpp-regulamin-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN 81%

• Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznawania głównych jak i tych dodatkowych nagród w toku trwania Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/07/regulamin/

07/01/2020 www.pdf-archive.com

REGULAMIN GP 2015-1 81%

W przypadku zdarzeo zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych organizator zastrzega sobie prawo do wezwania Policji.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/27/regulamin-gp-2015-1/

27/01/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin akcji Pocztówka z Iranu 80%

Organizator zastrzega sobie jednak prawo do wysłania jej z terytorium Polski po powrocie z podróży.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/18/regulamin-akcji-poczt-wka-z-iranu/

18/09/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Pocztówka z Nepalu 79%

Organizator zastrzega sobie jednak prawo do wysłania jej z terytorium Polski po powrocie z podróży.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/03/regulamin-poczt-wka-z-nepalu/

03/05/2018 www.pdf-archive.com