Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 July at 11:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zawarto»:


Total: 13 results - 0.05 seconds

lp 16365996083 100%

609322261 PAKIET TERMIOWY SOBOTA AWIZO zł Zawartość Odległość DR NST Usługi terminowe 0 Imię i nazwisko odbiorcy / pieczęć odbiorcy USŁUGI X PODSTAWOWA EX U W A G I I MPK DHL24 P24-50-739-457 O D B I O R C A N A D A W C A gr Nr kuriera LONGBOARD SHOP ALEJA ARMII LUDOWEJ 15 00-632 WARSZAWA TEL:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/31/lp-16365996083/

31/03/2017 www.pdf-archive.com

List przewozowy 95%

0 0 2 Ilość DR Razem w t palet 0 0 Nadano palet EUR Nr kuriera OPŁATA PALIWOWA I DROGOWA 17-08-2015 Data wysłania Odebrano od odbiorcy palet EUR Odległość DR NST Usługi terminowe 177 0 AWIZO DHL09 Data i godzina zł gr zł gr I zł gr II zł gr Deklaracja wartości zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr zł gr Zawartość W-SUPPORT.PL SP.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/16/list-przewozowy/

16/08/2015 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 90%

1 umowy kredytu, zawarto postanowienie umowne, zgodnie z którym xxxxxxxxxx udzielił kredytobiorcy, na jego wniosek, kredytu xxxxxxx waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej xxxxxxx S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 87%

W umowie zawarto oświadczenie powodów jako kredytobiorców, iż przed zawarciem umowy doręczono im Regulamin udzielania kredytów hipotecznych przez PTF Bank SA oraz że powodowie z nim się zapoznali i zgodzili na przestrzeganie jego postanowień (pkt 4 oświadczenia kredytobiorców w umowie).

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

Instrukcja 84%

ZAWARTO¦Æ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST — AS IS”.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/06/instrukcja/

06/07/2015 www.pdf-archive.com

I C 94 17 SR Rawicz Kredyt Bank 70%

Pozwany zaznaczał, że przedstawione w odpowiedzi na pozew zasady kształtowania tabelowego kursu kupna i sprzedaży były tożsame zarówno w przypadku, gdy w umowie kredytowej zawarto postanowienia w tym zakresie, jak również w przypadku gdy takich postanowieo nie było.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/26/i-c-94-17-sr-rawicz-kredyt-bank/

26/10/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 68%

W umowie zawarto oświadczenie powódki jako kredytobiorcy, iż przed zawarciem umowy doręczono mu Regulamin oraz informacyjny egzemplarz umowy oraz że przed zawarciem umowy z nimi się zapoznał (pkt 2 oświadczenia kredytobiorcy w umowie).

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

III C 625 15 SO Warszawa 62%

We wzorcu tym zawarto wyraźne rozróżnienie opcji spłaty, tj.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

SR Torun I C 1430 16 (mBank UNW) 55%

Dopiero w dniu podpisania umowy powód zauważył, że zawarto w nim zapis o konieczności zabezpieczenia umowy ubezpieczenia niskiego wkładu, przy czym nie udzielono mu żadnych inormacji dotyczących warunków tego ubezpieczenia czy innych możliwości zabezpieczenia kredytu wobec braku wkładu własnego.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/16/sr-torun-i-c-1430-16-mbank-unw/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 52%

4 umowy zawarto postanowienie, zgodnie z którym „raty kapitałowo – odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 51%

1 w/w umowy zawarto postanowienie, zgodnie z którym pozwany bank udzielił kredytu w złotych indeksowanego kursem (...) w wysokości 150.000,00 złotych, a równowartość wskazanej kwoty w walucie (...) zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna (...) Banku z dnia wypłaty pierwszej transzy (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A).

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 44%

Pierwszeństwo instytucji naukowej do opublikowania utworu pracownika naukowego wygasa, jeżeli nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu albo jeżeli w okresie:

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com