Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 January at 23:02 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zawodach»:


Total: 29 results - 0.025 seconds

reg 100%

Prawo startu w zawodach mają piloci:

https://www.pdf-archive.com/2011/01/31/reg/

31/01/2011 www.pdf-archive.com

Regulamin zaj sportowych 99%

- regularne treningi - korzystanie z obiektów sportowych podczas treningów - szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanego trenera lub instruktora piłki nożnej - sprzęt treningowy – drużynowy (piłki, trenażery, znaczniki itp.) - ubezpieczenie NNW zawodnika - udział w zawodach sportowych III.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/regulamin-zaj-sportowych/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

Komunikat organizacyjny 94%

Uczniowski Klub Sportowy „PTG Sokół” w Pisarzowicach Sekcja Judo ORGANIZATORZ Miejsce zawodów Termin Adres do korespondencji Zasady uczestnictwa w zawodach Koszty uczestnictwa Opłata startowa Kierownik zawodów Waga Losowanie Rozpoczęcie zawodów Kategorie wagowe Uwagi Komunikat organizacyjny Memoriału im.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/14/komunikat-organizacyjny/

14/04/2017 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgoda 79%

– ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznego – jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i pozwala mu on na aktywny udział w zawodach kolarskich na rowerach górskich ze wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność – jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych jakie wiążą się z jazdą na rowerze górskim i nie będę rościć wobec Organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub życiu Podopiecznego – jeżeli tylko stan zdrowia Podopiecznego pogorszy się, zaprzestanie on aktywnego uczestnictwa w zawodach, nawet jeżeli wiedza o jego aktualnym stanie zdrowia nie będzie poparta diagnozą lekarską – wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznego w trakcie zawodów oraz w czasie, kiedy przebywa on w miejscu ich rozgrywania, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie go za pośrednictwem wszelkich mediów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych wyścigu – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Podopiecznego ……………………………..……………………………………………… /data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej/

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgoda/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgodaRodzica 79%

osoba niepełnoletnia startuje w zawodach wyłącznie na moją odpowiedzialność.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgodarodzica/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN LETNIEGO ZLOTU 73%

Auta biorące udział w zawodach i podział na klasy:

https://www.pdf-archive.com/2018/01/19/regulamin-letniego-zlotu/

19/01/2018 www.pdf-archive.com

regulamin II Memoriał Marka Cichosza 2013 - Kopia 72%

Uczestnictwo W zawodach mogą startować zawodniczki i zawodnicy posiadający ważną licencję na rok 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/07/regulamin-ii-memoria-marka-cichosza-2013-kopia/

07/10/2015 www.pdf-archive.com

regulamin ogólnopolski wyścig przełajowy 72%

Uczestnictwo W zawodach mogą startować zawodniczki i zawodnicy posiadający ważną licencję na rok 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/07/regulamin-og-lnopolski-wy-cig-prze-ajowy/

07/10/2015 www.pdf-archive.com

Zawody na 1 4 mili REGULAMIN 70%

1.5 Każda osoba która zakupiła bilet (musi ten bilet posiadać przez cały czas trwania imprezy) i przebywa na zawodach potwierdza znajomość regulaminu i się do niego bezwzględnie stosuje.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/25/zawody-na-1-4-mili-regulamin/

25/03/2015 www.pdf-archive.com

regulamin-rozgrywek-Dnia-Sportu-WZiKS-2015 67%

UBEZPIECZENIE I BEZPIECZEŃSTWO 1.Do zawodów mogą przystąpić tylko zawodnicy, którzy złożą pisemne oświadczenie wg załączonego wzoru, że znany jest im ich stan zdrowia, pozwalający im na udział w zawodach.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/regulamin-rozgrywek-dnia-sportu-wziks-2015/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

kartaZgłoszenia 62%

883 ) ponadto wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu, - posiadam dobry stan zdrowia, nie posiadam przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/kartazg-oszenia/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej 62%

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Ligi i oświadczam brak przeciwwskazań zdrowotnych dla uczestnictwa mojego dziecka w zawodach sportowych.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/za-cznik-nr-1-do-regulaminu-miejskiej-ligi-pi-ki-halowej/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

plan dzial jedn na rok 2017 62%

Udział w Zawodach Sportowo-Pożarniczych oraz Turnieju Piłki Nożnej.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/14/plan-dzial-jedn-na-rok-2017/

14/01/2017 www.pdf-archive.com

oferta-kurs 60%

Daje także podstawy do dalszych treningów i rozwijania umiejętności Flair, a w rezultacie startu w zawodach barmańskich.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/13/oferta-kurs/

13/01/2015 www.pdf-archive.com

Ledecka 58%

siódme miejsce w zawodach Pucharu Świata w zjeździe, na którym uplasowała się 2 grudnia w Lake Louis.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/17/ledecka/

17/02/2018 www.pdf-archive.com

Umowa zawodnika 57%

regularne treningi korzystanie z obiektów sportowych podczas treningów szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanego trenera lub instruktora piłki nożnej sprzęt treningowy - drużynowy (trenażery, znaczniki itp.) ubezpieczenie NNW zawodnika uczestnictwo w zawodach sportowych Warunki przyjęcia do Klubu i zasady uczestniczenia zawodnika w treningach określa „Regulamin zajęć sportowych MKS Polonia-Stal Świdnica.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/umowa-zawodnika/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

Zupa z Bagien 2016 regulamin 56%

Postanowienia końcowe  Zawody odbędą się niezależnie od warunków pogodowych  Za szkody wyrządzone przez zawodników lub osoby trzecie organizator nie odpowiada  Na zawodach obowiązuje punktacja zgodna z regulaminem Komisji InO ZG PTTK (dostępny na stronie http://ino.pttk.pl)  Osoby niepełnoletnie zgłaszają się na imprezę pod opieką osoby dorosłej

https://www.pdf-archive.com/2016/03/15/zupa-z-bagien-2016-regulamin/

15/03/2016 www.pdf-archive.com

Informacje-DSW-SUPERLIGA 55%

Udział w rozgrywkach mogą brad osoby po ukooczeniu 16 roku życia oraz zawodnicy uprawnieni do gry nie wyżej niż w zawodach A- klasowych (w ramach rozgrywek WZPN oraz DZPN).

https://www.pdf-archive.com/2015/02/22/informacje-dsw-superliga/

22/02/2015 www.pdf-archive.com

regulamin-mesa-2015-2016 (1) 54%

Każdy z uczestników bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/14/regulamin-mesa-2015-2016-1/

14/08/2015 www.pdf-archive.com

Pływanie próba oceny Radom 2010 49%

Jako ciekawostkę niech posłuży informacja, iż w 98 przypadkach na 100 to właśnie rodzice ponoszą wszelkie koszty dojazdów, startów, noclegów opłat startowych łącznie z poszukiwaniem możliwych form startu w organizowanych przez inne kluby zawodach oraz załatwianiem formalności z tym związanych.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/01/p-ywanie-pr-ba-oceny-radom-2010/

01/12/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WMZS - III EDYCJA 48%

Uczestnik dokonując zgłoszenia udziału w zawodach WM „ZS”, przyjmuje do wiadomości treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/02/regulamin-wmzs-iii-edycja/

02/03/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Akademia Sandecja 47%

Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Akademii zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/regulamin-akademia-sandecja/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

Nauka - Mental Game of Poker 44%

Posiadanie określonej wiedzy w wielu zawodach odgrywa coraz mniejsze znaczenie, natomiast elastyczność i umiejętność szybkiego adaptowania się do zmian środowiska, uczenia nowych rzeczy staje się coraz bardziej kluczowa.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/12/nauka-mental-game-of-poker/

12/08/2015 www.pdf-archive.com

Statut ZSZ 42%

Szkoła zasadnicza prowadzi kształcenie w klasach jednozawodowych, w zawodach:

https://www.pdf-archive.com/2015/02/28/statut-zsz/

28/02/2015 www.pdf-archive.com