Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 July at 11:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zawodowego»:


Total: 20 results - 0.068 seconds

PCM - Zgłoszenie 100%

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu „Praktyka czyni mistrza!” o numerze 2017-1-PL01-KA102-038136 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Część A – wypełnia kandydat (osoba ucząca się) Dane podstawowe kandydata Imię Nazwisko Płeć PESEL Data urodzenia (dd/mm/rrrr) Obywatelstwo Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto) Telefon kontaktowy Email Informacje o kandydacie Tryb kształcenia zawodowego1 Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów2 Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3) Rok szkolny (20../20..) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-zg-oszenie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

Praktyczne informacje dotyczące wyjazdu na praktyki 100%

Staż zawodowy „Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju regionu” Mobilność w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Staż zawodowy „Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju regionu” INFORMACJE OGÓLNE Mobilność w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Staż zawodowy „Zagraniczne staże zawodowe szansą rozwoju regionu” Informacje ogólne Termin wyjazdu:

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/praktyczne-informacje-dotycz-ce-wyjazdu-na-praktyki/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 1. Zgłoszenie popr 100%

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu „Praktyka czyni mistrza!” o numerze 2017-1-PL01-KA102-038136 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Część A – wypełnia kandydat (osoba ucząca się) Dane podstawowe kandydata Imię Nazwisko Płeć PESEL Data urodzenia (dd/mm/rrrr) Obywatelstwo Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto) Telefon kontaktowy Email Informacje o kandydacie Tryb kształcenia zawodowego1 Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów 2 Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3) Rok szkolny (20../20..) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-1-zg-oszenie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin 96%

technik budownictwa, technik i mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz oraz technik logistyki (dalej jako Zawody przyszłości) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dalej jako PO WER) „ Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” przez Fundację Nowe Technologie (dalej jako FNT) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie (dalej jako CKZiU).

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/regulamin/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

ZS3 Krasnik - 0. Ogłoszenie o projekcie popr 88%

Mobilność w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Ogłoszenie o naborze do projektu Praktyka czyni mistrza!

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/zs3-krasnik-0-og-oszenie-o-projekcie-popr/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

PCM - Ogłoszenie o projekcie 88%

Mobilność w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Ogłoszenie o naborze do projektu Praktyka czyni mistrza!

https://www.pdf-archive.com/2017/08/21/pcm-og-oszenie-o-projekcie/

21/08/2017 www.pdf-archive.com

cv (9) 83%

prowadzone przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Odział I we Wrocławiu Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Złotoryi *Umiejętność komunikowania się (przekazywania informacji, zarówno pisemnie, jak i ustnie) *Szybkość uczenia się *Zdolności interpersonalne (umiejętność budowania i utrzymywania kontaktów) *Umiejętność rozwiązywania problemów *Opanowanie w trudnych sytuacjach *Umiejętność dostosowania się do otoczenia i do zmian *Umiejętność współdziałania w zespole*Przejawianie inicjatywy i zaangażowania j.angielski Znajomość:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/24/cv-9/

24/01/2015 www.pdf-archive.com

kwestionariusz-osobowy-ucznia 2016 83%

Nr 133, poz.883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Techniczną Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach dla potrzeb rekrutacji i realizacji zajęć dydaktycznych programowych i ponadprogramowych realizowanych w szkole.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/12/kwestionariusz-osobowy-ucznia-2016/

12/06/2016 www.pdf-archive.com

pmp certification 2 71%

Wykształcenie Doświadczenie zawodowe Doświadczenie szkoleniowe wykształcenie wyższe w stopniu magistra (bachelor’s degree/global equivalent) 35 godzin szkolenia (Contact nie mniej niż 3 lata/36 miesięcy doświadczenia Hours) zawodowego w zakresie zarządzania projektami przy czym wymagane jest minimum 4 500 godzin spędzonych na prowadzeniu i kierowaniu zadaniami projektowymi* lub 35 godzin szkolenia (Contact nie mniej niż 5 lat /60 miesięcy lat doświadczenia Hours) zawodowego w zakresie zarządzania projektami przy czym wymagane jest minimum 7 500 godzin spędzonych na prowadzeniu i kierowaniu zadaniami projektowymi* w przypadku braku wyższego wykształcenia, wymagany jest dyplom szkoły średniej (high school diploma/global equivalent) * Prowadzenie i kierowanie zadaniami projektowymi wskazane jest w Project Management Professional Examination Specification.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/08/pmp-certification-2/

08/01/2013 www.pdf-archive.com

4219-LICKU-OSA-91040908591 71%

Praca licencjacka na kierunku kulturoznawstwo w zakresie studia amerykanistyczne – kulturoznawstwo USA Praca wykonana pod kierunkiem Dr Zbigniewa Kwietnia Ośrodek Studiów Amerykańskich 1 Warszawa, kwiecień 2016 Oświadczenie kierującego pracą Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/27/4219-licku-osa-91040908591/

27/09/2016 www.pdf-archive.com

0000 YPLON PIANKA DO DYWANÓW CLP PL 71%

Ta mieszanina nie stwarza zagrożenia dla zdrowia z wyjątkiem ewentualnych wartości granicznych narażenia zawodowego (patrz par.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/09/0000-yplon-pianka-do-dywan-w-clp-pl/

09/02/2017 www.pdf-archive.com

Czy jest coś takiego jak Wydział Humanistyczny na AGH (1) 65%

Studia na tym Wydziale dają szerokie pole zawodowego popisu, ale i bardzo rozwijają.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/07/czy-jest-co-takiego-jak-wydzia-humanistyczny-na-agh-1/

07/10/2014 www.pdf-archive.com

Operator Produkcji.PDF 65%

Wykształcenia minimum zawodowego, preferowane wykształcenie techniczne.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/12/operator-produkcji/

12/07/2016 www.pdf-archive.com

Specjalista ds. sprzedazy-1 65%

szkolenia oraz mozliwość rozwoju zawodowego;

https://www.pdf-archive.com/2017/10/09/specjalista-ds-sprzedazy-1/

09/10/2017 www.pdf-archive.com

Zaległa praca WOS 62%

17 września 1980 Lech Wałęsa stanął na czele nowo utworzonej Krajowej Komisji Porozumiewawczej, organu koordynującego założonego na bazie MKS ogólnopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/14/zaleg-a-praca-wos/

14/06/2017 www.pdf-archive.com

zycie i smierc calosc II wyd 58%

Poza tym dla ruchu zawodowego jest jeszcze wa¿ne to, ¿e samodzielna praca kobiet w wielu ga³êziach przemys³u czy handlu wprowadza dezorganizacjê w ogólnych warunkach pracy i p³acy.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/13/zycie-i-smierc-calosc-ii-wyd/

12/03/2011 www.pdf-archive.com

Unifikacja PZPN 2013 57%

Teraz, dzięki pracy wielu ludzi, głównie z Departamentu Szkolenia, Komisji Technicznej oraz Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Zawodowego, oddajemy w Państwa ręce „Unifikację organizacji szkolenia i systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce”.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/04/unifikacja-pzpn-2013/

04/11/2013 www.pdf-archive.com

SDS - classic 42%

Wartości ci graniczne narażenia Limity narażenia zawodowego:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/sds-classic/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Oswiadczenie DA z podpisem 41%

Moje negatywne stanowisko (bynajmniej nie odosobnione), związane z łączeniem muzeów w Bytomiu i Katowicach, wynika z 30-letniego doświadczenia zawodowego, jak też świadomością o ewentualnych, bardzo negatywnych skutkach, wynikających też z niewyjaśnionego pośpiechu.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/03/oswiadczenie-da-z-podpisem/

03/07/2014 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 39%

a) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, b) zwrot kosztów naby­ cia przedmiotów orto­ pedycznych i środków pomocniczych, c) zwrot kosztów prze­ szkolenia zawodowego osób niepełnospraw­ nych na terytorium RP, d) świadczenie za lecze­ nie uciążliwe, e) usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP – zakres podstawowy tak nie 3 zakres 3 – obejmujący:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com