Search


PDF Archive search engine
Last database update: 30 December at 19:12 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zbioru»:


Total: 19 results - 0.04 seconds

Wst-p-do-logiki-i-teorii-mnogo-ci 100%

Zbiorem potęgowym zbioru A nazywamy zbiór wszystkich podzbiorów zbioru A, tzn.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/02/wst-p-do-logiki-i-teorii-mnogo-ci/

02/02/2015 www.pdf-archive.com

C 98%

Tablica a może zawierać jakiekolwiek liczby całkowite (nie reprezentuje zbioru), a wynikowa tablica musi spełniać warunki zbioru z zadania.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/21/c/

21/11/2016 www.pdf-archive.com

Wniosek 82%

20.01.2016 ….Daniel Michaś…… Wniosek o usuniecie danych osobowych oraz wszelkich wpisów ze zbioru BMW Klub Łódź Działając na podstawie art.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/29/wniosek/

29/02/2016 www.pdf-archive.com

SSiED Opracowanie 80%

 Information gain (ID3) - błędne wyniki dla atrybutów o wielu wartościach  Gain Ratio (C4.5) - preferuje niezrównoważone podziały, gdzie jeden z podzbiorów jest znacznie mniejszy niż drugi  Gini Index (CART) - błędne wyniki dla atrybutów o wielu wartościach, problemy dla zbiorów danych o dużej liczbie klas Entropia - oczekiwana ilośd informacji wymagana do sklasyfikowania obiektu ze zbioru U gdzie pi - prawdopodobieostwo, że dowolny obiekt ze zbioru U należy do klasy Ci Grupowanie danych Algorytm hierarchiczny scalający  Parametry wejściowe:

https://www.pdf-archive.com/2016/02/03/ssied-opracowanie/

03/02/2016 www.pdf-archive.com

Spraw1 2015(1) 79%

Jeśli zbiór klauzul {¬q ∨ p, s ∨ q, ¬r ∨ ¬p, ¬s ∨ q} jest sprzeczny, to w prostokąt poniżej wpisz rezolucyjny dowód sprzeczności tego zbioru.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/04/spraw1-2015-1-1/

04/12/2015 www.pdf-archive.com

be 75%

Wyznaczyć kres górny zbioru wszystkich liczb postaci ab + bc + ca, gdzie a, b, c przebiegają wszystkie trójki liczb rzeczywistych spełniających warunek a + b + c = 3.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/26/be/

26/02/2012 www.pdf-archive.com

RaportPrzesylki 20161209155859 65%

9730919192 # Zbiór/Usługa Zbiór 2016-11-21\1 Autor Zbioru Bartłomiej Kaszak Usługa Zagraniczna przesyłka polecona # Adresat Nazwa Benoit LANGE Nazwa cd # Cena/Numer nadania Cena netto {0.00}* 0.00 Numer nadania RR943409738PL Status Przesyłka potwierdzona # Atrybuty Kategoria P Masa[kg] 0.000 Ulica Numer domu / numer lokalu 14 rue du mesnil Kod miejscowość 77560 villiers saint georges Telefon komórkowy Email # Usługi dodatkowe Potwierdzenie odbioru 0 Expres nie # Opis GS 500 #2 langesage07 Telefon 670112865 Poste Restante nie # Śledzenie Zdarzenie 2016-11-25 15:07:00 Doręczenie Zdarzenie 2016-11-24 09:36:00 Przyjęcie przesyłki w kraju przeznaczenia Zdarzenie 2016-11-23 01:16:55 Wysłanie przesyłki z Polski Zdarzenie 2016-11-22 18:22:45 Przyjęcie z ładunkiem Zdarzenie 2016-11-21 22:20:26 Przyjęcie z ładunkiem Zdarzenie 2016-11-21 19:31:58 Nadanie Zdarzenie 2016-11-21 19:31:58 Nadanie # Nadanie Nazwa Urządu Nadania UP Poznań 38 PNA 60-350 Miejscowość Poznań Data Nadania 2016-11-21 19:31:58 Status Nadania Przesyłki POTWIERDZONA Dokument elektroniczny wygenerowany w dniu 09-12-2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/09/raportprzesylki-20161209155859/

09/12/2016 www.pdf-archive.com

Karolina Babińska portfolio 65%

Dlatego obiekty wyglądają neutralnie w swojej materialności, będą pochodzią ze zbioru wizualnie rozpoznawalnych przedmiotów a zacytowana funkcjonalność ma często charakter manualny, a nie interface’u.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/karolina-babin-ska-portfolio/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

WymaganiaProjektowe 63%

Wydział ZiE PG BAZY DANYCH /ŚRODOWISKA BAZ DANYCH Projekt zaliczeniowy - wymagania Cel Celem projektu jest wykorzystanie zdobytej podczas zajęć wiedzy z zakresu baz danych, a w szczególności – języka SQL dla zadanego zbioru wymagań.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/04/wymaganiaprojektowe/

04/02/2017 www.pdf-archive.com

Dokumentacja1.2 60%

Dla każdego 𝑎𝑖 ze zbioru 𝑎1 , 𝑎2, … , 𝑎𝑛 CA Samorząd Studencki generuje 𝑏𝑖 = 𝑎𝑖𝑟2 , gdzie r2 = PRNG(A, s2), gdzie:

https://www.pdf-archive.com/2014/12/17/dokumentacja1-2/

16/12/2014 www.pdf-archive.com

58c143ff21e3d z 59%

(0-1) 2 2 Do zbioru rozwiązań nierówności (1  3x)  3  9 x nie należy liczba:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/13/58c143ff21e3d-z/

13/03/2017 www.pdf-archive.com

matematyka 2009 1 10 57%

b) Korzystanie z informacji Podawanie zbioru wartości funkcji.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/03/matematyka-2009-1-10/

03/06/2013 www.pdf-archive.com

rsdb 55%

-Autoryzacja dostępu do danych – poprzez ograniczenie zbioru dostępnych danych dla użytkowników;

https://www.pdf-archive.com/2017/05/31/rsdb/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

zbior zadan AMII 2014 53%

a ¬ x ¬ b, c ¬ y ¬ d i e ¬ z ¬ f (z wyjątkiem co najwyżej zbioru punktów, dającego się pokryć skończoną liczbą prostopadłościanów, których suma objętości jest dowolnie mała), to ZZ Z (1.1) f (x, y, z)dxdydz =   Zb  Zd Zf     a P c     f (x, y, z)dz   dy dx   e Umownie pisze się również Zb a dx Zd dy c Zf f (x, y, z)dz zamiast e   Zb  Zd Zf     a c e     f (x, y, z)dz  dy dx    Całkę występującą po prawej stronie wzoru (1) nazywamy całką dwukrotnie iterowaną funkcji po prostopadłościanie.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/07/zbior-zadan-amii-2014/

07/06/2014 www.pdf-archive.com

regulaminIHP 45%

Klient udziela Wydawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej z prawem do udzielania dalszych licencji na korzystanie przez czas nieokreślony z strony internetowej, kreacji graficznej lub wizytówek poprzez ich utrwalanie, zwielokrotnianie techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi dostępnymi formami reprodukcji, wprowadzenie do komputera, serwera i włączenie do zbioru danych Wydawcy, powszechne udostępnianie strony internetowej, kreacji graficznej lub wizytówek w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych oraz na innych nośnikach przekazu, wprowadzenie do obrotu, tworzenie opracowań, rozpowszechnianie oraz publikację na różnych nośnikach przekazu.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/regulaminihp/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 44%

- metody dedukcyjne – wnioskowanie na podstawie zało_onego wczesniej zbioru przesłanek;

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

Metody prob 1 44%

(i) F , (ii)  A  F gdzie A oznacza   A czyli dopeùnienie zbioru A.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/metody-prob-1/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi na pytania Metadologia badań naukowych 44%

- metody dedukcyjne – wnioskowanie na podstawie zało_onego wczesniej zbioru przesłanek;

https://www.pdf-archive.com/2015/12/01/odpowiedzi-na-pytania-metadologia-bada-naukowych/

01/12/2015 www.pdf-archive.com

propaganda polityczna 35%

W przypadku wyłaniania polityków nie istnieje naukowa metoda wyboru kilkuset osób ze zbioru kilku milionów obywateli tak, żeby te osoby miały te same poglądy jak większość społeczeństwa odnośnie kilku tysięcy uchwalanych ustaw.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/19/propaganda-polityczna/

19/04/2018 www.pdf-archive.com