Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zbrojenie»:


Total: 4 results - 0.007 seconds

Analiza porównawcza 100%

A-III ф12 ( 16szt.x2,94m + 20szt.x1,44m ) = 75,80m 75,80m x 0,888kg/m (ciężar 1m pręta A-III ф12)= 67,30 kg x 2,10zł/kg (cena stali) = 141,70zł - cena za zbrojenie stalowe 75,80m x 1,58 zł/m (cena pręta kompozyt.) = 119,70zł – cena za zbrojenie kompozytowe

https://www.pdf-archive.com/2016/11/07/analiza-por-wnawcza/

07/11/2016 www.pdf-archive.com

Mosty Obliczenia 24maja 99%

12 fyk ≔ 500 ⋅ MPa charakterystyczna granica plastyczności stali fyk fyd ≔ ―― = 434.783 MPa 1.15 obliczeniowa granica plastyczności stali ftk ≔ 550 ⋅ MPa Es ≔ 200 ⋅ GPa wytrzymałość charakterystyczna stali na rozciąganie moduł sprężystości stali ZBROJENIE DOLNE PŁYTY Wyznaczenie potrzebnego zbrojenia ze względu na SGN - część przęsłowa Wyznaczenie minimalnego i maksymalnego zbrojenia w płycie pomostowej dla zbrojenia dolnego bf ≔ 100 cm szerokość przekroju płyty hf ≔ 22 cm wysokość przekroju płyty dla przęsła φpł d ≔ hf - Cnom - ― = 16.6 cm 2 wysokość użyteczna płyty fyk = 500 MPa charakterystyczna granica plastyczności stali kc ≔ 0.4 współczynnik zależny od rozkładu naprężeń w przekroju w chwili bezpośrednio poprzedzającej zarysowanie oraz od zmiany ramienia sił wewnętrznych k ≔ 1.0 współczynnik zależny od wpływu nierównomiernych, samorównoważących się naprężeń, które prowadzą do zmniejszenia sił od odkształceń wymuszonych fct.eff ≔ fctm = 3.2 MPa średnia wartość wytrzymałości betonu na rozciąganie osiągnięta w chwili pojawienia się pierwszych rys Act ≔ 0.5 ⋅ bf ⋅ d = 830 cm 2 pole przekroju strefy rozciąganej betonu wmax ≔ 0.3 ⋅ mm maksymalna szerokość rys σs ≔ 220 ⋅ MPa naprężenia w stali, tablica 7.2N fctm Asmin1 ≔ 0.26 ⋅ ―― ⋅ bf ⋅ d = 2.762 cm 2 fyk Asmin2 ≔ 0.0013 ⋅ bf ⋅ d = 2.158 cm 2 kc ⋅ k ⋅ fct.eff ⋅ Act Asmin3 ≔ ――――― = 4.829 cm 2 σs MEd ≔ mxm.el = 145.811 kN ⋅ m Asmax ≔ 0.04 ⋅ bf ⋅ hf = 88 cm 2 maksymalne zbrojenie płyty pomostowej Asmin ≔ max ⎛⎝Asmin1 , Asmin2 , Asmin3⎞⎠ = 4.829 cm 2 minimalne zbrojenie płyty pomostowej εcm2 ≔ 0.35% -fyd εpl ≔ ―― = -0.217 1% Es λ ≔ 0.8 λ ⋅ εcm2 ξeff.lim ≔ ―――= 2.111 εcm2 + εpl 13 graniczne odkształcenie stali przy przejściu w stan plastyczny graniczne odkształcenie betonu współczynnik redukcji wysokości efektywnej strefy ściskanej oraz wytrzymałości betonu wartość graniczna względnej wysokości efektywnej strefy ściskanej betonu

https://www.pdf-archive.com/2018/05/24/mostyobliczenia24maja/

24/05/2018 www.pdf-archive.com

Płyta2 (2) 83%

Lokalizacja, wymiary i zbrojenie wg projektu typowego.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/28/p-yta2-2/

28/05/2017 www.pdf-archive.com

SILESIA MODERN - kompozyty 75%

 konstrukcje inżynierskie wodne narażone na działanie czynników środowiskowych jak płyty jezdne, podpory mostów,  doki - infrastruktura morska i portowa zewnętrzna warstwa z prętów, zabezpieczenie przeciw degradacji,  przypowierzchniowe zbrojenie przeciwskurczowe,  konstrukcje niepowodujące zakłócenia pola magnetycznego (wieże telewizyjne, pomieszczenia radiologiczne szpitala - ściany osłonowe),  budownictwo przemysłowe - oczyszczalnie ścieków,  podtorze pod tramwaje,  infrastruktura drogowo - mostowa:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/07/silesia-modern-kompozyty/

07/11/2016 www.pdf-archive.com