Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zdania»:


Total: 48 results - 0.019 seconds

03 testy wersja b 100%

Ułóż zdania. ... Uzupełnij zdania.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/12/03-testy-wersja-b/

12/05/2013 www.pdf-archive.com

02 testy wersja a 99%

Ułóż zdania. ... Uzupełnij zdania.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/12/02-testy-wersja-a/

12/05/2013 www.pdf-archive.com

Sprawdzian Kwasy. Grupa A i B.(1) 97%

klasa suma punktów data ocena I Zaznacz właÊciwe dokoƒczenie zdania.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/sprawdzian-kwasy-grupa-a-i-b-1/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

Pytania Grupa I 95%

Wskaż zdania prawdziwe: ... Wskaż zdania fałszywe:

https://www.pdf-archive.com/2015/11/08/pytania-grupa-i/

08/11/2015 www.pdf-archive.com

Metodologia pracy doktorskiej 94%

Językiem, który oddaje przewodnią myśl w pracy za pomocą optymalnej liczby zrozumiałych słów ułożonych w krótkie zdania.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/metodologia-pracy-doktorskiej/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

3b65e79d84a08c8a56c1ded95bdffd15 93%

Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok zdania fałszywego – literę F.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/16/3b65e79d84a08c8a56c1ded95bdffd15/

16/12/2013 www.pdf-archive.com

rosyjski (1) 92%

(3 zdania) 6 p.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/09/rosyjski-1/

09/11/2016 www.pdf-archive.com

a993398c4fc21e00055479b3e9f2eb95 92%

Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/05/a993398c4fc21e00055479b3e9f2eb95/

05/02/2015 www.pdf-archive.com

Oto ja plan wynikowy klasa 2 90%

prawidłowo czyta wyrazy i krótkie teksty, wypowiada się na podany temat, bierze udział z zabawach integracyjnych, słucha wypowiedzi rówieśników, rozumie czytany tekst, wie, że imiona rozpoczyna się pisać wielka literą, buduje zdania z rozsypanki wyrazowej, kształtnie pisze, potrafi wskazać wśród liter samogłoski i spółgłoski, rozumie pojęcia głoska, litera, wyraz, zdanie, korzysta z różnych źródeł informacji - plan, rozkład jazdy, recytuje z pamięci wiersz, wie na czym polega praca kolejarza, nadaje tytuły ilustracjom, opowiada kolejne wydarzenia na podstawie ilustracji, buduje pytania i odpowiedzi;

https://www.pdf-archive.com/2013/09/10/oto-ja-plan-wynikowy-klasa-2/

10/09/2013 www.pdf-archive.com

pmp certification 2 72%

Szkolenie pomoże przewidzieć i zidentyfikować problemy, z którymi można się spotkać podczas realizacji projektu, a co najważniejsze przygotuje do zdania egzaminu PMP®.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/08/pmp-certification-2/

08/01/2013 www.pdf-archive.com

Jak zjednywać sobie ludzi - zaawansowane techniki perswazji 69%

POZNAJ ZAAWANSOWANE TECHNIKI PERSWAZJI Dobra sprzedaż zależy od tego, czy przekonamy drugą osobę do swoich racji, wpłyniemy na zmianę zdania.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/09/jak-zjednywa-sobie-ludzi-zaawansowane-techniki-perswazji/

09/09/2014 www.pdf-archive.com

Jestem porządnym człowiekiem 69%

Najpierw łamiąc przepisy obowiązującej konstytucji, „wepchnięto kuchennymi drzwiami” religię do szkoły publicznej, potem „na życzenie” biskupów odmówiono społeczeństwu możliwości wyrażenia swojego zdania w sprawie ustawy o dopuszczalności aborcji, jeszcze później… ruszyła lawina.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/03/jestem-porz-dnym-cz-owiekiem/

03/02/2015 www.pdf-archive.com

infografika ankieta1 66%

a l e 4 5 % aż niemaotym zielonegopojecia tak zagrożenia dla ludzi i środowiska % 1 ie nny Jedynie 5% jest odmiennego zdania.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/17/infografika-ankieta1/

17/05/2015 www.pdf-archive.com

CKM 12 2014 15 65%

52% polskich piwoszy jest zdania, że pół litra piwa to 500 kcal!

https://www.pdf-archive.com/2014/12/27/ckm-12-2014-15/

27/12/2014 www.pdf-archive.com

NN 3 64%

Nie szukając w ciągu władania naszego innych korzyści lub zamiarów, jak stać się użytecznym ojczyźnie Naszej, byliśmy także tego zdania, iż opuścić należy tron w okolicznościach, w których rozumieliśmy, że oddalenie Nasze przyłoży się do powiększenia szczęścia współziomków Naszych lub też przynajmniej umniejsza ich nieszczęścia; przekonani teraz, że pieczołowitość Nasza na nic się ojczyźnie Naszej nie przyda — postanowiliśmy przeto z przywiązania do spokojności publicznej oświadczyć, tak jako też niniejszym aktem najuroczyściej ogłaszamy, że wolnie i z własnej woli wyrzekamy się bez ekscepcji wszelkich praw Naszych do Korony Księstwa Małopolskiego, jako też znajdujących się w nich posesji i przynależytości; akt ten uroczysty abdykacji korony i rządu Księstwa Małopolskiego w ręce Najjaśniejszego Króla Królestwa Polskiego składamy dobrowolnie i z tą rzetelnością, która postępowaniem Naszym w całym życiu kierowała.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/01/nn-3/

01/04/2012 www.pdf-archive.com

Herosi w liczbie czterdziestu 63%

Za przykład mogą tutaj posłużyć zdania:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/herosi-w-liczbie-czterdziestu/

09/10/2016 www.pdf-archive.com

biol odp 62%

partenokarpiczne, auksyny, gibereliny partenokarpiczne, auksyny, gibereliny za prawidłowe uzupełnienie zdania – 1 p.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/17/biol-odp/

17/11/2014 www.pdf-archive.com

Margozin 2013(17) Grudzień 62%

Nawet ograniczenie ilości znaków temu nie zapobiegło, tylko sprawiło, że powstawały śmieszne, skrótowe zdania w stylu:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/15/margozin-2013-17-grudzie/

15/04/2016 www.pdf-archive.com

Pismo - STRAŻ DLA ZWIERZĄT 60%

Realizujemy dwa zdania publiczne finansowane w większości przez Urząd Miasta Bydgoszczy, natomiast koszty pozostałej działalności pokrywamy sami, z prywatnych środków naszych członków.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/08/pismo-stra-dla-zwierz-t/

08/10/2012 www.pdf-archive.com

klucz (2) 56%

tłumaczenie każdego zdania 6 × 1 p.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/09/klucz-2/

09/11/2016 www.pdf-archive.com

PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ. Wersja B 56%

Wybierz poprawne dokończenie zdania.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/25/pieni-dz-i-bankowo-wersja-b/

25/12/2016 www.pdf-archive.com

PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ. Wersja A (1) 56%

Wybierz poprawne dokończenie zdania.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/24/pieni-dz-i-bankowo-wersja-a-1/

24/12/2016 www.pdf-archive.com

HISWOS 2012 56%

Oceń, czy poniższe zdania dotyczące ilustracji są prawdziwe, czy – fałszywe.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/16/hiswos-2012/

16/03/2013 www.pdf-archive.com

Szymkiewicz Krzysztof - Arkusz 54%

Zad.2.2 Pisownia typu „Kropka Nad I” narusza zasady stosowania dużych liter, ponieważ wielką literą piszemy wyrazy, które są nazwami własnymi, bądź wyrazy rozpoczynające zdania.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/19/szymkiewicz-krzysztof---arkusz/

19/03/2020 www.pdf-archive.com

Tygodnik United nr 4 (24-31 marca) 53%

Część środowiska piłkarskiego jest zdania, że ta decyzja powinna nadejść już wcześniej, ponieważ zawodnik nie wnosi niczego w linię defensywną United.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/31/tygodnik-united-nr-4-24-31-marca/

31/03/2014 www.pdf-archive.com