Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 January at 19:03 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zdarzenie»:


Total: 27 results - 0.041 seconds

RaportPrzesylki 20161209155859 100%

9730919192 # Zbiór/Usługa Zbiór 2016-11-21\1 Autor Zbioru Bartłomiej Kaszak Usługa Zagraniczna przesyłka polecona # Adresat Nazwa Benoit LANGE Nazwa cd # Cena/Numer nadania Cena netto {0.00}* 0.00 Numer nadania RR943409738PL Status Przesyłka potwierdzona # Atrybuty Kategoria P Masa[kg] 0.000 Ulica Numer domu / numer lokalu 14 rue du mesnil Kod miejscowość 77560 villiers saint georges Telefon komórkowy Email # Usługi dodatkowe Potwierdzenie odbioru 0 Expres nie # Opis GS 500 #2 langesage07 Telefon 670112865 Poste Restante nie # Śledzenie Zdarzenie 2016-11-25 15:07:00 Doręczenie Zdarzenie 2016-11-24 09:36:00 Przyjęcie przesyłki w kraju przeznaczenia Zdarzenie 2016-11-23 01:16:55 Wysłanie przesyłki z Polski Zdarzenie 2016-11-22 18:22:45 Przyjęcie z ładunkiem Zdarzenie 2016-11-21 22:20:26 Przyjęcie z ładunkiem Zdarzenie 2016-11-21 19:31:58 Nadanie Zdarzenie 2016-11-21 19:31:58 Nadanie # Nadanie Nazwa Urządu Nadania UP Poznań 38 PNA 60-350 Miejscowość Poznań Data Nadania 2016-11-21 19:31:58 Status Nadania Przesyłki POTWIERDZONA Dokument elektroniczny wygenerowany w dniu 09-12-2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/09/raportprzesylki-20161209155859/

09/12/2016 www.pdf-archive.com

Odp na pytania 71%

podmiot ponoszący odpowiedzialność- osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zdarzenie lub stan rzeczy (najczęściej wywołany działaniem lub zaniechaniem podmiotu ponoszącego odpowiedzialność) podlegające ujemnej kwalifikacji normatywnej np.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/odp-na-pytania/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

ojciec 63%

Gdy we śnie zostajesz ojcem, oznacza to, że czeka Cię istotne dla Ciebie zdarzenie.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/ojciec/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

SR Torun I C 1430 16 (mBank UNW) 62%

Jeśli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata Kredytu nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończącego okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznemu przedłużeniu na kolejny 36 miesięczny okres, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 180 miesięcy.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/16/sr-torun-i-c-1430-16-mbank-unw/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

Deparadise Rozklad plenerow 60%

Gracz może zignorować to zdarzenie.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/29/deparadise-rozklad-plenerow/

29/09/2016 www.pdf-archive.com

Rozklad plenerow 2 60%

Gracz może zignorować to zdarzenie.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/01/rozklad-plenerow-2/

01/10/2016 www.pdf-archive.com

Woolhope Herald 2 maja 51%

Wczoraj przed uroczystością zaślubin miało miejsce zdarzenie, które wejdzie do historii naszego nowego świata!

https://www.pdf-archive.com/2012/05/05/woolhope-herald-2-maja/

05/05/2012 www.pdf-archive.com

Przetrwanie Przemijanie - plan konferencji 51%

Reklama jako zdarzenie wizualne, balansujące na granicy sztuki wysokiej i popularnej 12.40-13.00 mgr Dominika Popielec (UMCS) Wolność we współczesnym świecie – trwanie czy przemijanie?

https://www.pdf-archive.com/2012/06/05/przetrwanie-przemijanie-plan-konferencji/

05/06/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin CrossFit Czestochowa 49%

Odwołanie zajęć później niż 24 godziny przed planowanym terminem treningu może nastąpić tylko z powodów niezależnych od Członka Klubu, nieszczęśliwych okoliczności (wypadek, kontuzja, choroba, nieszczęśliwe zdarzenie, praca zawodowa).

https://www.pdf-archive.com/2017/02/02/regulamin-crossfit-czestochowa/

02/02/2017 www.pdf-archive.com

SR Wrocław mBank-I C 1006 14 48%

Poza przypadkiem całkowitej spłaty zadłużenia nie zostało określone w klauzuli jakie inne zdarzenie będzie powodować zakończenie okresu ubezpieczenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/sr-wroc-aw-mbank-i-c-1006-14/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

MWN Wyd Nr 1 (1) 48%

kontrowersyjne zdarzenie, które miało miejsce na serwerze, forum, bądź serwerze discord, a z pewnością znajdzie się w kolejnym wydaniu.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/13/mwn-wyd-nr-1-1/

13/01/2018 www.pdf-archive.com

Karta produktu Covid19 48%

–– usług poniesionych przez Ubezpieczonego we własnym zakresie w przypadku, gdy odmówił on dostępu do miejsca, w którym wystąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/karta-produktu-covid19/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

Pismo do przychodni OŚWIADCZENIA O ODMOWIE (1 ostatnie) 47%

W każdym indywidualnym przypadku, gdy rodzice uważają, iż wobec nich zastosowano przemoc lub groźbę w celu zmuszenia do określonego działania, należy bezwzględnie zgłosić zaistniałe zdarzenie do właściwych organów ścigania.[…]” W związku z powyższym informuję, że w przypadku dalszych tego typu działań o charakterze nękania, presji psychicznej i gróźb bezprawnych w sprawie szczepień (również ewentualnych wizyt, telefonów, wezwań, etc.), zmierzających do wymuszenia na mnie nielegalnymi metodami podpisania bezprawnego oświadczenia o odmowie szczepień lub do poddania dziecka zabiegowi zaszczepienia dziecka wbrew mojej woli, będę podejmować kroki prawne przeciwko placówce medycznej, oraz personalnie wobec każdego pracownika medycznego podejmującego powyższe działania.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/11/pismo-do-przychodni-o-wiadczenia-o-odmowie-1-ostatnie/

11/05/2014 www.pdf-archive.com

MWN wyd. nr 1 47%

kontrowersyjne zdarzenie, które miało miejsce na serwerze, forum, bądź serwerze discord, a z pewnością znajdzie się w kolejnym wydaniu.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/15/mwn-wyd-nr-1/

15/01/2018 www.pdf-archive.com

Karpik St.apel do mediów, I.2017 44%

Obecnie sam ze względu na zdarzenie losowe, wiek i stan zdrowia zasługuje na otoczenie go szczególną opieką i troską.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/04/karpik-st-apel-do-medi-w-i-2017/

04/01/2017 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 44%

14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

ZYLKENE ulotka SYTUACJE 1 10 2014 43%

Przypomnij sobie jaka jest reakcja Twojego pupila na to zdarzenie.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/14/zylkene-ulotka-sytuacje-1-10-2014/

14/09/2017 www.pdf-archive.com

I C 3575 16 SR Warszawa UNW mBank 42%

3 umowy kredytu, jeśli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata kredytu, nie nastąpiłaby całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlegałoby automatycznej kontynuacji na kolejny 36 miesięczny okres, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie mógłby przekroczyć 108 miesięcy.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/i-c-3575-16-sr-warszawa-unw-mbank/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

Prolog 41%

Drzewa, wciąż gęsto obrośnięte liśćmi, wydawały się teraz bacznie obserwować całe zdarzenie.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/prolog/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

SS Ogr ZADANIA 39%

c) Określić zdarzenie przeciwne do zdarzenia opisanego w punkcie b) i obliczyć jego prawdopodobieństwo.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/ss-ogr-zadania/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

Ubezpieczenie dzieci w Przedszkolu w Nędzy na rok przedszkolny 2019 2020 36%

3) NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego osoba, niezależnie od swej 4/36 woli, doznała uszczerbku na zdrowiu lub zmarła;

https://www.pdf-archive.com/2019/09/02/untitled-pdf-document-1/

02/09/2019 www.pdf-archive.com

Regulamin hurtownia warzyw i owocow 35%

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/01/regulamin-hurtownia-warzyw-i-owocow/

01/07/2015 www.pdf-archive.com

Akira. Moc Absolutna deprawuje absolutnie 34%

Miasto zostaje zrównane z Ziemią, a całe zdarzenie - uznane za eksplozję bomby atomowej.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/akira-moc-absolutna-deprawuje-absolutnie/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Nankin - chiński Wołyń. Filmowe wizje masakry 31%

Chuan Lu przypomina nam, że jedno zdarzenie może mieć różne oblicza.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nankin-chi-ski-wo-y-filmowe-wizje-masakry/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Piekło-na-ziemi-Paweł-Kaleta 28%

Kolejne zdarzenie, które wręcz zmusza do zastanowienia się nad nim.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/24/piek-o-na-ziemi-pawe-kaleta/

24/02/2014 www.pdf-archive.com