Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 January at 21:10 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zdroji»:


Total: 4 results - 0.009 seconds

am-777 100%

Napájecí zdroj je samostatným prvkem rozvodu a není součástí balení anténního zesilovače , je tedy nutno je zakoupit samostatně - doporučujeme zdroj PS-101 anténa1 anténa2 VKV radio DAB radio připojení k nap.zdroji a výstup signálu Zisk jednotlivých antén lze regulovat - a největší zesílení nemusí být tou nejlepší volbou pokud tedy některé kanály kostkují zkuste zesílení dané antény snížit a znovu naskenovat problematický kanál .

https://www.pdf-archive.com/2017/05/03/am-777/

03/05/2017 www.pdf-archive.com

am-787 100%

Napájecí zdroj je samostatným prvkem rozvodu a není součástí balení anténního zesilovače , je tedy nutno jej zakoupit samostatně - doporučujeme zdroj PSU-212 nebo PS-101 anténa1 anténa2 VKV radio připojení k nap.zdroji DAB radio a výstupy signálu Zisk jednotlivých antén lze regulovat - největší zesílení nemusí být tou nejlepší volbou - pokud tedy některé kanály kostkují zkuste zesílení dané antény snížit a znovu naskenovat problematický kanál .

https://www.pdf-archive.com/2017/05/03/am-787/

03/05/2017 www.pdf-archive.com

am-797 100%

Napájecí zdroj je samostatným prvkem rozvodu a není součástí balení anténního zesilovače , je tedy nutno je zakoupit samostatně - doporučujeme zdroj PSU-212 nebo PS-101 anténa1 anténa2 VKV radio připojení k nap.zdroji DAB radio a výstup signálu Zisk jednotlivých antén lze regulovat - a největší zesílení nemusí být tou nejlepší volbou - pokud tedy některé kanály kostkují zkuste zesílení dané antény snížit a znovu naskenovat problematický kanál .

https://www.pdf-archive.com/2017/05/03/am-797/

03/05/2017 www.pdf-archive.com

ŠVP - Management obchodu a služeb - Tisk 54%

- komunikuje v cizím jazyce v různých situacích každodenního osobního nebo veřejného i pracovního života, v mluveném i psaném projevu, na všeobecná i odborná témata efektivně pracuje s cizojazyčným textem včetně odborného, zpracuje ho a využívá jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností využívá jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřuje se srozumitelně a souvisle orientuje se v činnosti živností, obchodních společností včetně bank, pojišťoven a penzijních fondů prakticky aplikuje poznatky z ekonomiky, práva a marketingu při řešení ekonomických problémů zná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců efektivně hospodaří s finančními prostředky 3 SOŠ a SOU, Poděbradská 94, Pardubice - ŠVP - Management obchodu a služeb provádí finanční řízení podniku (finanční plán, zdroje financování, kalkulace, rozpočty) provádí základní činnosti spojené se zabezpečením podniku oběžným majetkem (nákup, evidence, prodej) provádí základní činnosti spojené s dlouhodobým majetkem (pořízení, odepsání, využití kapacity dlouhodobého majetku) provádí základní mzdové výpočty (výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy, zákonného pojištění, daně z příjmů) účtuje běžné účetní a hospodářské operace (pohledávky, závazky, náklady a výnosy), zjistí daňovou povinnost k dani z přidané hodnoty a k dani z příjmů provádí účetní závěrku a uzávěrku pracuje se zdroji ekonomických a právních informací, vyhledá potřebné informace, pracuje s nimi, správně je interpretuje a využívá pro svoji práci pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením je schopen posuzovat a prakticky využívat informace komunikačních technologií komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace ovládá klávesnici počítače a vyhotovuje základní druhy písemností v normalizované úpravě řeší samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti pracuje v týmu, upevňuje interpersonální vztahy a adekvátně jedná s lidmi má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v ekonomické oblasti sleduje aktuální dění v národní, unijní a světové ekonomice, odhadne dopady opatření hospodářské politiky u nás i v Evropské unii uplatňuje mediální gramotnost při řešení svých profesních úkolů jedná odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný myslí kriticky – tj.

https://www.pdf-archive.com/2012/12/09/vp-management-obchodu-a-slu-eb-tisk/

09/12/2012 www.pdf-archive.com