Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 January at 18:59 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zdrowia»:


Total: 110 results - 0.041 seconds

PL executive summary 100%

Mobilna Cyfrowa Platforma Aktywująca Zdrowy Tryb Życia® Wskaźnik Zdrowia dacadoo Jaki jest twój Wskaźnik Zdrowia?

https://www.pdf-archive.com/2018/04/24/pl-executive-summary/

24/04/2018 www.pdf-archive.com

100 lat 98%

Niech mu w kartach tyle szczęścia ile ma w miłości, A kto zdrowia nie wypije, niech przeprosi gości.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/12/100-lat/

12/06/2014 www.pdf-archive.com

PL dacadoo insurance 2016 95%

WSKAŹNIK ZDROWIA DACADOO Wskaźnik Zdrowia oparty na międzynarodowej, opatentowanej technologii dacadoo jest naukowo wyliczoną liczbą, zamykającą się w skali od 1 do 1000.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/24/pl-dacadoo-insurance-2016/

24/04/2018 www.pdf-archive.com

PDOP ZOZ 28.04.2015 95%

"PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH W PODMIOTACH SFERY OCHRONY ZDROWIA'' PROGRAM SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/pdop-zoz-28-04-2015/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

Pismo - STRAŻ DLA ZWIERZĄT 91%

STRAŻ DLA ZWIERZĄT W POLSCE Wolska 60 01-134 Warszawa W imieniu członków Stowarzyszenia „ANIMALI LEX” chciałbym pogratulować Państwu stworzenia pierwszego w naszym kraju Centrum Zdrowia Zwierząt imienia Matusza Jakuba Jandy.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/08/pismo-stra-dla-zwierz-t/

08/10/2012 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgoda 86%

– ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznego – jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i pozwala mu on na aktywny udział w zawodach kolarskich na rowerach górskich ze wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność – jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych jakie wiążą się z jazdą na rowerze górskim i nie będę rościć wobec Organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub życiu Podopiecznego – jeżeli tylko stan zdrowia Podopiecznego pogorszy się, zaprzestanie on aktywnego uczestnictwa w zawodach, nawet jeżeli wiedza o jego aktualnym stanie zdrowia nie będzie poparta diagnozą lekarską – wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznego w trakcie zawodów oraz w czasie, kiedy przebywa on w miejscu ich rozgrywania, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie go za pośrednictwem wszelkich mediów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych wyścigu – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Podopiecznego ……………………………..……………………………………………… /data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej/

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgoda/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

PL dacadoo corporate health 2016 85%

POZNAJ SWÓJ WSKAŹNIK Cyfrowa Platforma dacadoo w sposób prosty i zabawny motywuje pracowników do kontrolowania i angażowania w swoje życie i zdrowie, posługując się Wskaźnikiem Zdrowia.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/24/pl-dacadoo-corporate-health-2016/

24/04/2018 www.pdf-archive.com

CLP ulotka informacyjna 85%

Celem jest poprawa ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez harmonizację kryteriów klasyfikacji i oznakowania chemikaliów.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/clp-ulotka-informacyjna/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Karta charakterystyki kamienie marmurowe POLARIS 82%

Należy unikać wdychania produktów spalania, ponieważ mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/02/karta-charakterystyki-kamienie-marmurowe-polaris/

02/05/2016 www.pdf-archive.com

Pismo do przychodni OŚWIADCZENIA O ODMOWIE (1 ostatnie) 81%

Cytat z pisma z Ministerstwa Zdrowia MZ-MD-S-054-4919-8/JK/14 z dnia 24.01.2014 (w załączeniu), dotyczący rezygnacji lub indywidualnego odraczania szczepień przez opiekunów prawnych dziecka:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/11/pismo-do-przychodni-o-wiadczenia-o-odmowie-1-ostatnie/

11/05/2014 www.pdf-archive.com

ulotka-program-przedszkola-i-szkoly-1 (1) 79%

• organizowanie wspólnych śniadań na terenie szkoły, • zapewnienie odpowiednio długiej przerwy śniadaniowej, • zapewnienie odpowiedniego miejsca do spożywania pełnowartościowego posiłku, • zapewnianie obiadów szkolnych (jeśli są prowadzone) zgodnych z zaleceniami/normami, • zmiana na terenie szkoły asortymentu w sklepikach szkolnych, automatach z napojami i żywnością na prozdrowotny, • ograniczenie na terenie szkoły reklamy żywności i napojów niekorzystnych dla zdrowia, • prowadzenie „reklamy pozytywnej” (plakaty) • rozwijanie wśród uczniów wiedzy kulinarnej zgodnej z zasadami racjonalnego żywienia (zajęcia praktyczne), • edukacja rodziców w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego żywienia, • organizowanie zajęć motywujących dzieci i młodzież do samodzielnych prozdrowotnych wyborów żywieniowych (np.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/22/ulotka-program-przedszkola-i-szkoly-1-1/

22/10/2013 www.pdf-archive.com

Open 03.10.2015 79%

Miejscowość City R-k YoB W kategorii in Age Grupa Group Wynik Total Wynik Netto POL BIEGAMY DLA ZDROWIA BORAWSKIE 85 M2/1 00:43:06 00:43:06 00:43:43 2 151 JAROSZUK SIERGIEJ BLR BIEŁOWO 70 M3/1 00:43:44 3 124 GOSK ANNA POL KS PODLASIE BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK 90 K1/1 00:45:47 00:45:47 POL ORLA 67 M3/2 00:46:07 00:46:06 4 82 SUCHAR EUGENIUSZ 5 156 PALECKI SEBASTIAN 6 18 KRAWCZUK EUGENIUSZ POL BIAŁYSTOK 89 M1/1 00:46:37 00:46:36 POL HAJNÓWKA BIEGA HAJNÓWKA 67 M3/3 00:46:58 00:46:57 7 77 TRUSIEWICZ MICHAŁ POL BRAK JASTRZĘBIE ZDRÓJ 80 M2/2 00:47:01 00:47:00 8 80 ZALESKI MARCIN POL BIAŁYSTOK 81 M2/3 00:47:02 00:47:01 9 69 JAKUSZKO GRZEGORZ POL TERESPOL 80 M2/4 00:47:39 00:47:36 10 121 WOWTONIUK MARIUSZ POL BIELSK PODLASKI 78 M2/5 00:48:07 00:48:06 11 137 BĄCZEK MIROSŁAW 12 37 GOGOL MARCIN POL BIEGAMY DLA ZDROWIA ŁOMŻA 66 M3/4 00:48:15 00:48:14 POL BACIUTY 80 M2/6 00:48:47 00:48:47 13 133 MACKIEWICZ IRENEUSZ POL HAJNÓWKA BIEGA HAJNOWKA 77 M2/7 00:49:13 00:49:12 14 143 RADZYMIN ANDRZEJ-JAN POL WWW.PARKWODNY.HAJNOWKA.PL HAJNÓWKA 53 M5/1 00:49:21 00:49:20 15 84 PLESKOWICZ ANDRZEJ POL NAREW 61 M4/1 00:49:39 00:49:37 16 47 KOSIOREK ADAM POL BSAC MOKOBODY MOKOBODY 70 M3/5 00:49:48 00:49:41 17 87 BONDARUK ADAM POL HAJNÓWKA 78 M2/8 00:49:57 00:49:50 18 154 AFONIN SIERGIEJ BLR WYSOKIE 85 M2/9 00:49:59 00:49:56 19 132 LUBOTYŃSKI GRZEGORZ POL NAREWKA 74 M3/6 00:50:07 00:50:03 POL PĘDZIWIATR BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK 65 M4/2 00:50:21 00:50:19 20 21 22 23 89 DANKIEWICZ HENRYK 119 WYSOCKI KAMIL 21 DAWIDEJT DARIUSZ 6 SAWICKI ADAM 24 73 RELUGA MARIUSZ 25 111 PACEWICZ MAREK 26 15 TKACZUK EUGENIUSZ POL SPRINTER SIEMIATYCZE SIEMIATYCZE 79 M2/10 00:51:04 00:51:00 POL ATP AUGUSTÓW AUGUSTÓW 86 M1/2 00:51:07 00:51:03 POL MARATONKA GRAJEWO PROSTKI 71 M3/7 00:51:22 00:51:20 POL GRABANÓW 70 M3/8 00:52:15 00:52:10 POL ORANGE POLSKA ZIELONKI 56 M4/3 00:52:53 00:52:49 POL BIELSK PODLASKI 59 M4/4 00:53:24 00:53:19 27 74 JANIUK JAREK POL HAJNÓWKA 68 M3/9 00:53:24 00:53:22 28 64 JAKIMIUK LEON POL HAJNÓWKA 65 M4/5 00:53:29 00:53:22 29 142 ŁUCZYK JANUSZ 30 31 32 1 TELEŚNICKI GRZEGORZ 28 TROC MAREK 8 PIENIĄŻEK LESZEK 33 146 SIEBIESIUK MIROSŁAW 34 99 KARPACZ KATARZYNA POL BÓBR TŁUSZCZ POL BBL_GROTY WARSZAWA 79 M2/11 00:53:35 00:53:32 WARSZAWA 71 M3/10 00:53:44 00:53:37 POL BIELSKA INICJATYWA ROWEROWA BIELSK PODLASKI 81 M2/12 00:53:51 00:53:43 POL ORTOREH TEAM 60 M4/6 00:54:12 00:54:10 WARSZAWA POL BIAŁYSTOK 76 M2/13 00:54:25 00:54:22 POL PĘDZIWIATR BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK 66 K3/1 00:54:27 00:54:22 35 41 KARANOS TADEUSZ POL RKB HAJNÓWKA HAJNÓWKA 59 M4/7 00:54:35 00:54:34 36 17 CHEĆKO EWA POL KLUB BIEGAJĄCYCH LEŚNIKÓW BIAŁOWIEŻA 78 K2/1 00:54:35 00:54:29 POL BIEGAMY DLA ZDROWIA GIEŁCZYN 58 M4/8 00:54:53 00:54:52 38 37 102 TARGOSZ RADOSŁAW 83 NIZIŃSKI MARIUSZ POL BRAK HAJNOWKA 81 M2/14 00:54:56 00:54:54 39 141 WALESIUK PIOTR POL BIAŁYSTOK 76 M2/15 00:55:03 00:54:59 40 109 OSTROWSKI KRZYSZTOF POL PĘDZIWIATR BIAŁYSTOK CHOROSZCZ 77 M2/16 00:55:04 00:55:02 POL BRAK SIEDLCE 62 M4/9 00:55:22 00:55:20 BIAŁYSTOK 76 K2/2 00:55:24 00:55:22 41 16 STEFANIUK ROMAN 42 120 GUZOWSKA EDYTA POL NADAKTYWNI 43 144 PRUS PAWEŁ POL PĘDZIWIATR BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK 84 M2/17 00:55:42 00:55:40 44 22 KOZIOŁKIEWICZ KRZYSZTOF POL SZYBKI ŻÓŁWIK BIELSK PODLASKI 68 M3/11 00:55:59 00:55:50 45 14 IWIŃSKI LECH POL BRAK PLATERÓW 71 M3/12 00:56:04 00:56:03 00:56:03 46 104 CHOMANIUK TOMASZ POL BIAŁYSTOK 78 M2/18 00:56:07 47 94 SIEMIENIUK DOROTA POL PĘDZIWIATR BIAŁYSTOK BIAŁYSTOK 87 K1/2 00:56:08 00:56:08 48 63 BORKOWSKI RADOSŁAW POL TRANS KAMPANIA BIAŁA PODLASKA 75 M3/13 00:56:12 00:56:10 03.10.2015 13:37:23 Pomiar czasu:

https://www.pdf-archive.com/2015/10/05/open-03-10-2015/

05/10/2015 www.pdf-archive.com

TM I rok II sem 79%

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR 2016/2017 MIESIĄC DATA JĘZYK ANGIELSKI W OCHRONIE ZDROWIA JĘZYK MIGOWY 04.02 sob LUTY ZARYS FIZJOTERAPII TEORETYCZNE PODSTAWY MASAŻU 8.00 4 05.02 ndz 11.00 6 8.00 10 4.03 sob MAJ 8.00 2 9.30 10 8.00 4 11.00 7 18.03 sob 12.15 6 8.00 6 8.00 5 12.30 6 25.03 sob 8.00 2 9.30 10 26.03 ndz 8.00 4 11.00 8 1.04 sob 8.00 2 9.30 10 2.04 ndz 12.15 2 22.04 sob 12.15 5 23.04 ndz 12.30 6 8.00 5 13.45 5 8.00 5 8.00 6 6.05 sob 12.15 7 7.05 ndz 8.00 6 8.00 5E 12.15 7 20.05 sob 8.00 2 9.30 10 21.05 ndz 8.00 2 9.30 10 8.00 2 9.30 10 10.06 sob CZERWIEC ANATOMIA TOPOGRAFICZNA 9.30 10 8.00 4 5.03 ndz KWIECIEŃ MASAŻ 11.00 6 19.02 ndz 19.03 ndz ZAGADNIENIA KLINICZNE W MASAŻU 8.00 2 18.02 sob MARZEC ANATOMIA Z FIZJOLOGIĄ 11.06 ndz 8.00 6 17.06 sob 12.30 5E 12.30 6E 18.06 ndz Język angielski zawodowy w ochronie zdrowia - mgr Magdalena Adamek Zarys fizjoterapii - mgr Katarzyna Frohlich Teoretyczne podstawy masażu - mgr Robert Komarek Masaż - mgr Robert Komarek Anatomia z fizjologią - mgr Barbara Domańska Zagadnienia kliniczne w masażu - mgr Katarzyna Frohlich Anatomia topograficzna - mgr Urszula Ziętara Język migowy - mgr Zofia Drobny 8.00 6E 8.00 2E 9.30 10E

https://www.pdf-archive.com/2017/03/17/tm-i-rok-ii-sem/

17/03/2017 www.pdf-archive.com

0000 YPLON PIANKA DO DYWANÓW CLP PL 74%

Ta mieszanina nie stwarza zagrożenia dla zdrowia z wyjątkiem ewentualnych wartości granicznych narażenia zawodowego (patrz par.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/09/0000-yplon-pianka-do-dywan-w-clp-pl/

09/02/2017 www.pdf-archive.com

klaudia aukcja 73%

Koszty leczenia za granicą nie są także refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/04/klaudia-aukcja/

04/12/2014 www.pdf-archive.com

historia 73%

Koszty leczenia za granicą nie są także refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/04/historia/

04/12/2014 www.pdf-archive.com

#ucieknij cukrzycy Regulamin akcji sportowej 71%

Organizator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za kwestie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas uprawiania poszczególnych aktywności sportowych, ryzyka związanego z możliwością pogorszenia stanu zdrowia lub doznania urazu, jak również nie rozpatruje roszczeń z tytułu ewentualnych kontuzji czy uszczerbku na zdrowiu powstałych podczas uprawiania wskazanych dyscyplin sportowych.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/ucieknij-cukrzycy-regulamin-akcji-sportowej/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

info2 71%

Wiedza o zakażeniu pozwala na dalszą kontrolę swojego stanu zdrowia oraz zmniejsza ryzyko zakażenia partnera (partnerów), a co za tym idzie ma znaczny wpływ na jakość naszego życia.

https://www.pdf-archive.com/2010/12/08/info2/

08/12/2010 www.pdf-archive.com

SDS - inox 71%

Narażenie Nara na produkty rozkładu może byćć niebezpieczne dla zdrowia.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/sds-inox/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Dragon Age Inkwizycja - Poradnik [smoki] 71%

Ogień (wrażliwy na chłód) Po utracie odpowiedniej ilości zdrowia odlatuje, krążąc nad polem walki i ciskając kule ognia, a następnie ląduje w trudno dostępnym miejscu, skąd również ciska kulami ognia.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/08/dragon-age-inkwizycja-poradnik-smoki/

08/12/2014 www.pdf-archive.com

praca-jan-mazurek 69%

Kapelan Solidarności, duszpasterz służby zdrowia, polski ksiądz związany ze środowiskami robotniczymi powiązanymi z ruchem społecznym Solidarność, Sługa Boży Kościoła katolickiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/11/praca-jan-mazurek/

11/12/2017 www.pdf-archive.com

Zanieczyszczenia szczepionek 69%

Naszym gościem jest dr Leonard Horowitz, absolwent Harvardu, niezależny badacz i światowy autorytet w dziedzinie edukacji zdrowia publicznego, autor bestsellera Emerging Viruses:

https://www.pdf-archive.com/2014/11/13/zanieczyszczenia-szczepionek/

13/11/2014 www.pdf-archive.com

SDS - professional 69%

Narażenie Nara na produkty rozkładu może byćć niebezpieczne dla zdrowia.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/sds-professional/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

SDS - classic 68%

Narażenie Nara na produkty rozkładu może byćć niebezpieczne dla zdrowia.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/24/sds-classic/

24/05/2016 www.pdf-archive.com

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 68%

3.​​ Ograniczenia​​w​​zakresie​​korzystania​​z​​konstytucyjnych​​wolności​​i​​praw​​mogą​​być ustanawiane​​tylko​​w​​ustawie​​i​​tylko​​wtedy,​​gdy​​są​​konieczne​​w​​demokratycznym państwie​​dla​​jego​​bezpieczeństwa​​lub​​porządku​​publicznego,​​bądź​​dla​​ochrony środowiska,​​zdrowia​​i​​moralności​​ publicznej,​​albo​​wolności​​i​​praw​​innych​​osób.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com