Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zebrania»:


Total: 13 results - 0.016 seconds

Biuletyn PTA nr 21 grudzień 2018 100%

Krzysztof Szostek, który po powitaniu uczestników, poprosił dr Beatę Cienkosz-Stepańczak o protokołowanie zebrania, a następnie przedstawił porządek posiedzenia:

https://www.pdf-archive.com/2018/12/21/biuletyn-pta-nr-21-grudzie-2018/

21/12/2018 www.pdf-archive.com

wniosek 97%

(miejscowość, data) Zarząd Stowarzyszenia (...) (Adres) WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA (nazwa, siedziba), ZWANEGO DALEJ ,,STOWARZYSZENIEM” (Uprawniony wnioskodawca/y) (reprezentowany/i przez...) wnosi o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia (...), z siedzibą w (...), przy ul.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/30/wniosek/

30/10/2016 www.pdf-archive.com

Ankieta do zbiernia danych wolontariuszy 97%

Finału WOŚP (przeznaczona do zebrania danych wolontariusza przez Sztab w celu wprowadzenia ich do Bazy Szefa Sztabu NIE WYSYŁAĆ DO FUNDACJI Ja:(imię i nazwisko) PESEL zamieszkały/a:* ulica:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/01/ankieta-do-zbiernia-danych-wolontariuszy/

01/12/2016 www.pdf-archive.com

statut 93%

wybierać i być wybieranymi do władz OKSW oraz posiadają głos stanowiący pod warunkiem posiadania uregulowanych składek członkowskich na dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o zwołaniu walnego zebrania..

https://www.pdf-archive.com/2015/09/05/statut/

05/09/2015 www.pdf-archive.com

Biuletyn PTA grudzień 2017 72%

DANUTA KORNAFEL Podczas Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Antropologicznego w dniu 14 września 2017 roku na wniosek Zarządu Głównego PTA i po zaopiniowaniu kandydatury przez Konwent ds.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/17/biuletyn-pta-grudzie-2017/

17/12/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin akcji Pocztówka z Iranu 67%

Cała reszta zostanie przekazana na subkonto Fundacji należące do córki Współorganizatora, który za darowizny będzie mógł sfinansować turnus logopedyczny swojej córki, oraz, w wypadku zebrania kwoty większej, niż cena turnusu (2500 zł) na inne cele niezbędne przy rehabilitacji i leczeniu córki.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/18/regulamin-akcji-poczt-wka-z-iranu/

18/09/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Turnieju PL 66%

§4 Organizator ma prawo do zoorganizowania zebrania przed jak i w trakcie turnieju w celu uzupelnienia informacji dotyczących turnieju.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/23/regulamin-turnieju-pl/

23/07/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin-Turnieju1 66%

§4 Organizator ma prawo do zoorganizowania zebrania przed jak i w trakcie turnieju w celu uzupelnienia informacji dotyczących turnieju.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/15/regulamin-turnieju1/

15/07/2014 www.pdf-archive.com

2013 08 27 ulotka PolishPath 66%

Kurs zostanie uruchomiony w przypadku zebrania się grupy liczącej przynajmniej 12 osób.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/05/2013-08-27-ulotka-polishpath/

05/09/2013 www.pdf-archive.com

Kładka na stacji Bonarka 51%

Oznakowanie parkingu typu bike and ride (B+R) powinno być zgodne z załącznikiem do Uchwały nr 6/I/2016 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia 10 maja 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/27/k-adka-na-stacji-bonarka/

27/12/2016 www.pdf-archive.com

przewodnik-bonn-pdf 42%

Do dziś jest to już tylko miejsce reprezentacyjne, w którym odbywają się zebrania i ważne uroczystości .

https://www.pdf-archive.com/2017/06/12/przewodnik-bonn-pdf/

12/06/2017 www.pdf-archive.com

Z.J. Rumel. Poeta, komendant Okręgu Wołyń BCh, ofiara UPA 42%

Przychodził na zebrania kół wiejskich, brał udział w różnorakich wydarzeniach lokalnych (np.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/29/zj-rumel-poeta-komendant-okrgu-woy-bch-ofiara-upa/

29/05/2018 www.pdf-archive.com

Siec 34%

3.2 Uzasadnienie projektu (maksymalnie 7 200 znaków) PROBLEMY I POTRZEBY 1/ Pierwszy problemem, który dostrzegamy jest wymóg zebrania 100.000 podpisów w ciągu 3 miesięcy od złożenia i zaakceptowania wniosku przez Marszałka Sejmu.

https://www.pdf-archive.com/2012/11/05/siec/

05/11/2012 www.pdf-archive.com