PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 31 October at 10:24 - Around 210000 files indexed.

Show results per page

Results for «zespo»:


Total: 2 results - 0.023 seconds

531 100%

Rafał Pawłowski Redaguje zespół:

https://www.pdf-archive.com/2014/11/09/531/

09/11/2014 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 96%

33)  osoby zawodowo związane ze sportem – a) trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy, sędziowie i inne osoby posiadające uprawnienia do pro­ wadzenia zorganizowanych zajęć w zakresie wychowania fizycznego i sportu, b) lekarze sportowi oraz pracownicy zespołów odnowy biolo­ gicznej, c) organizatorzy i osoby obsługujące imprezy sportowe, d) nie będący zawodnikami zarejestrowani członkowie związ­ ków, klubów, organizacji, stowarzyszeń sportowych, kół, ognisk i zespołów sportowych, e)  pracownicy biurowo-administracyjni związków, klubów, organizacji, stowarzyszeń sportowych, kół, ognisk i zespo­ łów sportowych;

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com

Copy tag