Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zeynep»:


Total: 7 results - 0.039 seconds

000045 391697f7ud19452n085751 100%

Yusuf ( KOLLO) KAYA EŞEEBE [ 2] Nasi r( kol l o oğl u)KAYA Ki zzeKAYA ( Kasi mu$ akl i?) EŞEEBE [ 2] Hı dı rKAYA Zöhr eKAYA ( Tur unç) Hüseyi n KAYA İ smai lKAYA Di l ekKAYA ( Gökçe) Hüseyi n KAYA İ br ahi m Can KAYA Ar daUmut KAYA Mehmet KAYA Medi ne KAYA ( Kör oğl u) İ br ahi m KAYA Zehr aKAYA Çı narKAYA Hat i ceKaya ( Kör oğl u) al perkaya Al iKAYA Mehmet KAYA KemalKAYA Gül i st an ÇOBAN ( KAYA) Cel al ÇOBAN Hüseyi n GÖKÇE Göknur GÖKÇE Mer yem AKDAL ( KAYA) Hal i lAKDAL Menekşe CANYURT ( KAYA) Yusuf CANYURT Sel ma TURUNÇ ( KAYA) Hüseyi n TURUNÇ Ber kAKDAL Munzur OzanAKDAL Güven CANYURT i br ahi m CANYURT Sül eyman Tuna TURUNÇ Hat i ceKAYA ( ARMUT) Memet ( Haydar ) KAYA Haydar KAYA Dr .Haydar KAYA Mer yem KAYA Bel çi m Ceyl anf er KAYA Mehmet CanKAYA Mer yem KAYA I br ahi m KAYA Nadi me KAYA ( Gül çi çeği ) Kel oKAYA Hüsni ye KAYA ( Tüz ün) Mel odi Meyi lKAYA Hal i lKAYA Fat oKAYA ( Asl an) Daml aEzgi KAYA Zeynel KAYA Zeynep KAYA( Kaya) Al iKen KAYA Sel i nKAYA Sez erKAYA Nur i yePol at ( KAYA) Nur iPol at Al iKAYA Ner mi n KAYA ( MEYDAN) El i nKAYA EdaPol at El aDi va Pol at El i seBer i a KAYA Fanny Di dem KAYA Hat unKAYA ( Yücel ) Zöhr eAkdal ( KAYA) Hüseyi n Akdal Gül eser Yücel ( KAYA) HasanYücel Must af a KAYA Der yaNur KAYA El i f naz Yücel CananKAYA ( Akbul ut ) HasanKAYA Der yaKAYA Mel i sa KAYA Sevi m KAYA Bi l i nmi yor KAYA hamı çi çi l l anı n dedesi ol abi l i r Bi l i nmi yor KAYA Mehmet ( KELEŞ) KAYA Haydar [ 1] ( nası r oğl u) KAYA Fadi me KAYA Eşeebe Gül i st an KAYA Sat al l ar ı n Mahmut Mer yem KAYA Al iKAYA Zeynep KAYA ( Gör müş) Kel oKAYA İ br ahi m ( Haydar ) KAYA İ nsafKAYA ( Kar akoç) HaciKAYA Fat oKAYA ( Asl an) Der i nLor i n KAYA Havi nDel al KAYA Ayt enKAYA Gül şenObut ( KAYA) Hüsni ye KAYA Kadi rObut Sevi m Mousse ( KAYA) Kevi n Rober t Mousse Mehmet KAYA Öz gürKAYA ( Şaf ak) DoğaKAYA İ pekKAYA Zel i haKAYA Yet er TÜZÜN ( KAYA) Bayr am TÜZÜN Gül i st an Kar aasl an ( KAYA) Must af a Kar aasl an Hüsni ye KAYA Hal i l Kar akoç Al iTÜZÜN Hüsni ye TÜZÜN ( Kar adoğan) MamoKAYA AyşeKAYA ( Kocaman) Kavve Kar adoğan ( KAYA) Hüseyi n Kar adoğan İ br ahi m KAYA Fadi me Kar akoç ( Tüz ün) Mehmet ( kel eş) KAYA Fadi me KAYA ( Demi r ) Abi di nKAYA Gül erKAYA ( Kaya) Zeynep Kaya( KAYA) ZeynelKaya I şı l ayKAYA Ber kay KAYA Cem KAYA Cami l l e Cer enKAYA Ez dan I br ahi m KAYA Ri zaTÜZÜN Nadi de TÜZÜN DöndüKaya ( KAYA) Hami t ( hammo) Kaya I mam KAYA Mer yem KAYA ( Asl an) I br ahi m KAYA Sevi m KAYA I nconnu/ e Hüsni ye Kar agöz ( KAYA) CanselKaya Si nem Kaya Haydar Kar agöz Rı zaKAYA El i fKAYA ( Şahi n) Mer yem KAYA Er t anKAYA Medi ne Yücekaya ( KAYA) İ br ahi m Yücekaya Gül erKAYA Bi r ol Yücekaya İ br ahi m KAYA Fat maKAYA ( İ nce) Al evKAYA Bar ı şKAYA Zeynep Akbul ut ( KAYA) Er doğan Akbul ut Sel i m KAYA Ceci l e Sevgi Akbul ut Dyl anCan Akbul ut Ci ndy Gamz e Akbul ut Al iKAYA Mer yem KAYA( Kaya) Kel l ySi bel Akbul ut Mer alKAYA Hüsni ye KAYA Veysel KAYA HavvaKAYA ( Akgül ) Ser apKAYA Rı zaKAYA Mehmet KAYA Gül can KAYA AhmetKAYA Pr odui tparMy Her i t age Şi r i nKAYA Al i Nevi nKAYA Bayr am KAYA Nevi nKAYA ( Öz t ür k) Haydar ( İ mam) KAYA Gül ayKAYA ( Ar az) Şükr üKAYA Gül t en KAYA ( Demi r ) Cuma Er senKAYA EsenKAYA Mur atKAYA Di l ar aKAYA Deni zKAYA AzadKAYA Hüseyi n KAYA İ nciKAYA ( Ti mur ) Saf i ye( kı z ey) Kavak ( KAYA) Paul i ne KAYA Açel yaKAYA Di yarKAYA İ mam Kavak Hanı m Yücekaya ( KAYA) Al i Yücekaya hamı çi çi l l eni n babası ' i n annesi hamı çi çi l l eni n babası bi l i nmi yor Zöhr eKAYA ( Taş) Hami t ( Vur ul mu$) KAYA Bi l enVar mi ?KAYA Hamoçi l l o hamo bi l i nmi yor çi l l ohamo Hami t ( Hammo) KAYA Döndü KAYA Mehmet ( Vur ul mu$) KAYA I nconnu/ e Haciçi l l o hamonun oğl u Al i gülKAYA Zeynep KAYA ( Mayi l ) Bayr am KAYA Döndü KAYA ( Hant aş) I br ahi m KAYA Naz i f eKAYA ( Koca) Zöhr e İ ncedal ( KAYA) Di l ekKAYA Yasemi n KAYA HazalKAYA SedalKAYA Di l anKAYA Eki nKAYA İ r f anKAYA Hı dı r İ ncedal Mer yem KAYA Al iKaya Mer alKaya Hüsni ye Kaya Fat maÇi f t çi ( KAYA) Hüseyi n Çi f t çi Ser apKaya EdaÇi f t çi Zeynep Çi f t çi AyşeKavak ( KAYA) Mehmet Kavak Hat i ce Kar t al ( KAYA) I skender Kar t al Ayt en Kar akoç ( KAYA) Haydar Kar akoç Haydar ( Hamo) KAYA Mer yem KAYA ( Akgül ) Deni zÇi f t çi Gül ayKavak Sevi m Kavak Gökhan Kavak Eyl enKAYA Ceyl an KAYA El vanKAYA Döndü YI LMAZ ( KAYA) Er si n YI LMAZ Leyl aKAYA

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/000045-391697f7ud19452n085751/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

2014lys 85%

FMV ÖZEL IŞIK LİSESİ 2014 LYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SINIFI NO ADI SOYADI TERCİH SIRASI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE BÖLÜM MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU) BURS 12 - A 101 Berkay AKİL 7 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 12 - A 121 İclal Sena BAYRAM 7 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 12 - A 123 Buse ÇOĞAL 9 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 12 - A 127 Gizem HARİTAOĞLU 7 12 - A 129 Elif YILMAZ 4 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 12 - A 134 Merve Başak GÜLER 4 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 12 - A 164 Esra ÇELEBİ 1 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE) 12 - A 166 Cansu ÜNAL 3 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU) 12 - A 178 Feride Nurseli ENGEL 16 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 12 - A 193 Ilgın DELİBALTA 16 12 - A 223 Defne KIRUÇ 5 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 12 - A 235 Sena GÜRELİ 6 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK (İNGİLİZCE) %50 BURSLU 50% 12 - A 249 Bertegün ÖZCAN 5 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU) 25% 12 - A 258 Utku ALKIM 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İSTANBUL (İNGİLİZCE) 12 - A 276 Efe Haşim SEZEN 3 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK (İNGİLİZCE) (İSTANBUL) 12 - A 282 Buse Yağmur AKFIRAT 5 EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) 12 - A 296 Ece ÇAKICI 5 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 12 - A 510 Mehmet Akif NAYMAN 1 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU) 100% 12 - A 517 Zeynep ARIMAN 7 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU) 25% 25% DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU) 25% YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İSTANBUL İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ %50 50% 25% TIP FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ METALURJİ VE MALZEME (İSTANBUL MÜHENDİSLİĞİ EKONOMİ (İNGİLİZCE) TIP FAKÜLTESİ İŞLETME (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU) 50% 12 - B 109 Ege KORAY 6 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 12 - B 126 Lale TÜRKOĞLU 1 İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 12 - B 133 Ari YERAMYAN 6 12 - B 135 Deniz ONGAR 12 - B 136 Seray KORKMAZ 1 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 12 - B 142 Murat DEREKÖYLÜ 14 MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 12 - B 143 İbrahim ERGÜN 5 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 12 - B 160 Atilla SAYIN 8 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) 12 - B 165 Deniz KIZILGEDİK 4 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%50 BURSLU) 50% 12 - B 185 Onur Berfu Toprak ELİK 2 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU) 25% 12 - B 186 Berker YALÇIN 1 SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) (%25 BURSLU) 25% 12 - B 188 Merve Selin ERTÜRK 2 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MİMARLIK (İNGİLİZCE) 12 - B 195 Ahmet KUMRULUOĞLU 4 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 12 - B 201 Alara ORTABURUN 3 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 12 - B 213 Baret KAZAZOĞLU 2 12 - B 220 Ece TELGEREN 12 - B TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) PSİKOLOJİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA (İNGİLİZCE) (İSTANBUL KANADA YÜKSEKÖĞRETİM PROG.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/24/2014lys/

24/07/2014 www.pdf-archive.com

EVS SEÇİM SONUÇ 83%

86 87 88 89 90 Yunus Emre Çabuk Zeki memişoğlu Zeliha Fidan Zeynep BOZDEMİR Zeynep Kurt POLONYA PORTEKİZ POLONYA POLONYA PORTEKİZ Nisan Mart Mart Şubat Şubat 90 kişiden vazgeçen olursa yedek veya ilk kontenjanda gidecekler Gökberk Aksakallı İlknur Keklik Merve Erdem Muhammed Pursalı Necla Şen Nursel Akış Ömer Alkanlıoğlu Ömer Kobazoğlu Rıdvan Güven Rıdvan Yiyit Rıfat Köylü

https://www.pdf-archive.com/2016/11/07/evs-se-m-sonu/

07/11/2016 www.pdf-archive.com

emba kabuller 2017 2018[1] 69%

YARIYILI İÇİN KABUL KARARLARI ASLİ LISTE ADI/NAME DERYA YENER SULTAN ZEYNEP SOYADI/ SURNAME ADİLCE AKI AKTEPE ANÇEL NEVAL APAYDIN HAKAN ALİ GOKTUĞ ATA TANSU SİNAN CİHAN ASLI YELİZ MEHMET ALİ NALAN FAHRİ BİHTER ERDEM SERKAN LEMAN DİLHAN YASEMİN GOLSHAN ARSLAN ATAKAN AYTAÇ AYYILDIZ BELHAN BERBEROĞLU BOBAT BUYAN CEYLAN ÇALIŞAN ÇİFTÇİ DOKGÖZ EKİNCİ ER ERDOĞAN ERGÜDER GOOZAL EMRE GÜNAY KOŞUL/CONDITION İngilizce Yeterlilik Mezuniyet Belgesi İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik Diploma Denklik İngilizce Yeterlilik SONUÇ/RESULT KABUL KABUL ŞARTLI KABUL KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL KABUL KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL     ADI/NAME MUHAMMET ALİCAN GÜLFER SUNAY TUĞÇE MEHTAP BURCU ERGÜN TÜRKER AYÇA SÜLEYMAN MUSTAFA ÖMÜR İSMAİL GÖKHAN GÖKHAN ERAY ÖZGE SOYADI/ SURNAME GÜNCAN IRMAK IŞIK İKİS İPEK KARABAĞ KARAKEÇE KILIÇ KÜÇÜK MUĞALOĞLU ORTAOVALI ÖZCAN ÖZKURT ÖZTÜRK SIVAKCI HASAN TAN GÖNÜL VOLKAN CEYHUN MUSTAFA MURAT BAHADIR SİMON SİNAN SÜLEYMAN NİMET DOĞA SERDAR TOPAL TUNCER TUZCU TÜRKMEN TÜTÜNCÜ VENTURA VERİM VURAL YALCIN YERLIKAYA GÖKHAN ZENGİN KOŞUL/CONDITION İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik Diploma Denklik, İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik İngilizce Yeterlilik Diploma Denklik İngilizce Yeterlilik SONUÇ/RESULT ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL KABUL KABUL KABUL ŞARTLI KABUL KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL KABUL KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL ŞARTLI KABUL

https://www.pdf-archive.com/2017/07/17/emba-kabuller-2017-2018-1/

17/07/2017 www.pdf-archive.com

sbekabuller 64%

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2010/2011 AKADEMİK YILI I.DÖNEM KABULLERİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS Pedriye Mutlu Muhammet Habib Saçmalı Özge Arcasoy Özge Ozdemir Selina Denise Bieber Christopher Welch Deniz Akyurt Gülay Kılıçaslan Şebnem Baran Pınar Sözer Mehmet Cansoy Ayşegül Özsoy Naz Geliş Nadire Pınar DOKTORA PROGRAMI Genç Ferhunde Dilara Demir Sinem Kavak Pelin Köklü Levent Önen Onur Emre Şenol SOSYOLOJİ YÜKSEK LİSANS Asil (Alfabetik sıra ile) Fırat Ulaş Atalay Zöhre Benli Züleyha Demirok Lisa Haferlach Yusuf Kutlu Osman Özarslan İrem Taşçıoğlu Fatih Tatari Erol Sağlam Ahmet Uzun PSİKOLOJİ BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS Bilişsel Turgut COŞKUN (Telafi) Şeyma KOÇ Ayça KUNDAK (Telafi) Didem PEHLİVANOĞLU Yelda SEMİZER Sosyal Yeşim AKHOROZ (Telafi) Gelişim Züleyha AYDIN KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS Emine Gülşah Seral AKSAKAL Özge GÜNDOĞDU Sibel KARAMARAŞ Nuray MUSTAFAOĞLU Zeynep TUNALIOĞLU ÇEVİRİBİLİM DOKTORA PROGRAMI Rana Marcella Özenç İrem Üstünsöz Alaz Pesen Burç İdem Dinçel Sevda Ayluçtarhan Fazilet Akdoğan Özdemir Muazzez Uslu Ceyda Özmen Yedek (Öncelik sırasına göre) 1.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/21/sbekabuller/

21/12/2016 www.pdf-archive.com

20170403171041 iddianame 51%

13-DEMET SEZEN, ALĠ Kızı ZEYNEP'den olma, 26/01/1985 doğumlu :

https://www.pdf-archive.com/2017/11/18/20170403171041-iddianame/

18/11/2017 www.pdf-archive.com

OFFSIDE MASTER TEXT PROOF.PDF 6%

SUSAN COLEMAN XX Ke h Buck e E o se G asby Aus n G asby And ew Mac eod Tu ne Robe K Chambe s A an Qu g ey Jake Fo n on Pau Keev HEPPY&DEBS2015 Sco Coope Dan e M Pe n Unc e Jes - Supe son c Runne Cono John Mack e Cono John Mack e Ryan R cha d Mack e Ryan R cha d Mack e Ma k H Ka e H Ca o ne H Dav d G ens J M GOLD E L SA GOLD E EMMA GOLD E Toby Lough ey Adam Ge s baue * John Ma n Cau fie d JMC * Roge Fo d J a an Ou Aa on Dav d Ha pe Les ey Wa e house S mon Wa e house LOU E BALLAN JANE BALLAN BYRON BALLAN J A exande Pa ck CBE DL ***Dav d Young*** C aud a Escoba Nade Angha ad Mo a Pa c a e Duc an Jo dan Jackson McDoua Joe A exande Fow e Samue W am Fow e Ha y James Fow e Gü o E gen E k n Unsa Em ah Bab Za e Guc u Se e Gonu e Cem Akgün Sad k Çamde e Kenan Yaman A pe Se epe O han Çoşkun Ceng z Men eşeoğ u Ahme Ucok A pe Oğuz Ahme E as an Mehme E as an Refik A an H b ah m Öze Hüsey n Mus ubaş Tunc E aş Necde E den Hüsey n A gan Sa h A gan Ramazan Dem c Mus a a Şah n Mehme A Uça Se çuk Uça Adnan Başdem Öme Koyuncu Can Ke eş Banu Ke eş Mehme Yücesan Yaşa Çoban Same Yazp na A Mus u Mehme Mus u Uğu Güven Ba ş K nç E o Şah n B o Şah n Mu a Şahsuva oğ u Ayku Pek ek n Ve Doğan A pe Gü soy A Çayan Veda G ze Mehme Gümüş Mehme Gü e H mme Bey Yunus Bey Em ah E Pasa Bucak Mehme Bozku Mu a Ka abacak b ah m Dayan Mehme Sah n as Mu a veya Mesu Aca Tek n Ku A Pa a Sa a Kad og u Ahme T e Bu ak K s Ta p Ku s Mu a Mu u Yüce Du du E d nç Bak Nec p Ça kç Ahme Du du O han Kas m ham Yaz c oğ u Mehme Y maz Sua Ke es Fa uk Ke es Enes Ogus Ba s Eks Fehm Uça Ensa Kaynak Abdu ah Coşkun WAYNE WR GHT O kun Öz o un Sü eyman Akgün A aadd n U ugö Tace n Çak oğ u Mus a a Dem baş Uğu Ya ç nkaya Mus a a E su Mus a a E mas Mu a Tuzcu To ga Me can Tansu Me can Osman E han Ça şkan Adnan Ça şkan E kan E ek Tek n Yuşan sma Ba k Kub ay E dem A Bay ak a Yene Başka e Mehme Çe k Em e Yüncü e Remz Baka Gü ay Kökbaş Se da A k ş Adem Paşa E gun ş ke Abdü ah m A bay ak Fa ma A bay ak Ruhan Özön Uğu Saka ya Me n Aca Dem han Güve oğ u Co de a Joy Hen ey Za e Başa Deb C ay Bayaz Canbu a H a Kos S nan Kos E ü k Ç men Hüsey n Dönmez N ay Ma ac Mehme A Çam Zek Mü dec A E mas Bu hane n Ged kbaş A p Gü an Ahme Bos an Zeh a Göksoy b ah m Başa an E da Başa an Mehme Man sa Okan Man sa Gökhan Man sa Veyse Den z Mahmu Dem e Hüsey n Sa Mehme A Tüzün Hasan Meç koğ u Tu gay Me s n Yavuz Se m Yaşa Yavuz Se m Yaşa sma Ya mca A Göyük ke E e Sekan E e Öme E e Se da E e Tame E e Mus a a Y d m Z ya Tah a oğ u Abdu ahman Tah a oğ u Özkan Ka ake e Gökhan Aydoğan Abdu ah Aydoğan Es a Aydoğan A Şah n Az z Şah n Kam Uğu u Muzaffe Uğu u Ha Uğu u Ayhan E e E han E e Sa m E e Kema E e E da E e E kan E e Em e E e Osman Y d m Müfi Me n Say Hek moğ u Veda nc oğ u Uğu nc oğ u E kan nc oğ u Bü en nc oğ u Du sun Kaya Mus a a A s an Mehme Sağ oğ u Nu e n A s an Sa m Küçüky maz O han A nsoy S nan A nsoy Veyse Başe Dev e Şankazan Nec p A a an A Köksa Y maz E o Tuna Yusu Çak Leven Peh van Ahme Tuna Sü eyman Taya Bak Kay kç oğ u U uk A eş Fa h K apç Hakan Özön Adnan Oka an sma Oku gen Kayhan Başoku A Asa Öme E en Yağmu Ah a ç A Ev üce Abdu ah Çoban Tümay Büyükka c Tu gay Büyükka c Osman Dem e Haya E öz Leven O o Se m Özgö key Mu a Özgö key Toygun Tunce R k A be R ca do A be Mahmu Özgene b ah m Yükse Mehme Ak Mec A gün Sak n B ge O çun B g n E uğ u Çe nkaya Faysa Da ay Fad E bey Fad Da ay Mus a a duğ han nce A pe Uysa Ayd n Öca sma Oku gen Ahme Yana Be a Ş na Sab Gü S nan Somyü ek O han Çe k Ce a Tek n Hasan E gun Se kan Kum u Mu a A nmakas Üna A eş Müm az Ku uk sme Ak Se m B ge Mu a B g n Bu han E bey Vahap Tece Kayhan Başoku Tu an Çe k Se a Tek n E da A eş H m Ku uk Mesu Özcöme Mus a a Sap Evez Se e Şah n Ka mov k n Ab şov Hasan Kad ov Sad g A yev Fuad A yev ham Mas yev Xa ob Rau E ç n Asadov Sey daga Gu yev Mehme Çanga Güneş Se an Asa Onbaş Kema Sayg nsoy Ca e Tosunoğ u Kana Ak shev Evgen y Kuzne sov go Sus ov Va a Sa manov Babek A yev Fa had A yev Begench Gu yew O han Çe k Ha Raş d Levan Gogsadze Temu Us ashv Na a Loms an dze Hak m an Ka ma yev O m Ka mov Gapa an Yusupov Az md an Kad ov V k o Snad n Kons an n Snad n A exande Sukho e n Vas y T ach Ma a Sho bayev B gehan B gen Yusu Ku a kan Sa Ku a kan Ramazan Başa an Muhammed Kesk n Ek em A a Nu can Çamde e Kenan Ak ü k Se da Ye ş O çun Fak oğ u As m Ku ah Tan u Akçagüne M su u Kon sh Mus a a Bos anc Osman D ek Öme Seyhan Öme Yen Se çuk Bek aş Ke em Gencay Some Yazgan Ayşe E unç Bo a Koçak Em e mamoğ u Kaan To aman Ko ay Akyüz ü Mus a a Em e Tuğa an Ceyda M e Ayşe Gence Adem K anoğ u Se kan Samu Ha uk Bayda Em e E dem hsan Ka ay Vo kan Tame Ozan Öze Öme Ka ayc Öz em A akaş Ko ay Ey k Seda Öna an U uk ncec k A Öncü S nan Şen S Se da Gü ay Zü eyha Sa d kmez Çe n Avc Bü en K çe Mehme Tame Can E oskay Gü ay Yüce Bayba s A oma H de o Yamasak sma Süme Mehme Tame Nu e n Gök D ek Bu u En s As an Ba ş Güven Hab b Aş Thomas Johnson Hü ya Şen Emma Johnson Les ey Johnson Dav d Johnson Me n Şah n Sabaha n Ş mşek K vanç Boz aş Önde Göke Önde Özdem b ah m De e Sone Bağc Cem Umaç Em n A Çak kaya Dev m Aka Oğuz Tepebaş Mu a Me me Mu a Yüce Mu a Hac osmanoğ u Yene Cenk Fad oğ u Den z S asöğü Ahme Güneş Se han Tu an R cha d Man To ga Ça şkan P na E can Tu sun Mehme An Buz u Gonca So uoğ u Tu an A uğ Bu ak San N han Asya Ay n Ü genç Gezen Em ah Duman Ahme K nay Ba ş Ka akaş Bahad Ak n ke Buz uk T be Soysa Ad Ak aş Banu Tepe Sayan Bu ak Hoşgö en E kan Öz ü k Be k Mumcu Baha n Topçu ham Yaya Cana p Gündoğdu Teoman Ça pan Hakan Soğanc Özgü Yüce ü k Mu a E em Naz m U a Hakan Tu han A Ayku E an E soy Ka a Akgü Akkaya S nan Necca Hakan E ünsa A Sa oğ u Can Tek n Me n Y maz Güven Şensoy Şebnem Duban Buke E oğ u Değe Yayc oğ u Öz ü k Se kan Öze bay Se kan Gaze Ben M che A pe Akp na A mağan Haza Se ha E en Zek Çoban Mus a a Ge ç k A As an Eb nç Özay Po a Rüş ü E gen Gü Çev k Ahme Ç ç Mus a a Us a Eyüp Çe eb Cem Özen Cenk Gö en E gun Gü as an An Boz Abdü same U uçay Ko ay U u Yusu K ç Önde Çağ ayan Ko ay Bay Nad Can A an Can Özka deş e E han Eyo Mu a Çe n A pe Akp na Hayda Yen gün Ceng z Kaba epe E nu Mu u Ba ş ş ksaça Nes n Doğ u Mu a Sen Veda Okya Hüsey n An ek n Şeno Ras moğ u Se p K yma Ayça F z Cem Nayan Cenk Gençku Mehme Ko kmaz Özgü Şene Özgü Ak epe Ta du Yavuz Bay ak a To ga Y d z Mehme Candan Güne Nu Sez n Gümüşsoy Mu a Uysun zze Maya Mus a a Menkü E kan Tozbay b ah m Ko uyucu Mus a a Den zc Cüney Öna Vo kan Dev Fa h Tamay E e Yaz c A ev Öze Bu cu Kapanc S nan H sa Kema Öze A Öze A Başağa B a Gecu Dem D kmen ke E gun Mehme A p ek n Gamze Yaz c B ge Gündüz Me o A nay D ek Dönmez Yasem n Sa ovan a Kam Bekmez Tuğ u A kan Den z Tan öve Ay u Özkan Hüsey n Okan A Buğday Hüsnü Özdama b ah m Bo a Enve Dodan A Mu a D z Mus a a Bak Onu Y d m Yasem n Özgün Ceng z Yükse Tuğ u Yaka Mus a a E ü k sma Ba ak Mu a An Se aç Va o sma Öne Seda Tumanbay N U aş Cevde A emda Hakan Dehşe Pe dec Ay uğ Bük Bay am Y ğ Bu han Seçk n Nu doğan Şah n C han A mağan B uce G aham Ba y S ephens Ch s ophe Hubba d +++ GJ&F Hayhu s +++ PROUDY # Lewys John Wh fie d # The Souch Fam y --- CHARLES STAUNTON --- Ma n G es Ge L e ng R cha d G bney a n Ca m chae S eve Chadw ck Shane McCau ey E eano Anna May Fos e **JOSHUA JAMES WH TE** Dan e Bá n Kemény F ank e S nchcombe June H e Hü ya Ayhane Can A acan Kenan Feday Ed p Mu a Gü da gaz Ba u Üs üngün Tu gay Em Yükse A Bo a Özay sma Coşkun A pe Ya ç Öz em Akkan Baha Akman Nu ay Be kmen Pe n Çö Ö san Te ge en Çağdaş Üna an Bo a Soy u Se da Kan Dev m E en Gündüz Mu a Me oğ u Me Ev en Can Cansu Ahme A nok Adem To Özen E geze Eda Öze Bu cu Gencay Seza E an A pe Ku To ga B g su Bahad Özbay Baha n K ças an E g z Esen Cem Güzey Ezg Y d z A Tap nç Onu Ka ahan Tane A da Bu ak Günsu G no Bo a o Kema E doğan Mus a a U ue Onu K ç Özgü Özba aban Leven A a k Özge Ababay E kan Yaza Uyga Cane Ek n Öca T en Ç dam Uğu Saka ya Ende Çapa Azm Ke emc soy Tu an O a E Uça Göknu Ak n Nu Akgün Den z Safi Fa k Akkök Ayşe Ök em B gehan Kaya Şevke Yazgan U uç Yanoğ u Ayhan Aksoy A Vahabzadeh Ke em Coşkun Ayhan Ö çe S may A san Cenk Kazanc Eş e B y d z Fa ma Tüke Ke m Kazgan Gü en Güngö Gündüz Ha uk Çe ne Mu a S yamek Radma d As Kayaden z Başa E baş D ek Öz ü k Gözde Günçe Me e Be k Rezzan Ek nc Ayd n Yaşa Begüm Ten k Ö ge Akça Ak n A ay Çe n Nuhoğ u Fe da Öçmen Öz em A pe öz Tay an Ag n Zeynep Saka ya Şe e Seze E k n Ünsa Gü o E gen Fe han Şa Teme Bay ak Bü en Gü e F z K çkese Necde Du muş E can A pay Can Ağye S nan Peh vanoğ u Se kan Uzunay Za e Başa Can Ş am Çağ a Gü Şenka deş Ayku Sağ ek n Mus a a Ka abay N yaz Doğ u Veda Gü e Fe d Ek nc sma Güven Ko ay Bebekoğ u Fa ma Koca knu Aka su A B a oğ u Me n Y d z E Doğa Kundakc oğ u Hasan Kos H a Kos Se m Kos S nan Kos Sü eyman Kos Teme A as A Yüzbaş g Kenan Şengü Ç na Noyan Hay E ce Mus a a Bay ak a Müge Söy e Saade A pago O a Güven Dav d G anfie d Oya Küçükbe be Canan Dem A p Gü an Özgü Teze Se m Esk naz Me Y maz ham Ekş n Fa h Yu çu Se çuk Aksaka An Çe k Suna Tü k Zeynep çe nkaya Zeynep Yeş pek Beyaz Canbu a Adnan Yüce Fa z Ba as Ba ş Y d m Em e Bay a Tu an Be be Yahya Kema Gümüş S nem E oğ u Oğuz Sönmez An Gü soy Tace n Ka un D dem Öz aş Muzaffe Ö en Ke em Ko çak Me K z ya Bu ç Ö e men T be Düğenc oğ u Başak Gü K ç N ü e Saya Savaş Bay am E ü k A can Em oğ u Duygu Öz ü k Dağ s an Eb u Ekş Ak noğ u Mus a a A un Özge Uğu ue Sab Sözen Se da Şengü Naz Ç oğ u G eg Ma uszewsk Kub ay Po a BaşakTank B kan Şendoğan Çe nkaya Se n Kayhan Ac an Aca Ad Şan oğ u Adnan Bozku Be k Çağdaş Cem Özkaya Çağ Öz aş Eb u Kan oğ u Kaan Dem öğü gen E ku Ayku Ke em Güven Mus a a Şeh Veda Uygun Em ah Ka ahan ke A ahman Mu a Top u S nan Yağmu To ga Ayd n ke Nazan Yunus Em e Öney Öme Nac Masa oğ u Onu Ye eşe Sua Ak ü k Özgü Akgün Ahme Yüce A Yüce Özkan Mu Bu cu Bozku Oğuz Ka abağ Cema Dem A Yüce Se da Kad beyoğ u Hakan Bozbaş Ke em Bozbey To ga Senyüce Mus a a Kav ak Se ha A un U aş Se e oğ u Ba ş Akden z E han Bay ak a Ha un Gök aş B a Kaya Ayd n Aksoy Özgü Ka akaş To ga Şa ak oğ u S nan Koç Numan Topac k Se m Ş pe AŞK N Bedük Em n Özkan HASAN AT LGAN Re nho d Jacob Me h Peko Güç ü D d n Mus a a Özç p c Ha Ka abuğa Hab Mus u Bü en Ka açay Muhamme E can Şevk Ka aman Üm Fayda Yükse Tunce Mehme Yen Hasan Çe k Onu Çe ncev z A Öğü çü Mehme Y maz Veda Kavak Üna Nak p e Me h Çak g Mu a Özkaya Müs üm Özdoğan Me ve Ha zad n nanç Soyocak Me k Eze b ah m Köse Gökhan Güne Aşk n Ka agöz skende A bay ak Şah n Çakmakc Sem h Mus uoğ u Ta kan Büyükbaşa an U ku Güneysu Ca e K ças an Yavuz Des ebaş Nac ka oğ u Veda a abek Mesu çakmak hanbaysa Uğu E du gu Şah nzo ba Bay am A bay ak Gaz Akme can E da Man a oğ u Abdü ah m Zeng n Ahme Tü k Gökhan Yumuşak Sone Y d m A a Menevşe Kaz m Baş O han Şah n an Gümüşe Mus a a Okuducu Mehme Yükse Sa h Y maz Bek E doğan b ah m Ayd n Em n A p Se a Ayd n Tane Tap k Özkan A eş A Şen ü k Ayhan A a aş Şak A a aş Güno Dağ s an Em ah Yen ay E gun Dem e Hakan B nc Bu han Özmen Y maz E dem Hasan K boğa Geo ge Thompson James Thompson Sam H n on Ma cus H n on W am Enska Em e Us a Savaş Özcan Bü en Çam Önde Yan ç Üm Aç k Şevk A un Ahme Özmen Abdu ah A n aş Vu a S pah oğ u Kema Büyükdac k Özcan Şengö enoğ u Uğu Savaş Okan Tek n E kan zg Muhs n Çayan Yakup Ekş Vo kan Gence oğ u Yusu Y d m Mu a A ndağ Nu Ka akaya Mehme A Genç Ramazan Coşkun Hasan As an Mun p Öz Seymen Y maz Ahme D d m Yüce Yavuz Hu us Akdem Yusu Başa an a Fa h U ubay Nev n Yen Şeno Üçüncü Se ha Sağ am Ke em Ka aduman Yakup Özcan Davu han Recep T mu Ceng z Çe k Az z Gü Seva A a Me em Uzmen Se kan Akça Sa h Mus u E doğan Ka aman To os C hanoğ u A hsan Çeb Fad Çe k hsan Çe ncev z Ramazan N ğde oğ u Sü eyman Y maz Mu a Kavak Handan Özcan H daye Say n Kap an Aksak As m Öğü çü Muhamme E Özcan Bek aş Musa Köse Mus a a Ka agü Yusu Avc Ruh K p Fa h Des ebaş Me s A abek Kaz m A bay ak Şe a e n Akme can Em n Ş K vanç Baş Çe n Cane Ba ş Ka aden z Gökhan Y d z Yaşa E en Y maz Kand han ke Şevke Şa Nu han Gü e Leven Dem Tane C E kan Uça Avn Öz ü k Tek n Özen Fe h Öğü çü Fa h Y maz Tuğ u Can Kapubağ Ada e Pamuk Ev m Kuşçu Mu a Des ebaş Teme Emek a Ya ç n Topçu Tahs n A fioğ u A Yu seven Em e Uça Em n Uça Abdu ah Güna Leven Ongun E hem Saka Yusu Zu nac Bü en Bo a Nevza E gun B a Renda Gü can Gü büz Süme DEM RC LER Gökhan KARA Hakan Aka su Gü ek n KARA Hakan Özenen Em e ÖZPEYN RC Mehme Em n Avc Leven KÖPRÜLÜ Yavuz Mü üoğ u Hakan Çe k U uk SAND K Me n Kök üç na Kaan Zeng n Me e TANSU Ceva K ş a Recep Bozdağ E can Ka aca Se kan Şah n Hasan A s an H an KASAPOĞLU Mu a TOSUN Özgen B L R Üm AKKUYU b ah m Davsan Vo kan Dem kuşak Yaman Y LMAZ Bu ak E em Öme E dem Fa h Tan Mahmu HAY RL OĞLU Önde Canöze Em ah GÜRKAN Em e Anamu Ta k Akagün Bahad Bek aş Sade n A aman A ev A nkaynak Özç çek K Hakk TOLUNAY Banu HAS RC OĞLU E ay ÖZGÜR Ha BOLKAN Ko ay KODAL Onno Us a Mehme E e d z ÇOKAL Ahme Sa d Özen An ÇET NDEM R Onu Z ya DEM R Babü GÜREL Be kan Bay am Hande AKKAŞ N da Öğü ve en Ahme ÇEL K A D nç Onu A seven Tu u Da can Ke em Tokmak Me Y LMAZ Abdu ah KURTAY Candaş Ku ay Rezzan A avan sa Çamc Fah Ta b Ayku Özdek Sü eyya zg Ya n GÜLMEZ Ha OKŞ T A Y d m S nan Se oğ u E en Tek n Mu a Ça p şan ü k Mus a a Mü üoğ u Hakk Güne kan Hakan A kan Me Du an Se m E kek Ak n Dağya an E ay E dem Mehme A Kan a c A as D nçe Mu a Güna s an C hang Pe pe k Cem Şah n Mü da Soy ü k Yunus Em e Gü can Ahme s am sma Te z Me A pkoçak Osman KURT Okan A an Mu a ÖZTÜRK Saffe Üçüncü Ye da Canc A pe Canyaş Ece Canyaş Cem Basa Be ma Top ak Sönmez e N han A n op ak Mehme A E gün Za e Özcan Pe han ÇAK ROĞLU O cay Büyük aş Akça Öz em Yüzak Hakan Gü dağ D dem ERYAR ÜNLÜ Osman A o a b ah m Ek nc Abdu ahman Y LD R M Se p Y LMAZ Yavuz SEMERC Se me Seve öz Seda ERG N Se e Leven G a BENMAYOR Şük ü K z o Vahap MUNYAR E uğ u Özkök Ahme Hakan Fa h ÇEK RGE Mehme Y Y LMAZ Ya ç n Doğan Ayşe A man Ceng z Seme c oğ u Onu Baş ü k E gun Babahan F k e B LA Şük ü Andaç Güngö U as Me a TAMER Güne C vaoğ u Hasan Pu u Mehveş Ev n Ece Vahapoğ u Ka us Şa c oğ u R a ABABAY Ahme Çe k E da ŞAFAK Şe e Oğuz Şe a e KADAK T mu S A a K z an Hay Çe nkaya Y maz Özd Rahşan Gü şan Nuh A bay ak Yene Ya ç n Yaşa K z bağ Fa uk E dem E gün D e Kad Tuna F k e Çenge Me ne Seze sma Tu gu Yuvacan E can nan Güngö MENG Okay GÖNENS N Reha MUHTAR b ah m Aca b ah m Ka agü Me dan Yana dağ Tu han Bozku Ek em DUMANL Se m ş k a H m YAVUZ Ta k Tekgöz Uğu Koç Se ha AL G L Pe n Ünke Şeh ban K RAÇ Mehme Ka a Ünsa E eke Güneş Kömü cü e Me ve E d Ruk ye Çayka a Duygu E doğan Se kan ARMAN B a Em n TURAN Ba ş E g n Ke m ÜLKER Ok ay Özdabakoğ u Bo a E d n Önde Çe k Nec a Da an sma ALTUNSOY Mehme E g n Oya Y maz E sun ERD NÇ Fa ma Ayd ndağ Den z YAN KTAŞ E kan K z ocak HANNAH MARY WARDLE HARR ET FRANCESCA WARDLE LAURA JANE WARDLE CHARLES PH L P GUY WARDLE + Jake W ams PUD + STEPHEN SM TH Pe a E R S dda Jacob J S dda Reuben T S dda Pe e S dda Ma sha Haw ho ne M KE HUXTABLE Sam D ck nson Ja od D ck nson M ke D ck nson Pau Bubb BROGHAN AYL FFE B en Co quhoun Dona d A MacD a m d O ve Hyman Wa do Lubbe Johane Lubbe - MATTHEW T LBROOK - Rob S ve Rob S ve Josh Wa Ca n Wa Bakh awa Sa man Kend a Evans Pam Do s Bu e Dan e R se ey Bu e Lou s Mugg e on Dav d C oude A hu &

https://www.pdf-archive.com/2017/12/15/offside-master-text-proof/

15/12/2017 www.pdf-archive.com