Search


PDF Archive search engine
Last database update: 09 May at 10:29 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zgjedhjeve»:


Total: 1 results - 0.003 seconds

Raporti - Vëzhgimi i zgjedhjeve parlamentare 2016 100%

RAPORTI MBI VËZHGIMIN E PROCESIT ZGJEDHOR NË ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PARLAMENTARE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË 2016 Qendra për Mirëkuptim dhe Bashkëpunim Institucional (QMBI), në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që u mbajtën më 11 dhjetor 2016, ishte vëzhguese e procesit zgjedhor në ditën e zgjedhjeve.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/08/raporti-vezhgimi-i-zgjedhjeve-parlamentare-2016/

08/01/2017 www.pdf-archive.com