Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zgoda»:


Total: 29 results - 0.013 seconds

Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej 100%

52 331 43 65 hala@pumnowe.pl facebook.com/miejska.liga.pilki.halowej Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiej Ligi Piłki Halowej Zgoda na udział w Miejskiej Lidze Piłki Halowej oraz zgoda na rozpowszechnianie wizerunku.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/27/za-cznik-nr-1-do-regulaminu-miejskiej-ligi-pi-ki-halowej/

27/11/2016 www.pdf-archive.com

zgoda wyjazd.PDF 95%

Roosevelta 36 88-100 Inowrocław ZGODA NA WYJAZD DZIECKA NA BIWAK Wyrażam zgodę na wyjazd mojej córki ..........................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/zgoda-wyjazd/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN MAQ ACTION #1 70%

Na każde oddalenie od grupy musi być zgoda Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/10/regulamin-maq-action-1/

10/07/2016 www.pdf-archive.com

zgoda 67%

Wrocław, 08.09.2015 Zgoda Wyrażam zgodę na nieodpłatnie udostępnienie moich zdjęć przez Fundację Kobieta z Brzuszkiem oraz wykorzystanie ich do celów promocyjnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/zgoda/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

kwestionariusz-osobowy-ucznia 2016 67%

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA * Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości szkolnych zorganizowanych przez Szkołę Techniczną Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach oraz prac wykonanych przez niego podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-wychowawczych na stronie internetowej szkoły oraz w celu informacji i promocji szkoły.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/12/kwestionariusz-osobowy-ucznia-2016/

12/06/2016 www.pdf-archive.com

zgoda paintball 67%

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ SYNA/ CÓRKI W GRZE PAINTBALLOWEJ Ja, niżej odpisany/a.........................................................................................................................., jako prawny opiekun .......................................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/zgoda-paintball/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

zgoda od rodzica grindhouse 67%

Zgoda na udział w imprezie syna Wyrażam zgodę na udział mojego mojej córki ________________________________________ w imprezie z okazji 18 urodzin koleżanki / kolegi _______________________________ organizowanej przez GrindHouse dnia __________________ .

https://www.pdf-archive.com/2017/03/09/zgoda-od-rodzica-grindhouse/

09/03/2017 www.pdf-archive.com

Zgoda-opiekuna 67%

miejscowość, data Zgoda rodzica/opiekuna* Ja, ..................................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2017/06/12/zgoda-opiekuna/

12/06/2017 www.pdf-archive.com

Zgoda 67%

Zgoda na udział w imprezie alkoholowo-demoralizacyjnej Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki* …………………………….........................

https://www.pdf-archive.com/2017/08/25/zgoda/

25/08/2017 www.pdf-archive.com

Komunikat organizacyjny 64%

 W razie braku badań sportowo lekarskich obowiązkowa jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych .

https://www.pdf-archive.com/2017/04/14/komunikat-organizacyjny/

14/04/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU PRUS 57%

Zgoda ta zawarta jest w formularzu zgłoszeniowym.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/10/regulamin-konkursu-prus/

10/05/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Zombie Walk 2017 56%

Zgoda może być napisana odręcznie, musi jednak zawierać imię i nazwisko opiekuna oraz aktualny telefon komórkowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/30/regulamin-zombie-walk-2017/

30/08/2017 www.pdf-archive.com

DziadyIII 54%

Charakter mistyczny, łagodny, ale niezachwiany Tomasza Zana, naczelnika młodzieży, religijna rezygnacja, braterska zgoda i miłość młodych więźniów, kara Boża sięgająca widomie prześladowców, zostawiły głębokie wrażenie na umyśle tych, którzy byli świadkami lub uczestnikami zdarzeń;

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/dziadyiii/

18/05/2011 www.pdf-archive.com

Regulamin Zlotu 51%

Zgoda winna zawierać podpisy wszystkich przedstawicieli ustawowych, ich adresy oraz numery telefonów.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/06/regulamin-zlotu/

06/03/2018 www.pdf-archive.com

regulamin ligi(1) 50%

Pisemna zgoda rodziców na udział w rozgrywkach zawodnika, podlega weryfikacji przez organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/17/regulamin-ligi-1/

17/09/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin2017 47%

W razie gdy kierujący pojazdem nie jest jego prawnym właścicielem ( nie występuje w dowodzie rejestracyjnym bądź na umowie kupna sprzedaży pojazdu) wymagane będzie oświadczenie - zgoda właściciela pojazdu, na użyczenie pojazdu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/01/regulamin2017/

01/03/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN SMYK NAJLEPSZY PREZENT 46%

Zgoda powinna zostać nadesłana w odpowiedzi na informację Organizatora określoną w §4, pkt.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/15/regulaminsmyknajlepszy-prezent/

15/05/2018 www.pdf-archive.com

regulamin.. 45%

Zgoda może być w każdej chwili 6.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/24/regulamin/

24/12/2014 www.pdf-archive.com

Lewacka-hipokryzja 44%

4 Podejście części naszego społeczeństwa, mainstreamowych mediów, jak i nieliczących się z opinią obywateli władz czy polityków [zgoda na przyjęcie 2000 imigrantów - pomimo ogólnonarodowego sprzeciwu], do zagadnień związanych z „islamizacją Europy” skłania do powtórzenia za Albertem Einsteinem, iż:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/21/lewacka-hipokryzja/

21/07/2015 www.pdf-archive.com

regulamin mój 42%

ALL4OFFICE Spółka z ograniczoną Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 13 roku życia wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa ofertę nabycia Towarów w sklepie internetowym ALL4OFFICE, lub korzysta z innych usług sklepu internetowego (w tym również Konsument).

https://www.pdf-archive.com/2014/09/02/regulamin-m-j/

02/09/2014 www.pdf-archive.com

Eula bentley 37%

Jeżeli taka zgoda zostanie udzielona, możliwe będzie przeniesienie na stałe Oprogramowania oraz licencji udzielonej na podstawie niniejszej Umowy albo licencji CAL, pod warunkiem że przeniosą Państwo Oprogramowanie oraz wszelkie nośniki na tę osobę trzecią i nie zatrzymają żadnej ich kopii.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/15/eula-bentley/

15/06/2015 www.pdf-archive.com

Urodziny Pluszowego Misia regulamin 33%

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku w celach reklamowych i marketingowych nie jest obowiązkowa i jej brak nie wyklucza udziału Uczestnika w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/18/urodziny-pluszowego-misia-regulamin/

18/11/2016 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 33%

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zdjęć wykonanych na zlecenie Zleceniodawcy dla celów komercyjnych Zleceniodawcy.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com