PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 September at 12:34 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «zgody»:


Total: 140 results - 0.061 seconds

Pismo do przychodni OŚWIADCZENIA O ODMOWIE (1 ostatnie) 100%

PRAWA CZŁOWIEKA I PACJENTA W ZAKRESIE ZGODY NA ZABIEGI MEDYCZNE KONSTYTUCJA RP Art.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/11/pismo-do-przychodni-o-wiadczenia-o-odmowie-1-ostatnie/

11/05/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin promocji wiat ow d z telefonem 20170824 95%

1) 100 % rabatu na aktywację Usługi - nie dotyczy tych z Państwa, którzy korzystają już z usługi Neostrada, ponieważ wtedy opłata aktywacyjna nie jest naliczana, 2) obniżoną opłatę abonamentową za korzystanie z Usługi do wysokości określonej w Tabeli opłat promocyjnych zamieszczonej poniżej, 3) obniżoną opłatę abonamentową za korzystanie z Usługi i udzielenie zgody na otrzymywanie i terminowe opłacanie e-faktury lub zgody na telefoniczny kontakt marketingowy do wysokości określonej w Tabeli opłat promocyjnych zamieszczonej poniżej.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/01/regulamin-promocji-wiat-ow-d-z-telefonem-20170824/

01/12/2017 www.pdf-archive.com

KMSC TS3 NEW 93%

12.Nagrywania bez zgody administracji.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/kmsc-ts3-new/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

zbiór zadań krzysztof chyla - rozwiązania 91%

Michał Peller Rzeszów 2006 Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione 1 1.1.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/21/zbi-r-zada-krzysztof-chyla-rozwi-zania/

21/09/2013 www.pdf-archive.com

kredyty konsolidacyjne 91%

Zabronione są zmiany publikacji bez zgody autora.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/04/kredyty-konsolidacyjne/

04/02/2017 www.pdf-archive.com

wkpp regulamin 2017 90%

Opiekunowie prawni uczestnika są zobowiązani do podpisania zgody na udział dziecka w kursie oraz podania w karcie zgłoszeniowej wszystkich informacji niezbędnych opiekunom podczas trwania kursu (problemy zdrowotne, alergie itp.).

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/wkpp-regulamin-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOTNISKA 87%

c) bez zgody Gminy na terenie nie zajętym na organizację imprezy na podstawie umowy lub pozwolenia Gminy, osoby fizyczne, które nie uczestniczą w imprezie organizowanej przez innego organizatora - poruszające się pieszo, rowerami, na wrotkach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach itp.;

https://www.pdf-archive.com/2018/01/19/regulamin-korzystania-z-lotniska/

19/01/2018 www.pdf-archive.com

GKS Tychy-2 86%

Uczestnik ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/19/gks-tychy-2/

19/11/2019 www.pdf-archive.com

Regulamin 86%

- wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych w zakresie obsługi i realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

https://www.pdf-archive.com/2020/09/07/regulamin/

07/09/2020 www.pdf-archive.com

Regulaminkonkursu 86%

Uczestnik ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/15/regulaminkonkursu/

15/11/2019 www.pdf-archive.com

Deklaracja 300Mbs 83%

Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby realizacji koncepcji realizacji inwestycji sieci światłowodowej w miejscowości, kontaktu w celu ustalenia lokalizacji przyłącza oraz – w przypadku wyrażenia zgody - na potrzeby jednorazowego kontaktu telefonicznego celem przedstawienia oferty handlowej Orange, a następnie – w przypadku braku zainteresowania tą ofertą – zostaną usunięte.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/16/deklaracja-300mbs/

16/06/2017 www.pdf-archive.com

O umowie z pośrednikiem 82%

standardów pośrednik może wykonywać czynności pośrednictwa na rzecz obu stron transakcji pod warunkiem uzyskania ich pisemnej zgody.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/15/o-umowie-z-po-rednikiem/

15/12/2011 www.pdf-archive.com

regulamin-II-biegu-kanteckiego 82%

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody opiekunów prawnych na udział w biegu.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/15/regulamin-ii-biegu-kanteckiego/

15/09/2015 www.pdf-archive.com

Dzierżawa 82%

Sprzedaży produktu lub usługi jeśli wydzierżawiający nie udzielił na to zgody 6.2.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/04/dzier-awa/

04/10/2015 www.pdf-archive.com

wprost 81%

Niezaleznie od zaciqgni~tych zobowiqzafl i od tego, ze wczesniej fumy otrzyrnal:y na nie zgody.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/13/wprost/

13/04/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN MAQ ACTION #1 79%

Dopuszcza się udział osób od 16 roku życia za okazaniem pisemnej zgody opiekunów prawnych .

https://www.pdf-archive.com/2016/07/10/regulamin-maq-action-1/

10/07/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MIASTO JUTRA 73%

W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do pracy konkursowej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na jego udział w konkursie, według wzoru :

https://www.pdf-archive.com/2012/09/14/regulamin-konkursu-fotograficznego-miasto-jutra/

14/09/2012 www.pdf-archive.com

Skrypt z kpk 73%

Jeżeli osoba ta odmawia 4 złożenia wniosku o ściganie w imieniu małoletniego (lub sama jest sprawcą przestępstwa na jego szkodę) – organ ścigania niezwłocznie występuje do sądu o wydanie zgody w przedmiocie wniosku.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/19/skrypt-z-kpk/

19/03/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu na FB 73%

Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/16/regulamin-konkursu-na-fb/

16/07/2015 www.pdf-archive.com

TermsAndCondition.PDF 73%

3.4 Klient nie może składać żadnych gwarancji czy zobowiązań w Naszym imieniu lub w imieniu producenta, licencjodawcy czy dostawcy Produktu bez Naszej uprzedniej pisemnej zgody.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/termsandcondition/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 73%

​​ 6.​​ W​​ przypadku​​braku​​zgody​​obywatela​​lub​​mandatu​​o​​wartości​​przekraczającej 50,000$​​ na​​nadanie​​mandatu​​funkcjonariusz​​państwowy​​jest​​zobowiązany​​do skierowania​​sprawy​​do​​sądu.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin zaj sportowych 72%

- punktualnego stawiania się na treningach i zawodach - przestrzegania zasad bezpieczeństwa, - kulturalnego zachowania się na terenie obiektów sportowych, kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z sekcji, kulturalnego zachowania się na zawodach - wykonywania poleceń wydanych przez trenera, - informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.), - uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie miejsca realizacji treningu - dbania o sprzęt sportowy, - posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego w tym ochraniaczy, posiadania podczas treningu piłki treningowej, - występowania na zawodach w posiadanym stroju klubowym (koszulka, dresy klubowe), - godnego reprezentowania klubu na zewnątrz, rzetelnie i sumiennie uczestniczyć w treningach, - brać udział we wszystkich zawodach, do których został wytypowany przez trenera, - pomagać innym zawodnikom sekcji.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/01/regulamin-zaj-sportowych/

01/01/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu fotograficznego nasz.PDF 71%

Zdjęcia bez karty zgłoszenia i podpisanej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych nie będą brały udziału w konkursie.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/12/regulamin-konkursu-fotograficznego-nasz/

12/08/2016 www.pdf-archive.com

Prawo ochrony środowiska 68%

Korzystanie z uprawnień szczególnych jest dozwolone na podstawie indywidualnej zgody właściwego organu administracyjnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/prawo-ochrony-rodowiska/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

Lefebryści pod oknami arcybiskupa poznańskiego 67%

W tej sytuacji udzielenie wywiadu czy wyrażenie zgody na reportaż fotograficzny z naszej kaplicy nie wydają mi się ani celowe, ani roztropne"

https://www.pdf-archive.com/2013/04/28/lefebry-ci-pod-oknami-arcybiskupa-pozna-skiego/

28/04/2013 www.pdf-archive.com