Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 15:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zjawiska»:


Total: 33 results - 0.05 seconds

Odpowiedzi na pytania Metadologia badań naukowych 100%

Ma na celu wyjaśnienie przyczyny lub układu przyczyn, warunków, okoliczności powstawania i określonego przebiegu danego zjawiska.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/01/odpowiedzi-na-pytania-metadologia-bada-naukowych/

01/12/2015 www.pdf-archive.com

mo rozwiazane 93%

Zależy Ci na jak najlepszym dopasowaniu wielomianu do pewnej krzywej w zadaniu liniowym … funkcji, ale chcesz uniknąć zjawiska Rungego.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/24/mo-rozwiazane/

24/01/2017 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 93%

Ma na celu wyjaśnienie przyczyny lub układu przyczyn, warunków, okoliczności powstawania i określonego przebiegu danego zjawiska.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

ciąga 90%

zjawiska społeczne zachodzą na drodze samoregulacji;

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/ci-ga/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

Zadania laborki 83%

Jakie zjawiska zachodzą w dielektryku, gdy podłączymy napięcie stałe 2.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/14/zadania-laborki/

14/10/2015 www.pdf-archive.com

polski synteza 2 82%

Był reakcją na negatywne zjawiska, które miały miejsce w katolickiej hierarchii kościelnej, a także stanowił opozycję do katolickiej doktryny dogmatycznej.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/08/polski-synteza-2/

08/02/2017 www.pdf-archive.com

YouTube Society PL - Piotr Szymczak 81%

Mimo dużej różnorodności i zmienności pewne tendencje, sytuacje czy zjawiska występujące na tym portalu mogą zostać uznane za powtarzalne i przewidywalne.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/21/youtube-society-pl-piotr-szymczak/

20/09/2017 www.pdf-archive.com

Przetrwanie Przemijanie - plan konferencji 75%

Prolegomena do opisu zjawiska 15.30-15.50 mgr Magdalena Konopka (UŚ) „To nie tak jak myślisz, kotku” w reżyserii Sławomira Kryńskiego – współczesna komedia dell’arte?

https://www.pdf-archive.com/2012/06/05/przetrwanie-przemijanie-plan-konferencji/

05/06/2012 www.pdf-archive.com

Program całość 73%

Zjawiska fizykochemiczne i środki gaśnicze 4.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/09/program-ca-o/

09/11/2016 www.pdf-archive.com

Zaklad Biologii Ewolucyjnej Czlowieka 68%

czy cechy biologiczne stepowych wojowników wskazują na występowanie zjawiska rekrutowania do armii?

https://www.pdf-archive.com/2018/11/06/zaklad-biologii-ewolucyjnej-czlowieka/

06/11/2018 www.pdf-archive.com

celnicy85-16-Komunikat-protest SłużbY Celnej 13 maja 66%

Poważne zjawiska patologiczne dotyczą hazardu, branży paliwowej, spirytusowej, wyrobów tytoniowych, własności intelektualnej;

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/celnicy85-16-komunikat-protest-s-u-by-celnej-13-maja/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

Metodologia pracy doktorskiej 65%

Przedmiotem badań można uczynić wszystko to, co stanowi w problemie badawczym, a więc w działalności społeczno-gospodarczej, edukacyjnej, kulturowej i innej, a w niej te podmioty (osoby), obiekty, zjawiska i procesy, które kształtują organizacje, struktury, motywacje, osobowość, wiedzę, postawę i doświadczenia konkretnych ludzi i grup społecznych.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/metodologia-pracy-doktorskiej/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

Józef Różański - podręcznikowy przykład sadysty 65%

Podręcznik DSM-IV, oficjalna klasyfikacja chorób psychicznych wydana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, nie rozpoznaje już takiego zjawiska, jak SZO.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/02/j-zef-r-a-ski-podr-cznikowy-przyk-ad-sadysty/

02/12/2016 www.pdf-archive.com

Rock gotycki od strony językoznawczej 62%

Oba zjawiska narodziły się przecież u schyłku wieku (XIX/XX).

https://www.pdf-archive.com/2017/10/30/rock-gotycki-od-strony-j-zykoznawczej/

30/10/2017 www.pdf-archive.com

od napoleona do wiosny ludow test a.PDF 61%

fizyk, odkrywca zjawiska indukcji magnetycznej • F.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/od-napoleona-do-wiosny-ludow-test-a/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

zycie i smierc calosc II wyd 60%

Korzystaj¹ z tego zjawiska szczególnie przedsiêbiorcy ¯ydzi, wyzyskuj¹c w niemo¿liwy sposób pracê kobiet.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/13/zycie-i-smierc-calosc-ii-wyd/

12/03/2011 www.pdf-archive.com

Wielki Gatsby F.S.Fitzgerald 59%

Można wymienić kilka sfer których Wielki Gatsby dotyka, są to sprawy tak fundamentalne jak przyjaźń i miłość, powieść prezentuje jednak także inne zjawiska.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/26/wielki-gatsby-f-s-fitzgerald/

26/02/2014 www.pdf-archive.com

Sekcja Duszy 1 2 58%

Dawid zjawiska w grze dzielił na te, na które miał wpływ, i te, na które nie.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/07/sekcja-duszy-1-2/

07/06/2015 www.pdf-archive.com

infradzwieki stan 2016 57%

2|S tr o n a Podział na dźwięki słyszalne i infradźwięki jest w zasadzie podziałem sztucznym (umownym), gdyż jest to częśd tego samego zjawiska.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/16/infradzwieki-stan-2016/

16/03/2016 www.pdf-archive.com

jezykozaw 54%

Kategorię tworzą obiekty(zjawiska posiadające określony zbiór cech istotnych (koniecznych i wystarczających).

https://www.pdf-archive.com/2014/02/04/jezykozaw/

04/02/2014 www.pdf-archive.com

Ochroniarz marzec2014 53%

Starożytni filozofowie starali się poszerzać swoją wiedzę oraz tłumaczyć zjawiska zachodzące naturalnie w przyrodzie.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/03/ochroniarz-marzec2014/

03/03/2014 www.pdf-archive.com

OPRACOWANIE ELEKTRONIKA1 50%

Naszkicuj diodę z żarzoną katodą i wyjaśnij jej działanie Z rozgrzanej katody, na skutek zjawiska termoemisji, możliwa jest emisja elektronów.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/19/opracowanie-elektronika1/

19/06/2011 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium 1cz 49%

Dzięki uporządkowaniu w pracy teoretycznej wielu składników wiedzy powstaje teoria naukowa dotycząca pewnego zjawiska;

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-1cz/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

Logistyka międzynarodowa 47%

Zjawiska z tym związane:

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/logistyka-mi-dzynarodowa/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium - Patryk Bieńkowski 47%

Dzięki uporządkowaniu w pracy teoretycznej wielu składników wiedzy powstaje teoria naukowa dotycząca pewnego zjawiska;

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-patryk-bie-kowski/

07/01/2014 www.pdf-archive.com