Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zlecenia»:


Total: 35 results - 0.019 seconds

Kolokwium2014 100%

DataZakończenia musi być ustalona dla zlecenia, które jest zakończone.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/24/kolokwium2014/

24/06/2017 www.pdf-archive.com

ASTRA TK 9633F 91%

Ekspertyza DEKRA nr z dnia 07002/11/13-2602 Nr zlecenia DEKRA:

https://www.pdf-archive.com/2013/12/25/astra-tk-9633f/

25/12/2013 www.pdf-archive.com

SKOPOS-REGULAMIN WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ 90%

Anulowanie zamówienia na wykonanie tłumaczenia pisemnego nie zwalnia Klienta z płatności na rzecz SKOPOS za część zlecenia zrealizowaną do czasu otrzymania przez SKOPOS informacji o anulowaniu zamówienia.

https://www.pdf-archive.com/2011/07/31/skopos-regulamin-wsp-pracy-w-zakresie-t-umacze/

31/07/2011 www.pdf-archive.com

Wyniki Yoko 88%

Zakopiańska 270 tel./fax 12-256-32-76 , Zlecenia 501-077-911 e-mail:

https://www.pdf-archive.com/2014/04/11/wyniki-yoko/

11/04/2014 www.pdf-archive.com

Oferta - Wymiana oświetlenia WM Sarenki, 31.10. 2016r. 83%

Termin realizacji Termin realizacji zlecenia - 5 dni roboczych.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/15/oferta-wymiana-os-wietlenia-wm-sarenki-31-10-2016r/

15/11/2016 www.pdf-archive.com

regulamin-2018 83%

1 poniżej, nie ma on w danym Cyklu Miesięcznym prawa do złożenia Zlecenia Wypłaty Nagrody lub 2.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/10/regulamin-2018/

10/01/2018 www.pdf-archive.com

T 0225 2014 81%

Na potrzeby właściciela pojazdu Opinię wykonano na podstawie przeprowadzonych oględzin przedmiotowego pojazdu w dniu 01.10.2014r., w obecności właściciela pojazdu Pana Bartosza Nowaka w miejscowości Kalinówka 86 oraz na podstawie dokumentacji zdjęciowej otrzymanej droga elektroniczną od firmy „Garaż Szymona” i kopii zlecenia o nr 2126/2011 z dnia 22 stycznia 2014r., dołączonej do opinii.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/13/t-0225-2014/

13/10/2014 www.pdf-archive.com

Kwestionariusz Zleceniobiorcy 80%

Szkolnej lub studenckiej) …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… Nazwa zakładu pracy …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… Nazwa Szkoły/uczelni Świadczę usługi na podstawie INNEJ umowy zlecenia na rzecz INNEGO zleceniodawcy niż …...............................

https://www.pdf-archive.com/2018/05/16/kwestionariusz-zleceniobiorcy/

16/05/2018 www.pdf-archive.com

rossmann-zbiorowy-8 17 78%

Rabat nie obejmuje Otwarcia Sesji lub kosztów przesyłki naliczanych jednorazowo do zlecenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/02/rossmann-zbiorowy-8-17/

02/08/2017 www.pdf-archive.com

SO Wawa XXIV C 109 16 Pozew zbiorowy postanowienie PKO BP 75%

Złożenie oświadczenia o przystąpieniu do grupy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji reprezentanta grupy przez Krzysztofa Gocala oraz zasady wynagradzania pełnomocnika, jak również przystąpienie do „ Umowy zlecenia na reprezentowanie grupy w postępowaniu o dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym”, regulującej między innymi finansowanie kosztów przedmiotowego postępowania.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/so-wawa-xxiv-c-109-16-pozew-zbiorowy-postanowienie-pko-bp/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

mpdf 63%

80 1240 2164 1111 0010 6177 2655 Data zlecenia:

https://www.pdf-archive.com/2016/03/20/mpdf/

20/03/2016 www.pdf-archive.com

cennik - Arkusz1 63%

Tak więc zapraszam do indywidualnej wyceny zlecenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/30/cennik-arkusz1/

30/08/2017 www.pdf-archive.com

ZUS 27.02.2015 62%

- umowa zlecenia - umowa o dzieło - kontrakt menadżerski 4.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/07/zus-27-02-2015/

07/02/2015 www.pdf-archive.com

A 405 10 2013 F 1 61%

405/10/2013 Nr protokołu-zlecenia:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/02/a-405-10-2013-f-1/

02/04/2016 www.pdf-archive.com

notatka 2 61%

194738 MBM pon 9.15 TN Pracownicy Czas [dni] Kolejka Procent wykorzystania Symulacja 1 Symulacja 2 Symulacja 3 Symulacja 4 Dział 1 Dział 2 2 1 3 4 3 3 2 2 Dział 3 1 2 3 2 Wielkość zlecenia Wielkość partii 1000 20 1000 40 1000 40 1000 50 Czas pomiędzy partiami 4 3 3 8 Czas całkowity Czas średniego cyklu Czas pracy 38,31 17,55 0,01 24,17 10,68 0,01 23,33 10,4 0,01 24,24 9,40 0,01 Czas oczekiwania 17,54 10,67 10,39 9,38 Frezarka Pracownik 272 610606 974 87529 974 3988 529 796201 Piła 603718 7998 7998 677187 Frezarka 4,82 7,63 7,78 7,47 Pracownik 57,28 40,3 41,09 59,13 Symulacja 1 – Przykładowa symulacja.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/05/notatka-2/

05/11/2014 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 59%

W okresie trwania Umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do nie wykonywania na rzecz innych podmiotów niż Zleceniodawca jakichkolwiek usług pokrywających się z treścią czynności opisanych w § 1 i 2 Umowy, w jakiejkolwiek formie prawnej, bezpośrednio, pośrednio, samodzielnie bądź za pośrednictwem osób trzecich, odpłatnie lub nieodpłatnie, na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług lub innej umowy cywilno-prawnej o podobnym charakterze.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU PRUS 53%

Konkurs jest otwarty dla osób fizycznych z wyłączeniem pracowników i osób pozostających z Organizatorem w stosunku zlecenia oraz członków rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/10/regulamin-konkursu-prus/

10/05/2017 www.pdf-archive.com

Pytania e14 53%

predefiniowaną, używaną do gromadzenia wartości formularza po nagłówkach zlecenia HTTP (danych z formularza nie można zobaczyć w adresie).

https://www.pdf-archive.com/2017/01/11/pytania-e14/

11/01/2017 www.pdf-archive.com

lista 14 51%

Tym razem chodzi o ilość cykli od zlecenia pierwszej instrukcji, do zatwierdzenia ostatniej.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/lista-14/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

Karta produktu Covid19 48%

Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Generali T.U.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/karta-produktu-covid19/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

VI C 352 16 mBank odfrankowienie SR Wawa Srodmiescie 44%

Strony ustaliły także, że spłata kredytu następuje na podstawie nieodwołalnego zlecenia dokonywania przelewu z rachunku.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/vi-c-352-16-mbank-odfrankowienie-sr-wawa-srodmiescie/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

Logistyka międzynarodowa 44%

             Poradnictwo w zakresie warunków transportu i przygotowanie przesyłki do przewozu Opracowanie optymalnego wariantu przewozu (droga morska – dłuższa, kolejowa trans-syberyjska – drożej) Wybór odpowiedniej drogi, portu Określa drogę oraz przewoźnika Po uzgodnieniu z klientem (umowa o przewóz) udziela zlecenia na składowanie, przeładunek oraz wykonywanie innych czynności pomocniczych Przygotowuje odpowiednią dokumentację Pełni nadzór nad zleconymi zadaniami Informuję zleceniodawcę o przebiegu transportu, a odbiorcę o terminie przypływu transportu Zajmuje się ubezpieczeniem Rozliczeniem kosztów przesyłki Formowaniem przesyłek zbiorczych (np.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/logistyka-mi-dzynarodowa/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

lp 16365996083 41%

Jeżeli ze zlecenia wykonania usługi, listu przewozowego lub cennika DHL Express nie wynika, że zawarto umowę o świadczenie usług pocztowych, oznacza to, że zawarto umowę przewozu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/31/lp-16365996083/

31/03/2017 www.pdf-archive.com

List przewozowy 38%

Jeżeli ze zlecenia wykonania usługi, listu przewozowego lub cennika DHL Parcel nie wynika, że zawarto umowę o świadczenie usług pocztowych, oznacza to, że zawarto umowę przewozu.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/16/list-przewozowy/

16/08/2015 www.pdf-archive.com