Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 15:17 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zleceniodawcy»:


Total: 12 results - 0.026 seconds

Umowa-Gurmet-20 100%

Zleceniobiorca potwierdza, iż zna oczekiwania Zleceniodawcy odnośnie sposobu wykonania Usługi i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, a także deklaruje posiadanie wymaganych uprawnień i umiejętności niezbędnych do realizacji czynności stanowiących przedmiot Umowy, oraz brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zleconej Usługi.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

druk 98%

nr rachunku odbiorcy 0 4 1 0 2 0 3 0 1 7 0 0 0 0 2 waluta X W P P 0 1 2 0 3 6 3 7 9 5 6 1 2 0 3 6 3 7 9 5 6 kwota L N nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) nazwa zleceniodawcy nazwa zleceniodawcy cd.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/10/druk/

10/02/2015 www.pdf-archive.com

Faktura 83%

Taśmowa 7 02-677 Warszawa nr rachunku odbiorcy nr rachunku odbiorcy Odcinek dla wpłacającego ANDRZEJ ADAM DOMAGAŁA IMIELNICA 29 28-313 IMIELNO nr Abonenta 54480123 nr dokumentu F/60011303/02/17 Opłata Opłata przelewu / wpłata gotówkowa 13 2190 1012 6666 0100 5448 0123 kwota 95,00 ZŁ nazwa zleceniodawcy P4 Sp.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/17/faktura/

17/03/2017 www.pdf-archive.com

Kwestionariusz Zleceniobiorcy 78%

Szkolnej lub studenckiej) …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… Nazwa zakładu pracy …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… Nazwa Szkoły/uczelni Świadczę usługi na podstawie INNEJ umowy zlecenia na rzecz INNEGO zleceniodawcy niż …...............................

https://www.pdf-archive.com/2018/05/16/kwestionariusz-zleceniobiorcy/

16/05/2018 www.pdf-archive.com

P3 61%

Zleceniodawcy zależało na sprawnym wkomponowaniu sporej jak na logo ilości treści merytorycznej oraz achromatyczności.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/22/p3/

21/09/2017 www.pdf-archive.com

pko trans details 20180405 104713 61%

P24-Z14-475-939 3CQH25N ALIPAY Referencje własne zleceniodawcy :

https://www.pdf-archive.com/2018/04/05/pko-trans-details-20180405-104713/

05/04/2018 www.pdf-archive.com

A 405 10 2013 F 1 60%

pod adresem Zleceniodawcy Numer próbki:

https://www.pdf-archive.com/2016/04/02/a-405-10-2013-f-1/

02/04/2016 www.pdf-archive.com

regulamin konkursu Wawel - Dzień Tańca 46%

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, Zleceniodawcy oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/29/regulamin-konkursu-wawel-dzie-ta-ca/

29/04/2015 www.pdf-archive.com

ZAPYTANIE OFERTOWE szkoleniowe gry planszowe 45%

Wynagrodzenie za usługi wykonane na rzecz Spółki będzie płatne w ciągu 60 dni od dnia dostarczenia do Zleceniodawcy faktury.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/zapytanie-ofertowe-szkoleniowe-gry-planszowe/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

Logistyka międzynarodowa 43%

oraz występuje w interesie zleceniodawcy, jeżeli dochodzi do uszkodzenia, ubytku Jest pośrednikiem, działa na zlecenie właściciela ładunku, jest rzecznikiem jego interesów Zarządzanie transportem międzynarodowym to zespół czynności polegający na przemieszczaniu ładunku w czasie i przestrzeni przy użyciu odpowiednich środków technicznych (logistyka pokonuje przestrzeń i czas).

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/logistyka-mi-dzynarodowa/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

ppz-regulamin 39%

9) nie jest pracownikiem Organizatora ani Zleceniodawcy;

https://www.pdf-archive.com/2013/10/07/ppz-regulamin/

07/10/2013 www.pdf-archive.com

abc 35%

004030363557 Tytuł operacji 2015-06-01 2015-06-01 Rodzaj operacji Z rachunku Bank zleceniodawcy Zleceniodawca Tytuł operacji 2015-05-27 2015-05-27 Na rachunek Odbiorca Tytuł operacji 2015-05-27 2015-05-27 Rodzaj operacji Tytuł operacji OBCIĄŻENIE UBEZP.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/06/abc/

06/10/2015 www.pdf-archive.com