Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zmian»:


Total: 150 results - 0.02 seconds

PZP 31.03.2015 r. 100%

Wprowadzone zmiany, wymagają po stronie zamawiającego dokonania szeregu zmian w dokumentacji z postępowania, zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeniach o zamówieniu.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/08/pzp-31-03-2015-r/

08/03/2015 www.pdf-archive.com

PL2003-NW2017rozdział 99%

Rezultatem tych zmian jest obserwowana w populacji tendencja przemian międzypokoleniowych (trend sekularny) cech fenotypowych, charakteryzujących ludność zamieszkującą dany teren.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/pl2003-nw2017rozdzia/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

MAGNUS2 94%

UDZIAŁOWCY W dniu rejestracji firma posiadała następujących wspólników Rodzaj zdarzenia Nazwisko lub firma wspólnika Imiona wspólnika PESEL/REGON KRS Udziały Wartość udziałów Całość udziałów Został udziałowcem SEREJ JADWIGA 39060808826 25 1 250,00 NIE Został udziałowcem CHORĄŻYCZEWSKI TOMASZ 63011606430 25 1 250,00 NIE Został udziałowcem KAZIMIERCZUK JANUSZ 73011512677 25 1 250,00 NIE Został udziałowcem GIGIELEWICZ MARTA KATARZYNA 82042312523 25 1 250,00 NIE W dniu 23.08.2012 dokonano nastepujących zmian Rodzaj zdarzenia Nazwisko lub firma wspólnika Imiona wspólnika PESEL/REGON KRS Udziały Wartość udziałów Zmiana zmieniono (Całość udziałów) w ilości 25 (o wartości 1 250) na ilość:

https://www.pdf-archive.com/2013/11/23/magnus2/

23/11/2013 www.pdf-archive.com

GKS TYCHY Turniej dla kibiców 94%

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie turnieju.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/gks-tychy-turniej-dla-kibicow/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

GKS TYCHY Turniej dla kibiców2020 94%

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie turnieju.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/gks-tychy-turniej-dla-kibicow2020/

30/04/2020 www.pdf-archive.com

CLP ulotka informacyjna 90%

Ulotka ta dostarczy Państwu informacji na temat istotnych zmian, które będą miały wpływ zarówno na nasze produkty jak i Państwa działania.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/clp-ulotka-informacyjna/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

ZUS 27.02.2015 89%

WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM – wybrane zagadnienia, omówienie zmian” PROGRAM SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2015/02/07/zus-27-02-2015/

07/02/2015 www.pdf-archive.com

MIB 88%

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych i optycznych!

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/mib/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

MWN Wyd Nr 1 (1) 86%

Wysyłajcie propozycje zmian, pytania, artykuły na kontakt ->

https://www.pdf-archive.com/2018/01/13/mwn-wyd-nr-1-1/

13/01/2018 www.pdf-archive.com

MWN wyd. nr 1 84%

Wysyłajcie propozycje zmian, pytania, artykuły na kontakt ->

https://www.pdf-archive.com/2018/01/15/mwn-wyd-nr-1/

15/01/2018 www.pdf-archive.com

sciaga angol do pdf 84%

incremental backups - ten dopisuje do bieżacego backupy zmiany, czyli kolejne backupy nadpisuja cześć zmian;

https://www.pdf-archive.com/2014/12/18/sciaga-angol-do-pdf/

18/12/2014 www.pdf-archive.com

KOSZYKOWKA 84%

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie turnieju.

https://www.pdf-archive.com/2020/06/05/koszykowka/

05/06/2020 www.pdf-archive.com

KOSZYKOWKA1 84%

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie turnieju.

https://www.pdf-archive.com/2020/06/05/koszykowka1/

05/06/2020 www.pdf-archive.com

GKS TYCHY Turniej dla kibiców NHL 84%

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie turnieju.

https://www.pdf-archive.com/2020/05/14/gks-tychy-turniej-dla-kibicow-nhl/

14/05/2020 www.pdf-archive.com

cw-02 - Kampania reklamowa - dla studentow 83%

bez zmian) ii. ... bez zmian, typ wypełnienia warstwy:

https://www.pdf-archive.com/2018/05/13/cw-02---kampania-reklamowa---dla-studentow/

13/05/2018 www.pdf-archive.com

regulamin-mesa-2015-2016 (1) 82%

Organizator zastrzega sobie zmian terminów, przenoszenia i kolejności rozgrywania meczy ligowych 9.5 Organizator nie ubezpiecza zawodników ligi od następstw nieszczęśliwych wypadków.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/14/regulamin-mesa-2015-2016-1/

14/08/2015 www.pdf-archive.com

regulaminIHP 81%

W przypadku administracyjnych zmian danych teleadresowych Wydawca ma prawo do wprowadzenia tych zmian do Strony internetowej bez konieczności poinformowania zamawiającego i uzyskania jego akceptacji.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/regulaminihp/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Apelacyjny w Warszawie I ACa 456 16 80%

Pozwany podniósł, że w czasie udzielania powodom kredytu dopełnił niezbędnych starań, kredytobiorcy mieli dobrą orientację w zagadnieniach prawnych i ekonomicznych, a posługiwanie się wzorcem umowy i dopuszczanie zmian wzorców, regulaminów, tabeli, itp.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/10/s-d-apelacyjny-w-warszawie-i-aca-456-16/

10/07/2017 www.pdf-archive.com

infradzwieki stan 2016 80%

Liczbę zmian ciśnienia w ciągu 1 sekundy nazywamy częstotliwością dźwięku i mierzymy w hercach (Hz)*źródła:

https://www.pdf-archive.com/2016/03/16/infradzwieki-stan-2016/

16/03/2016 www.pdf-archive.com

Przetrwanie Przemijanie - plan konferencji 78%

dookoła języka polskiego Janusza Stanisława Pasierba i niemieckiego oraz Stanisława Grochowiaka dyskusja 13.20-13.40 13.45-14.30 mgr Filip Materkowski (URz) „Nic się nie chce zacząć, może się już zaczęło” – próba syntezy zmian w paradygmacie poezji polskiej ostatniej dekady XX wieku mgr Elżbieta Binczycka (UJ) Postkolonializm a sprawa polska sala 541 prow.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/05/przetrwanie-przemijanie-plan-konferencji/

05/06/2012 www.pdf-archive.com

polski kompas 2017 7 1 (1) 77%

Wyjątkowe, bo na zawartość tegorocznej publikacji złożyły się artykuły uczestników polskiej gospodarki – ludzi bezpośrednio zaangażowanych w kreowanie zmian, sukcesów i strategii polskich firm, przedsiębiorstw oraz kluczowych dla obywateli resortów rządowych.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/polski-kompas-2017-7-1-1/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

Instrukcja 77%

Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/06/instrukcja/

06/07/2015 www.pdf-archive.com

CANAL+ PLATINUM 0 zl 12 m dla Abonentow nowa stopka 77%

CANAL+ PLATINUM Miesiąc skorzystania z Promocji od 1 do 12 miesiąca bez zmian* 0 zł miesięcznie Po Okresie gwarantowanego korzystania z Opcji dodatkowej 70 zł** miesięcznie *Opłaty do końca miesiąca, w którym Abonent skorzystał z Promocji, pozostają bez zmian.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/11/canal-platinum-0-zl-12-m-dla-abonentow-nowa-stopka/

11/02/2014 www.pdf-archive.com

Raport- Mazur.Golubiewski 76%

Wstęp Ekosystemy leśne są degradowane i niszczone z powodu gwałtownych zmian zaludnienia i różnych inicjatyw ekonomicznych.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/29/raport-mazur-golubiewski/

29/05/2016 www.pdf-archive.com

Shanti oferta - Pałac Margot 76%

Stosowany jest w kuracjach odchudzających, likwidacji zmian cellulitowych.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/28/shanti-oferta-pa-ac-margot/

28/05/2014 www.pdf-archive.com