Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 January at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zmiany»:


Total: 300 results - 0.023 seconds

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 100%

Nadto powód wywodził, że w okresie objętym żądaniem pozwu, bank nie wywiązywał się ze swych obowiązków informowania powoda o uzasadnionych przyczynach zmiany oprocentowania ustalonego w Umowie, w tym o zmianie oprocentowania na niekorzyść powoda.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 96%

Wysokość stopy oprocentowania mogła ulec zmianie w każdym czasie, odpowiednio do zmiany jednego lub kilku z niżej wymienionych czynników (§ 4 ust.1):

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 95%

Wysokość stopy oprocentowania mogła ulec zmianie w każdym czasie, odpowiednio do zmiany jednego lub kilku z niżej wymienionych czynników (§ 4 ust.1):

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

CLP ulotka informacyjna 95%

Będziemy pracować nad tym aby zminimalizować zmiany w instrukcjach używania oraz zastosowania środków ochrony osobistej w wyniku przejścia na oznakowanie zgodne z CLP.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/clp-ulotka-informacyjna/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

PL2003-NW2017rozdział 94%

Napoleon Wolański Zmiany budowy ciała ludności Polski, ich przyczyny oraz możliwości wykorzystania jako miary rozwoju gospodarczego i warunków bytowych1 Istnieje duże zainteresowanie wysokością ciała ludzi.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/pl2003-nw2017rozdzia/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 94%

Zmiana wysokości oprocentowania mogła nastąpić w przypadku zmiany stopy bazowej określonej dla danej waluty lub zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w UE), którego waluta jest podstawą indeksacji.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

projekt 93%

PROJEKT ZMIANY LOKALIZACJI PLACÓWKI BYTOM – SZOMBIERKI DLA PURE FINANCE SP.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/30/projekt/

30/08/2015 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 92%

2)) wprowadza się następujące zmiany:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

Zdobądź z nami Malbork - regulamin konkursu 91%

5.1 zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Organizator jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu;

https://www.pdf-archive.com/2017/06/24/zdob-d-z-nami-malbork-regulamin-konkursu/

24/06/2017 www.pdf-archive.com

Konkurs - rymowanka 91%

5.1 zmianę powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli w wyniku tej zmiany Organizator jest prawnie zobowiązany do zmiany Regulaminu;

https://www.pdf-archive.com/2017/10/13/konkurs-rymowanka/

13/10/2017 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 91%

Oprocentowanie kredytu miało ulegać zmianie w zależności od zmiany stopy referencyjnej LI BOR 3M (CHF).

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

SO W Włocławku sygn. I C 152 16 90%

- zarzut zastosowania w w/w umowie kredytu klauzul niedozwolonych dotyczących możliwości jednostronnego ustalania przez bank kursu CHF w celu wyliczenia i wypłaty kwoty kredytu i kwoty odsetek kapitałowych ( postanowienia zawarte w § 2 pkt 1 i 2 umowy), a także możliwości jednostronnego dokonywania przez bank zmiany oprocentowania kredytu i dowolnego podejmowania w tym przedmiocie decyzji (§ 4 umowy);

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/so-w-w-oc-awku-sygn-i-c-152-16/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

regulaminIHP 90%

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za samodzielnie dokonane przez Klienta zmiany w treści oraz budowie stron internetowych/kreacji graficznych/wizytówek.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/regulaminihp/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

PDOF 30.01.2015 89%

"ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH 2015'' PROGRAM SZKOLENIA:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/pdof-30-01-2015/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

Akcja BILANS 09.12.1014 89%

Fundusze instytucji kultury oraz planowane zmiany w ustawie o działalności kulturalnej na 2014 r.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/01/akcja-bilans-09-12-1014/

01/11/2014 www.pdf-archive.com

OFERT MOBILNY 4LATA 88%

W przypadku zmiany jej wysokości wysokość opłat leasingowych może ulec zmianie.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/31/ofert-mobilny-4lata/

31/01/2017 www.pdf-archive.com

PŁATNIK 29.04.2015 88%

INTERAKTYWNY PROGRAM PŁATNIK oraz planowane zmiany w Programie Płatnik w wersji 10.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/14/p-atnik-29-04-2015/

14/04/2015 www.pdf-archive.com

PŁATNIK 28.05.2015 88%

INTERAKTYWNY PROGRAM PŁATNIK oraz planowane zmiany w Programie Płatnik w wersji 10.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/07/p-atnik-28-05-2015/

07/05/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 86%

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać Uczestników ich praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/31/regulamin-akcji-promocyjnej/

31/08/2016 www.pdf-archive.com

kredyty konsolidacyjne 86%

Zabronione są zmiany publikacji bez zgody autora.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/04/kredyty-konsolidacyjne/

04/02/2017 www.pdf-archive.com

regulamin ligi(1) 86%

20) Przed rozpoczęciem nowego sezonu dozwolone są wszelkie zmiany w drużynach.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/17/regulamin-ligi-1/

17/09/2014 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 19.01.2015 85%

Podstawa opodatkowania - zasada ogólna ustalania podstawy opodatkowania w podatku VAT, - podstawa opodatkowania przy „świadczeniach złożonych”, dostawie nieruchomości, - skonta, upusty oraz inne zdarzenia powodujące obniżenie podstawy opodatkowania, - sytuacje w których podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, ubezpieczenia, opakowań itp., - podstawa opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu, - rozliczanie faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania, Zmiany na rok 2015 1.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-vat-19-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

Przetrwanie Przemijanie - plan konferencji 85%

Rola kategoryzacji w kształtowaniu semantyki prozodyjnej dyskusja 10.50-11.10 11.10-11.30 11.30-11.45 obrady plenarne (sala 444) – prowadzenie mgr Natalia Zborowska mgr Krzysztof Lewenstam (UW) Zapożyczanie, spolszczanie, przywracanie pamięci - Zmiany w słownictwie polskich korporacji akademickich a historia Polski i języka polskiego w ostatnich dwu stuleciach dr Małgorzata Kuruc Zmiany w zakresie komunikacji językowej pod wpływem Internetu mgr Magdalena Januszek (UP) O zwierzętach, które nie znają ortografii dyskusja 11.45-12.00 przerwa kawowa 10.30-10.50 OBRADY PANELOWE sala 444 prow.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/05/przetrwanie-przemijanie-plan-konferencji/

05/06/2012 www.pdf-archive.com