Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 15:41 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zmiennej»:


Total: 34 results - 0.049 seconds

Mathcad-Przewodnik 100%

t,:,10 „t” jest nazwą zmiennej, 10 jest jej wartością.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/mathcad-przewodnik/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

SS Ogr ZADANIA 98%

Dana jest funkcja prawdopodobieństwa zmiennej losowej X w postaci xi pi a) b) c) d) 5 0,1 2 0,2 0 0,1 1 0,2 3 C 8 0,1 Wyznaczyć stałą C tak, aby tabela przedstawiała rozkład prawdopodobieństwa.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/ss-ogr-zadania/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

Plan zajęć KrDzFR 2015 16 96%

Elementy rachunku różniczkowego funkcji rzeczywistej jednej zmiennej:

https://www.pdf-archive.com/2015/10/10/plan-zaj-krdzfr-2015-16/

10/10/2015 www.pdf-archive.com

Metody prob 2 90%

Definicja 2 (Rozkùad zmiennej losowej) Rozkùadem zmiennej losowej X okreœlonej na przestrzeni , F, P  nazywamy miarê prawdopodobieñstwa okreœlon¹ wzorem:

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/metody-prob-2/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

Cwiczenie 4 - Zadania 77%

szum gaussowski, sygnał sinusoidalny o stałej częstotliwości 1kHz, sygnał o zmiennej częstotliwości w zakresie od 0Hz (0s) do 1kHz (5s) (patrz funkcja chirp) oraz sygnał mowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/20/cwiczenie-4-zadania/

20/11/2017 www.pdf-archive.com

SS Ogr Przyklady z wykladow 76%

a) Wyznaczyć i narysować dystrybuantę zmiennej skokowej X, której rozkład prawdopodobieństwa jest podany w tabeli:

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/ss-ogr-przyklady-z-wykladow/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

SpecyfikacjaKompilatora 75%

druga deklaracja zmiennej, użycie niezadeklarowanej zmiennej, niewłaściwe użycie nazwy tablicy,...), a w przypadku braku błędów zwracać kod na maszynę rejestrową.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/24/specyfikacjakompilatora/

24/11/2015 www.pdf-archive.com

SS Ogr WZORY 75%

 pn   pi  1 2017/2018 xi – punkty skokowe, pi - skoki warunek istnienia rozkładu zmiennej skokowej i Tabela rozkładu prawdopodobieństwa xi x1 x2 … pi p1 p2 … F(x)  P(X  x)   pi x i x xn, pn dystrybuanta zmiennej losowej skokowej Tabela dystrybuanty typu skokowego x F(x) (-, x1>

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/ss-ogr-wzory/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

Projekt kompilatora 73%

druga deklaracja zmiennej, użycie niezadeklarowanej zmiennej, niewłaściwe użycie nazwy tablicy,...), a w przypadku braku błędów zwracać kod na maszynę rejestrową.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/16/projekt-kompilatora/

16/12/2016 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 70%

Zgodnie z § 6 pkt 2 umowy pożyczka była oprocentowana wg zmiennej stopy procentowej składającej się ze stałej w okresie kredytowania marży Banku oraz aktualnej w danym kwartale stopy bazowej, ogłaszanej w Tabeli obowiązującej w Banku.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 65%

strony podpisały aneks nr (...) do Umowy, na mocy którego strony ustaliły, że oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym wynosi 2,83 plus 1,00 punku procentowego w okresie ubezpieczenia kredytu, a marża banku wynosi 2,30% zaś wysokość zmiennej stopy procentowej równa jest stawce bazowej LIBOR 3M z dnia 29 stycznia 2009 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Projekt 61%

Procesy sterowania powinny zakooczyd swoje działanie po ustawieniu zmiennej KONIEC_PROG (zmienna ustawiana jest po naciśnięciu klawisza ‘q’ w oknie symulatora).

https://www.pdf-archive.com/2015/11/19/projekt/

19/11/2015 www.pdf-archive.com

mo rozwiazane 60%

Podaj warunki konieczne istnienia minimum funkcji jednej zmiennej.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/24/mo-rozwiazane/

24/01/2017 www.pdf-archive.com

Zupa z Bagien 2016 regulamin 56%

płaski podmiejski las o zmiennej przebieżności, bez dużych przewyższeń, miejscami podmokły.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/15/zupa-z-bagien-2016-regulamin/

15/03/2016 www.pdf-archive.com

Wst-p-do-logiki-i-teorii-mnogo-ci 56%

Kwantyfikator ogólny to kwantyfikator mówiący, że dana funkcja zdaniowa jest zdaniem prawdziwym dla dowolnej zmiennej.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/02/wst-p-do-logiki-i-teorii-mnogo-ci/

02/02/2015 www.pdf-archive.com

CLIO f.2 LIMITED 1.2 16V 75 f.2 (1) 52%

nadw.) system dynamicznej kontroli toru jazdy ESC KOMFORT I WNĘTRZE 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu, z napinaczem, ogranicznikiem napięcia i regulacją wysokości 3 zagłówki tylne z regulacją wysokości fotel kierowcy z regulacją wysokości centralny zamek zdalnie sterowany WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE szyby tylne regulowane manualnie reflektory przednie z podwójnym układem optycznym i ciemnym tłem szyby przednie regulowane elektrycznie wycieraczki przednie o zmiennej częstotliwości pracy tylna kanapa dzielona 1/3-2/3 (dzielone oparcie) światła do jazdy dziennej typu LED szyba tylna ogrzewana światła przeciwmgłowe lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane, z czujnikiem temperatury PROWADZENIE POJAZDU opony o niskim oporze toczenia MULTIMEDIA system kontroli ciśnienia w oponach radioodtwarzacz 4X20W, z Bluetooth, złączem USB i jack oraz systemem Renault Bass Reflex standardowe zawieszenie system multimedialny Media Nav Evolution karta Renault ze zdalnym sterowaniem centralnego zamka drzwi mapa Europy - wersja podstawowa regulator-ogranicznik prędkości dostęp do informacji o ruchu drogowym TMC (funkcja niedostepna na terytorium Polski) system wspomagania ruszania pod górę OGRZEWANIE I WENTYLACJA klimatyzacja manualna DANE TECHNICZNE SKRZYNIA BIEGÓW Ilość biegów Rodzaj skrzyni biegów KONFIGURATOR 5 manualna bd Ilość miejsc siedzących 5 5RSN0A KOŁA I OGUMIENIE Pojemność skokowa (cm3) z nawigacją Usługi interaktywne bez usług interaktywnych 54 Rodzaj dachu dach stały Skrzynia biegów manualna Regulator-ogranicznik prędkości Koła z regulatorem-ograniczniki em prędkości wzór felgi 16", Akihiro 195/55 R 16 WERSJA SILNIK Rodzaj paliwa z ESC 1.2 16V 75 Moc maksymalna w kW Znak ekologiczny Ogumienie ESC System nawigacji 300 TYP TECHNICZNY Typ techniczny z klimatyzacją Rodzaj silnika POJEMNOŚĆ (DM3) Pojemność przestrzeni bagażowej min.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/17/clio-f-2-limited-1-2-16v-75-f-2-1/

17/07/2017 www.pdf-archive.com

KopiaPWiR-kolokwiumPTM 49%

a) konkatenacji łańcuchów znaków, tablic b) oznacza liczby szesnastkowe c) nie występuje w Adzie d) wyłuskania adresu zmiennej Wywołanie pm:d().

https://www.pdf-archive.com/2017/01/31/kopiapwir-kolokwiumptm/

31/01/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 48%

W § 8 umowy strony przewidziały, że oprocentowanie (stopa procentowa) kredytu w całym okresie kredytowania jest zmienne i stanowi sumę zmiennej stawki odniesienia oraz stałej marży Banku w wysokości 2,40 punktów procentowych, z zastrzeżeniem ustępu 6 oraz z zastrzeżeniem zmiany marży Banku na podstawie § 11 a umowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 48%

Powodowie w dniu 17 czerwca 2008 roku złożyli oświadczenie, iż dokonali wyboru oferty kredytu w złotych indeksowanego do waluty obcej mając pełną świadomość ryzyka związanego z kredytami indeksowanymi do waluty obcej, a nadto że zostali poinformowani przez pracownika banku o ryzyku i skutkach wynikających ze zmiennej stopy procentowej oraz zmiany kursów oraz tego, że każda zmiana kursu walutowego oraz stopy procentowej będzie miała wpływ na wysokość zaciągniętego przez nich kredytu oraz wpłynie na wysokość rat kapitałowo – odsetkowych.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 46%

1 kredyt oprocentowany był według zmiennej stopy procentowej, która w dniu wydania decyzji kredytowej przez (...) ustalona była w wysokości określonej w § 1 ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Apelacyjny w Warszawie I ACa 456 16 42%

Powodowie podnieśli, że zawarli z pozwanym umowę kredytu w wysokości 530.000 zł indeksowanego do waluty obcej (CHF), przy czym powodom przedstawiono wzorzec umowy niepodlegający negocjacji, zawierający ogólne klauzule o ryzyku kursowym i zmiennej stopie procentowej, bez wyjaśnienia wszystkich istotnych zagadnień co do ryzyka i kosztów kredytu, co oznacza, iż umowa oparta jest na postanowieniach niedozwolonych i nie wiąże powodów jako konsumentów.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/10/s-d-apelacyjny-w-warszawie-i-aca-456-16/

10/07/2017 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 41%

1-3 umowy kredyt miał być oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, która na dzień sporządzenia umowy wynosiła 4.24667 % w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu w zakresie ustalania wysokości oprocentowania.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 40%

Decyzję w przedmiocie ustalenia zasad oprocentowania kredytów na bazie stopy zmiennej oraz ich wysokości i zmianie podejmuje zarząd Banku (§ 4 ust.2).

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszwa XXVII Ca 3360 16 38%

1-3 umowy kredyt oprocentowany był według zmiennej stopy procentowej, która na dzień sporządzenia umowy wynosiła 3,96500 % w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem postanowień „Regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez (…)” (dalej:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/so-warszwa-xxvii-ca-3360-16/

15/03/2017 www.pdf-archive.com