Search


PDF Archive search engine
Last database update: 25 October at 05:08 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zmluvy»:


Total: 6 results - 0.016 seconds

ZOD C 1 12 2016 MK.PDF 100%

2 Podklad zmluvy 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva") je ponuka uchádzača a výsledok procesu verejného obstarávania na obstarávanie zákazky stavebných prác, definovaných v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/08/zod-c-1-12-2016-mk/

08/12/2016 www.pdf-archive.com

Všeobecné obchodné podmienky 95%

Klient môže od zmluvy odstúpiť, a to iba písomne podpísaním a odovzdaním Odhlášky z kurzu.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/20/v-eobecne-obchodne-podmienky/

20/09/2017 www.pdf-archive.com

Všeobecné obchodné podmienky 89%

Aktuálne VOP zverejnené na internetovej stránke www.hotelmarina.sk a na hotelových izbách tvoria neoddeliteľnú súčasť rezervačného formulára/zmluvy o ubytovaní a/alebo o poskytnutí služieb, prípadne inej zmluvy (ďalej len "Zmluvy"

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/v-eobecne-obchodne-podmienky/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

Ubytovací poriadok 63%

V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie Hotelu má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/ubytovac-poriadok/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

Reklmačný poriadok 58%

Ubytovacie, doplnkové služby Ak nie je možné chyby technického charakteru odstrániť a ak hotel nemôže poskytnúť spotrebiteľovi náhradné služby (chyby hotelovej izby, chyby doplnkových služieb) má spotrebiteľ právo na – primárnu zľavu z ceny - zrušenie zmluvy spravidla pred prenocovaním a na vrátenie peňazí, ak boli služby uhradené vopred.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/reklma-n-poriadok/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

mt-mm 50%

Štátny podnik, konzorcium, tichá spoločnosť, neziskové organizácie Personalistika - spôsoby vzniku a zániku pracovného pomeru, pracovná zmluva Personalistika - zákonník práce, mzdy Marketing - nástroje, etapy, mix Zásobovacie činnosti podniku Inflácia, nezamestnanosť, HDP, HNP Banková sústava na Slovensku a v EU Finančná gramotnosť, úver, úrok, nebankové inštitúcie, platobné karty, poistenie, sociálna podpora a pomoc, zmluvy, životné minimum, dane

https://www.pdf-archive.com/2017/06/09/mt-mm/

09/06/2017 www.pdf-archive.com