Search


PDF Archive search engine
Last database update: 28 November at 17:16 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zmniejszenie»:


Total: 21 results - 0.064 seconds

Pytania na test + odpowiedzi 100%

Zmniejszenie siły mięśni 3.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/04/pytania-na-test-odpowiedzi-1/

04/11/2016 www.pdf-archive.com

Odstapienie od umowy 80%

telefonu …………………………………… Nazwa banku…………………………………………………………………………………………………………… X X X X X X (numer konta ) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/12/odstapienie-od-umowy/

12/02/2016 www.pdf-archive.com

notatka 2 79%

Dało to znaczące zmniejszenie kolejek na piłach i u pracowników.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/05/notatka-2/

05/11/2014 www.pdf-archive.com

MS All - oferta ICG Sp. z o.o. 76%

Zmniejszenie fluktuacji kadr i redukcję zwolnień lekarskich.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/22/ms-all-oferta-icg-sp-z-o-o/

22/07/2015 www.pdf-archive.com

sciaga angol do pdf 75%

offloading - wyładunek/ zmniejszenie;

https://www.pdf-archive.com/2014/12/18/sciaga-angol-do-pdf/

18/12/2014 www.pdf-archive.com

Akcja BILANS 09.12.1014 75%

a) Fundusz instytucji kultury, fundusz rezerwowy – tworzony z zysku na pokrycie strat b) Organy wykonawcze JST upoważnione do zatwierdzania sprawozdań finansowych instytucji kultury, c) Zasady zmniejszania funduszu instytucji o nieumorzone środki z dotacji celowych inwestycyjnych oraz unijnych lub z innych źródeł otrzymanych na zakup lub wytworzenie majątku trwałego na rozliczenia międzyokresowe przychodów d) Zmniejszenie straty instytucji z tytułu pokrycia amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych z obcych źródeł pozostałymi przychodami operacyjnymi w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów już za 2014 rok.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/01/akcja-bilans-09-12-1014/

01/11/2014 www.pdf-archive.com

Projekt budowlany wybranych elementów hali stalowej 75%

Efektem jest znaczące zmniejszenie kosztów inwestycji [3].

https://www.pdf-archive.com/2015/04/12/projekt-budowlany-wybranych-element-w-hali-stalowej/

12/04/2015 www.pdf-archive.com

Vorleah, Dmorlung, Cierpiętniki, 1PA a Sheed 72%

+15 Rozproszenie Holma - daje szansę na zmniejszenie otrzymywanych obrażeń o 60-70%.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/02/vorleah-dmorlung-cierpi-tniki-1pa-a-sheed/

02/12/2016 www.pdf-archive.com

Biuletyn Kukiz'15 70%

n Zmniejszenie klina podatkowego n Zmniejszenie szarej strefy n Radykalne zmniejszenie bezrobocia n Osiągnięcie efektu jak w Ustawie Wilczka n Radykalne podniesienie płacy minimalnej bez obciążania pracodawcy Koncepcja Ujemnego Podatku Dochodowego została opracowana przy współpracy z  ekspertem Markiem Kułakowskim z Fundacji Progresywnej.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/25/biuletyn-kukiz-15/

25/02/2016 www.pdf-archive.com

Mosty Obliczenia 24maja 67%

Wyznaczenie otulenia stali zbrojeniowej dla płyty pomostowej φpł ≔ 18 mm średnica przyjętych prętów zbrojeniowych płyty Cmin.b ≔ φpł = 18 mm minimalne otulenie ze względu na przyczepność Cmin.dur ≔ 35 ⋅ mm minimalne otulenie ze względu na trwałość stali zbrojeniowej ΔCdur.y ≔ 0 ⋅ mm dodatek dodawany ze względu na bezpieczeństwo, wartość zalecana wg Eurokodu składnik zmniejszający otulinę ze względu na stosowanie stali nierdzewnej, wartość zalecana wg Eurokodu zmniejszenie minimalnego zbrojenia ze względu na stosowanie dodatkowego zabezpieczenia, wartość zalecana wg Eurokodu ΔCdur.st ≔ 0 ⋅ mm ΔCdur.add ≔ 0 ⋅ mm Cmin ≔ max ⎛⎝Cmin.b , Cmin.dur + ΔCdur.y - ΔCdur.st - ΔCdur.add , 10 ⋅ mm⎞⎠ = 35 mm ΔCdev ≔ 10 ⋅ mm uwzględnienie odchyłki wykonawczej otuliny Cnom ≔ Cmin + ΔCdev = 45 mm wielkość nominalna otuliny stali zbrojeniowej w płycie pomostu Charakterystyki materiałowe BETON C35/45:

https://www.pdf-archive.com/2018/05/24/mostyobliczenia24maja/

24/05/2018 www.pdf-archive.com

Karta produktu Covid19 62%

Podejmowanie czynności mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/30/karta-produktu-covid19/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

kredyty konsolidacyjne 61%

Konsolidacja w znaczącym stopniu wpływa również na odprężenie psychiczne i zmniejszenie poziomu stresu związanego z wcześniejszymi, licznymi zobowiązaniami.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/04/kredyty-konsolidacyjne/

04/02/2017 www.pdf-archive.com

OPRACOWANIE ELEKTRONIKA1 61%

Magnetyczne odchylanie wiązki powoduje zwiększenie kąta odchylenia (może on wynosić prawie 90 stopni), w porównaniu do odchylenia elektrostatycznego oraz zmniejszenie długości lampy, w ten sposób można stworzyć bardzo krótkie lampy o bardzo dużej powierzchni ekranu co jest wymagane w tworzeniu kineskopów.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/19/opracowanie-elektronika1/

19/06/2011 www.pdf-archive.com

Instrukcja próbna3 59%

kod zmienny KeeLoq® firmy zmniejszenie zasięgu pracy odpowiednio dla:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/31/instrukcja-pr-bna3/

31/05/2016 www.pdf-archive.com

11 56%

Potwierdzają to inne badania, w których stwierdzono 11% zmniejszenie ryzyka infekcji u osób pijących 3–6 lampek wina tygodniowo, w porównaniu z abstynentami.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/01/11-104/

01/03/2013 www.pdf-archive.com

Sąd Apelacyjny w Warszawie I ACa 456 16 55%

nr (…), ewentualnie o zmniejszenie wysokości zobowiązania powodów do kwoty 530.000 zł.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/10/s-d-apelacyjny-w-warszawie-i-aca-456-16/

10/07/2017 www.pdf-archive.com

Analiza BAS 2012 69 (1) 48%

ustalenie nowego systemu pieniężnego opartego na złocie, określenie nowych środków płatniczych i ich relacji do dotychczasowej marki polskiej, zasady przeliczania zobo‑ wiązań na nową walutę, przyspieszenie terminów płatności podatku majątkowego, podwyższenie podatków (gruntowy, dochodowy, przemysłowy, od alkoholu, zapałek i cukru), pod‑ wyższenie taryf przewozowych i  kolejowych (zlikwidowanie dotacji na rzecz PKP), rozpisanie pożyczek wewnętrznych, podwyższenia opłat administracyjnych, zmniejszenie kredy‑ tów państwowych dla gospodarki, stworzenie państwowego monopolu spirytusowego, tytoniowego, zapałczanego, solne‑ go i loteryjnego, wprowadzenie oszczędności w administracji i przedsiębiorstwach państwowych24, które ostatecznie okaza‑ ły się mniejsze od zakładanych, reorganizację i ujednolicenie aparatu skarbowego oraz zmniejszenie wydatków na wojsko.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/30/analiza-bas-2012-69-1/

30/09/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin hurtownia warzyw i owocow 45%

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/01/regulamin-hurtownia-warzyw-i-owocow/

01/07/2015 www.pdf-archive.com

wystawa pomniki 37%

• Stanowią  naturalną  zaporę  ograniczającą  rozprzestrzenianie  się  zanieczyszczeń  w  powietrzu.  Dobrze  usytuowane  drzewo  chroni  nie  tylko  przed  zanieczyszczeniami,  ale  także przed hałasem miejskim. Korzenie drzew i krzewów spowalniają procesy erozji gleb,  przez co wpływają na zmniejszenie zanieczyszczenia wód.  • Drzewa służą też jako zapory przeciwwietrzne, przeciwśnieżne, a także przeciwpowodziowe.  Istotną  rolę  pełnią  tutaj  zadrzewienia  śródpolne,  które  niestety  znikają  z  krajobrazu  rolniczego.  Chronią  one  uprawy,  zwierzęta  hodowlane  i  domostwa  przed  wiatrem  oraz  zimnem. Drzewa przyczyniają się również do umacniania brzegów rzek, jezior i mórz.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/12/wystawa-pomniki/

12/03/2014 www.pdf-archive.com

O hipisie, nerdzie i kradzieży pierwszego miliona 36%

Jednocześnie ignoruje samego kolegę, który rozpaczliwie błaga go o zmniejszenie prędkości jazdy.

https://www.pdf-archive.com/2018/11/29/o-hipisie-nerdzie-i-kradziey-pierwszego-miliona/

29/11/2018 www.pdf-archive.com