Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 January at 23:02 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «znaczeniu»:


Total: 28 results - 0.049 seconds

Zapożyczenia językowe 100%

• „adresować problem” (address a problem) w znaczeniu „zrobić coś w związku z problemem”.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/08/zapo-yczenia-j-zykowe/

08/04/2014 www.pdf-archive.com

Metodologia pracy doktorskiej 95%

W sytuacjach (okolicznościach, otoczeniu), które charakteryzują się określoną trudnością, nowością i niepewnością problem może występować w znaczeniu:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/metodologia-pracy-doktorskiej/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

agroturystyka 76%

W tym też znaczeniu należy pojmować działalność człowieka w planowym przekształcaniu środowiska geograficznego.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/03/agroturystyka/

03/04/2017 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi na pytania Metadologia badań naukowych 75%

od ogółu do szczegółu, - metody indukcyjne - wnioskowanie z prawdziwosci racji (wniosków w szerokim znaczeniu tego słowa) o prawdziwosci nastepstw (przesłanek w szerokim znaczeniu tego słowa);

https://www.pdf-archive.com/2015/12/01/odpowiedzi-na-pytania-metadologia-bada-naukowych/

01/12/2015 www.pdf-archive.com

System wsparcia osób starszych 68%

267  dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Wstęp Podczas gdy w tak wielu państwach europejskich problem starzenia się społeczeństwa urósł do rangi kwestii o znaczeniu strategicznym, na co dzień zapominamy, że każdy z nas – jeśli ma szczęście – będzie kiedyś seniorem lub seniorką.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/system-wsparcia-os-b-starszych/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

SB 68%

p., były niegdyś religijnemi obrzędami, które się utrzymały w znaczeniu zabaw ludowych, bez najmniejszego uszczerbku dla nowo wprowadzonej wiary, że już pominięmy te niewinne wróżby, któremi obojga płci młodzież, w dzień S.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/31/sb/

31/03/2017 www.pdf-archive.com

Eula bentley 64%

„Wersja Edukacyjna Oprogramowania” oznacza Oprogramowanie oznaczone jako „wersja edukacyjna” („Academic Edition”) lub „licencja edukacyjna” („Academic License”) albo słowami o podobnym znaczeniu.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/15/eula-bentley/

15/06/2015 www.pdf-archive.com

Józef Różański - podręcznikowy przykład sadysty 60%

Nie każdy, kto zajmuje się torturowaniem więźniów politycznych, musi być sadystą w znaczeniu medycznym.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/02/j-zef-r-a-ski-podr-cznikowy-przyk-ad-sadysty/

02/12/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin2017 54%

Dolnośląska Liga Rajdowa, dalej zwana DLR jest cyklem samochodowych imprez amatorskich, w znaczeniu nie wymagających licencji rajdowych oraz wyścigowych od uczestników.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/01/regulamin2017/

01/03/2017 www.pdf-archive.com

#3 53%

Droga do nieba w dosłownym tego słowa znaczeniu.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/19/3/

19/07/2013 www.pdf-archive.com

PortOberon v2 53%

Droga do nieba w dosłownym tego słowa znaczeniu.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/31/portoberon-v2/

31/08/2013 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium - Patryk Bieńkowski 53%

Niekiedy pojęcia „prace przyczynkowe” używa się w znaczeniu negatywnym, dla nazwania prac bardzo szczegółowych, bez wyraźnego związku z nad-rzędnymi zagadnieniami.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-patryk-bie-kowski/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 53%

od ogółu do szczegółu, - metody indukcyjne - wnioskowanie z prawdziwosci racji (wniosków w szerokim znaczeniu tego słowa) o prawdziwosci nastepstw (przesłanek w szerokim znaczeniu tego słowa);

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

Margozin 2013(16) Listopad 53%

Jestem w niej prawdziwym koksem!” Ta wypowiedź jest co prawda zmyślona, ale dam sobie głowę uciąć, że wiele o podobnym znaczeniu naprawdę padło.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/15/margozin-2013-16-listopad/

15/04/2016 www.pdf-archive.com

Browar Konin 53%

Wzmianka ta świadczy o znaczeniu piwa w ówczesnej Polsce oraz o istnieniu browaru królewskiego (książęcego) już za panowania pierwszego króla Polski.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/21/browar-konin/

21/02/2018 www.pdf-archive.com

Postępowanie sądowo-administracyjne 51%

1) Niezawisłość sędziów i niezależność sądów ( element o kluczowym znaczeniu) Przy podejmowaniu decyzji indywidualnych sędzia jak i sąd podlega prawu i własnemu sumieniu i nie jest związany wytycznymi od przełożonych i jakimiś poleceniami.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/post-powanie-s-dowo-administracyjne/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

statutlso 49%

Niesie znaki przedmioty - symbole o ważnym znaczeniu podczas liturgii.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/02/statutlso/

02/11/2013 www.pdf-archive.com

I wojna -wiatowa 1914-1918 Historia 44%

Niemcy dążyły do zbudowania mocarstwa o znaczeniu europejskim i światowym, obejmującym także kolonie w Afryce i Azji.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/15/i-wojna-wiatowa-1914-1918-historia/

15/03/2015 www.pdf-archive.com

Śmierć brzmi jak Joy Division 39%

Reformatorzy kultury O historii i znaczeniu zespołu Joy Division[3] pisze Michał Żarski w artykule “Joy Division od środka.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/mier-brzmi-jak-joy-division/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

pk 32 paglia 39%

Musimy być świadomi, że te trzy wyzwania – w odróżnieniu od wszystkich z przeszłości – są epokowe w tym znaczeniu, że po raz pierwszy w historii ludzie mogą zniszczyć całe życie na planecie.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/29/pk-32-paglia/

29/08/2017 www.pdf-archive.com

ziemia międzyrzecka szkice - fragmenty 38%

Miasto, jak na ośrodek o dużym znaczeniu politycznym, mające 800-letnią historię, nie prezentowało się zbyt okazale.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/ziemia-mi-dzyrzecka-szkice-fragmenty/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

2017 Don Guido Bortoluzzi Synteza 1 36%

Bóg nazwał ten gatunek ‘drzewem dzikim’, aby odróżnić go od doskonałego gatunku ludzkiego, ‘Drzewem Życia’ (w znaczeniu duchowym).

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/2017-don-guido-bortoluzzi-synteza-1/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 36%

Obejmuje to jasność informacji w sensie jej merytorycznego sensu, dostępności, czytelności, zrozumiałości w znaczeniu formalnym (E.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Lacrimosa. Orkiestry symfoniczne i gitary elektryczne 33%

Do tego dochodzi dumna, potężna, wyrazista perkusja… Po wysłuchaniu omawianego utworu słuchacz czuje się zmęczony, ale w pozytywnym znaczeniu, jak po jakiejś mocno absorbującej rozrywce.

https://www.pdf-archive.com/2018/08/13/lacrimosa-orkiestry-symfoniczne-i-gitary-elektryczne-1/

13/08/2018 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 32%

stypendia dla twórców, pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych i pomoc socjalną dla twórców 121.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com