Search


PDF Archive search engine
Last database update: 08 December at 18:10 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «znalosti»:


Total: 6 results - 0.018 seconds

ivotopis TK 100%

Slovak Contemporary Art Presentation, Clear-Lake University, Houston, USA 2014 Asimilácia vs Originál, galéria SVÚ, Bratislava 2012 Transmediálny priestor Grafiky, Nitrianska galéria, Nitra 2011 Jazykové znalosti:

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/ivotopis-tk/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

zivotopis 100%

IT Administrátor - kompletná administrácia Linux/Windows a sietí - implementácia a správa VoIP riešení (produkty Patton a 3CX) POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI základy pokročilý expert JavaScript PHP HTML/CSS MySQL C/C++ Python Java Bash MongoDB VoIP Network Linux Windows - technická podpora pre zákazníkov - vývoj a úprava webstránok a CMS systémov (Joomla, Drupal, Wordpress, Tangram) JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2004/06–2004/09 Cona, s.r.o.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/15/zivotopis/

15/03/2016 www.pdf-archive.com

Ausschreibung KAS SK 71%

1,5 strany), štruktúrovaný životopis v nemeckom jazyku, kópiu vysokoškolského diplomu (ak je k dispozícii), výpis z indexu a tiež nemecký preklad týchto dokumentov2, odporúčanie vysokoškolského pedagóga o odbornej kvalifikácii uchádzača o štipendium, odporúčanie o osobných kvalitách uchádzača o štipendium (toto odporúčanie nesmie byť vystavené rovnakou osobou ako predošlé odporúčanie ), potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, potvrdenie o znalosti nemeckého jazyka, fotografiu novšieho dáta.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/04/ausschreibung-kassk/

04/01/2020 www.pdf-archive.com

SoilMod 48%

Pro správnou implementaci modu je nutné mít znalosti použití textového editoru(např.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/15/soilmod/

15/06/2016 www.pdf-archive.com

11-4 46%

Zde dokázal během svého více než desetiletého působení plně využít svých bohatých znalostí a zkušeností při návrzích akustických úprav řady sálů a divadel v celé České republice.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/11-4/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS10-19 42%

Pokud totiž chcete sami navrhovat basovou ozvuènici, bez jejich znalosti se neobejdete pøinejmenším proto, že program, který asi pro takový úèel budete používat, si o nì øekne.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs10-19/

06/09/2014 www.pdf-archive.com