PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 07 August at 19:13 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «znane»:


Total: 70 results - 0.048 seconds

pytania egzaminacyjne 100%

Przedstaw znane ci klasy funkcji całkowalnych w sensie Riemanna.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/10/pytania-egzaminacyjne/

10/05/2012 www.pdf-archive.com

pracalice 97%

Zamieszczone niżej uwagi dotyczą przede wszystkim terenów Francji, z których znane są bardzo dobrze rozpoznane, często wielkopowierzchniowe założenia świątynne.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/18/pracalice/

18/10/2012 www.pdf-archive.com

5dynamika 95%

05 Dynamika 64 ZAGADNIENIE (ZADANIE) PROSTE     x ( t ),y( t ),z( t ) OBIEKT P (punkt, ciało) Znane skutki – nieznane przyczyny Rozwiązywanie zagadnień prostych:

https://www.pdf-archive.com/2014/06/02/5dynamika/

02/06/2014 www.pdf-archive.com

Karta Charakterystyki - PP HP548R.PDF 92%

Silne środki utleniające - Reakcje niebezpieczne Reakcje niebezpieczne nie są znane.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/02/karta-charakterystyki-pp-hp548r/

02/04/2016 www.pdf-archive.com

jelen 90%

Korzyści płynące z uprawiania tego ćwiczenia znane są od tysięcy lat.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/01/jelen/

01/11/2016 www.pdf-archive.com

wystawa pomniki 83%

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIE POMNIKI PRZYRODY Drzewa mają kluczowe znaczenie dla życia na Ziemi. To dzięki roślinom, w tym drzewom, nasza planeta nadaje  się  do  zamieszkania.  Decydują  o  jej  wyglądzie,  klimacie  rozległych  obszarów  i  mikroklimacie  małych  regionów.  Produkują  tlen  i  pochłaniają  dwutlenek  węgla  –  to  fakty  powszechnie  znane.  Ale  i  w  naszym  codziennym  życiu  znaczenie  drzew  trudno  jest  przecenić.  Od  niepamiętnych  czasów  ludzie  sadzą  je  i wykorzystują do najróżniejszych celów. Otaczali stare i okazałe drzewa czcią równą bóstwom, a w ich cieniu  składano  o ary.  Odgrywały  one  ważną  rolę  w  mitach  i  obyczajach,  kapłani  odprawiali  pod  nimi  obrzędy  religijne,  a  władcy  sprawowali  sądy.  Długowieczne  drzewa,  głównie  dęby,  sadzono  na  pamiątkę  różnych  wydarzeń historycznych.  Na zdjęciu: pomnikowy dąb szypułkowy w Folsztynie (gm. Wieleń) Znaczna część starych i okazałych drzew jest w Polsce objętych ochroną jako pomniki przyrody. Wiele takich  obiektów  zobaczyć  można  w  powiecie  czarnkowsko-trzcianeckim. To  nie  tylko  drzewa  o  grubych  pniach,  ale także o nietypowych kształtach lub gatunki rzadko spotykane. Znajdują się one zarówno w miastach, jak  i w niewielkich miejscowościach, w lasach czy w krajobrazie rolniczym. Często rosną przy zabudowaniach  mając znaczenie historyczne i symboliczne. Jaką rolę pełnią drzewa w przyrodzie i jakie mają znaczenie dla  człowieka?  Jak  je  rozpoznawać  i  dlaczego  należy  je  chronić?  Gdzie  rosną  najokazalsze  pomniki  przyrody  w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim? Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/12/wystawa-pomniki/

12/03/2014 www.pdf-archive.com

Lekarze kanadyjscy polecają ESSIAC 83%

Wprawdzie znane są możliwości (doświadczalne) przeszczepienia guza nowotworowego z jednego organizmu na drugi (gdzie czynniki neurogenne pierwotnie nie mogą wchodzić w grę), jednak jak wynika z badań istnieją istotne różnice w przebiegu choroby przy guzie przeszczepionym i w przypadku raka samorzutnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/06/lekarze-kanadyjscy-polecaj-essiac/

06/02/2015 www.pdf-archive.com

Return form Sinella 82%

Oświadczam, że znane są mi warunki zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/07/return-form-sinella/

07/01/2015 www.pdf-archive.com

Deklaracja-Czlonkowska-Stowarzyszenia-PRZYJAZNE 82%

Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania Stowarzyszenia ujęte w jego statucie.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/22/deklaracja-czlonkowska-stowarzyszenia-przyjazne/

22/04/2015 www.pdf-archive.com

Formularz zwrotu 82%

Oświadczam, Ŝe znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/25/formularz-zwrotu-pdf/

25/07/2015 www.pdf-archive.com

umowa kupna-sprzedazy 82%

§5 Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/06/umowa-kupna-sprzedazy/

06/08/2015 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgodaRodzica 82%

Znane mi są przepisy Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgodarodzica/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

Bifix about 82%

Produkty znane są na rynku pod marką Bi fix, kojarzoną z wysoką jakością oraz z umiarkowaną ceną.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/15/bifix-about/

15/07/2016 www.pdf-archive.com

W04 Podanie wpisy na sem stud (1) 82%

Modele układów dynamicznych 3 (2017/2018) 6 Suma punktów ECTS 12 Stwierdzam, że znane mi są postanowienia „Regulaminu Studiów”, a podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/05/w04-podanie-wpisy-na-sem-stud-1-1/

05/02/2018 www.pdf-archive.com

umowa kupna sprzedazy samochodu 82%

§5 Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/08/umowa-kupna-sprzedazy-samochodu/

08/04/2018 www.pdf-archive.com

Oswiadczenie DA z podpisem 75%

Muzeum Śląskie w Katowicach przejęło nową siedzibę, czego kulisy, uwarunkowania, powstałe również oszczędności finansowe (w wyniku wynegocjowania przeze mnie wydłużenia utrzymywania obiektu przez wykonawcę robót budowlanych z powodu usuwania wad i usterek), które zostały zabrane i wbrew memu wnioskowi nie przeniesione do budżetu Muzeum Śląskiego na 2014 r., są znane Zarządowi.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/03/oswiadczenie-da-z-podpisem/

03/07/2014 www.pdf-archive.com

Stylizacja Czy kroj i kolor ubrania jest wazny 75%

Znane powiedzenie „jak cie widz¹ tak ciê pisz¹” jest ca³y czas aktualne.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/25/stylizacja-czy-kroj-i-kolor-ubrania-jest-wazny/

25/09/2013 www.pdf-archive.com

Stylizacja Czy kroj i kolor ubrania jest wazny 75%

Noemi Jarek Znane powiedzenie „jak cie widz¹ tak ciê pisz¹” jest ca³y czas aktualne.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/25/stylizacja-czy-kroj-i-kolor-ubrania-jest-wazny-1/

25/09/2013 www.pdf-archive.com

Dokument 10 (3) 74%

Był beznadziejny utwór na podstawie gry BioWare, czyli znane Wrota Baldura (eng.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/12/dokument-10-3/

12/10/2014 www.pdf-archive.com

0000 YPLON PIANKA DO DYWANÓW CLP PL 73%

W normalnych warunkach użytkowania nie są znane ani przewidywane żadne skutki dla środowiska.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/09/0000-yplon-pianka-do-dywan-w-clp-pl/

09/02/2017 www.pdf-archive.com

Podmieńcy według teorii Michała Richtera 72%

Podmieńcy czyli sklonowani przez nas ludzie -666 antyczłowiek Klonowanie już było znane w starożytnej Grecji.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/30/podmie-cy-wed-ug-teorii-micha-a-richtera/

30/06/2016 www.pdf-archive.com

Pytania Grupa I 68%

a) Znane modlitwy chrześcijańskie (np.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/08/pytania-grupa-i/

08/11/2015 www.pdf-archive.com

Lab3 opis 12 11 12 68%

Mając już znane wartości ∈ ˆ , αˆ i λˆ parametrów ∈ , α i λ rozkładu (2), obliczyć teoretyczne wartości kwantyli Q max,pi dla zadanych wartości pi (i = 1,2,..., m) prawdopodobieństwa przewyższenia korzystając ze statystycznej funkcji ROZKŁAD.GAMMA.ODW(...) arkusza kalkulacyjnego Excel:

https://www.pdf-archive.com/2013/01/18/lab3-opis-12-11-12/

18/01/2013 www.pdf-archive.com

Sprawa Ewy Tylman 67%

Pole do domysłów Zakończone fiaskiem poszukiwania ciała Ewy w Warcie, połączone z milczeniem śledczych, otworzyło pole do domysłów. Sprawą Ewy Tylman żyła cała Polska, więc jeszcze dziś tabloidy próbują na niej coś ugrać. Publikują teorie kolejnych jasnowidzów, do rangi sensacyjnych podbijają drobne informacje, które były znane od dawna ­ jak choćby informacja, że Ewa miała chorą tarczycę i musiała przyjmować leki.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/19/sprawa-ewy-tylman/

19/01/2016 www.pdf-archive.com

Tengwar 67%

Dzisiaj znane są już zasady zapisu tengwaru dla wielu języków, między innymi dla języka polskiego, które to zasady przedstawię w tej książce.

https://www.pdf-archive.com/2011/07/11/tengwar/

11/07/2011 www.pdf-archive.com