Search


PDF Archive search engine
Last database update: 28 November at 17:16 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zodpovednosti»:


Total: 2 results - 0.006 seconds

stanovisko ZMOS HSR SR 18.8. 2014 - kópia 100%

Celý systém zabezpečenia povinností výrobcov a dovozcov bude zabezpečovaný priamym uplatňovaním princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov či už individuálne alebo kolektívne (organizácie zodpovednosti výrobcov).

https://www.pdf-archive.com/2015/03/20/stanovisko-zmos-hsr-sr-18-8-2014-k-pia/

20/03/2015 www.pdf-archive.com

Reklmačný poriadok 67%

REKLAMAČNÝ PORIADOK Tento reklamačný poriadok upravuje vzťahy a podmienky, ktoré vznikajú z titulu zodpovednosti za nedostatky poskytovaných služieb, resp.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/reklma-n-poriadok/

22/03/2018 www.pdf-archive.com