Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 January at 18:59 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zwolnienia»:


Total: 15 results - 0.027 seconds

PDOF 30.01.2015 100%

zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym świadczenia przyznanego stronie w wyniku uwzględnienia złożonej skargi na przewlekłość postępowania, b.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/pdof-30-01-2015/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

Podatek od nieruchomości 15.01.2015 98%

Zwolnienia z podatku na podstawie uchwały rady gminy • charakter prawny zwolnienia sposób korzystania ze zwolnienia • WYKŁADOWCA:

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-od-nieruchomo-ci-15-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin 80%

Wszelkie zwolnienia celne reguluje Rozporządzenie Nr 1186/2009.

https://www.pdf-archive.com/2020/09/07/regulamin/

07/09/2020 www.pdf-archive.com

Tygodnik United - nr 8 (21-28kwietnia) 79%

Zarząd klubu musiał być świadomy ryzyka jakie podejmuje związując się z menadżerem tak długą umową i z pewnością dobrze przeliczył wszelkie za i przeciw zwolnienia Moyesa.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/28/tygodnik-united-nr-8-21-28kwietnia/

28/04/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin stolowki szkolnej na stronę szkoły 76%

Zwolnienia mogą zostać udzielone w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków ze środków pomocy społecznej ani Rady Rodziców.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/14/regulamin-stolowki-szkolnej-na-stron-szko-y/

14/09/2017 www.pdf-archive.com

ZFŚS 06.02.2015 r. 70%

Opodatkowanie świadczeń socjalnych • Omówienie świadczeń zwolnionych z podatku dochodowego • Nowe zwolnienia podatkowe dla emerytów i pracowników 6.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/zf-s-06-02-2015-r/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

ZUS 27.02.2015 69%

Zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/07/zus-27-02-2015/

07/02/2015 www.pdf-archive.com

lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje 66%

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić ulgi i zwolnienia z tytułu przeznaczenia zysków z działalności gospodarczej fundacji na realizację jej zadań statutowych, inne niż ulgi i zwolnienia określone w innych ustawach.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/13/lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje/

13/01/2017 www.pdf-archive.com

VAT zmiany - M.Mucha 03.07.2015 r. 64%

Zwolnienia d. Interpretacja ogólna MF 4.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/25/vat-zmiany-m-mucha-03-07-2015-r/

25/06/2015 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 13.04.2015 60%

• zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu nabycia, wynajmu samochodu osobowego, • przypadki w jakich dostawa samochodu osobowego korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, jest opodatkowana tym podatkiem lub wyłączona spod działania przepisów ustawy o VAT, • sytuacje w jakich przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/20/podatek-vat-13-04-2015/

20/03/2015 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 19.01.2015 56%

Samochód a VAT - zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu nabycia, wynajmu samochodu osobowego oraz części do tych pojazdów, - przypadki w jakich dostawa samochodu osobowego korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, jest opodatkowana tym podatkiem lub wyłączona spod działania przepisów ustawy o VAT, - sytuacje w jakich przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-vat-19-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

pit28 54%

Podatnik korzysta ze zwolnienia w roku podatkowym wykazanym w poz.4(zaznaczyć właściwy kwadrat):

https://www.pdf-archive.com/2013/08/26/pit28/

26/08/2013 www.pdf-archive.com

Tygodnik United - nr 9 (28 kwietnia-5 maja) 50%

Najpierw był to podział na zwolenników i przeciwników Fergusona, następnie zwolenników i przeciwników zatrudnienia Moyesa – później przekształciło się to w przeciwników i zwolenników zwolnienia Szkota.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/05/tygodnik-united-nr-9-28-kwietnia-5-maja/

05/05/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu warsztaty, sypialnia, że hoo hooo 46%

praw, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora lub Wykonawcy z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/15/regulamin-konkursu-warsztaty-sypialnia-e-hoo-hooo/

15/01/2018 www.pdf-archive.com

Limanowska ''Inka'' oraz jej koledzy z BCh-LSB i AK 36%

Przełożeni „Bicza” i „Dywana” – ideowi peperowcy z Niska na Podkarpaciu – rozważali nawet możliwość zwolnienia delikwentów z pracy.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/26/limanowska-inka-oraz-jej-koledzy-z-bch-lsb-i-ak/

26/02/2018 www.pdf-archive.com