Search


PDF Archive search engine
Last database update: 05 May at 19:43 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zwraca»:


Total: 35 results - 0.064 seconds

Kolokwium2013 100%

c) sumaPunktów():Integer – operacja zwraca maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w danym teście.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/24/kolokwium2013/

24/06/2017 www.pdf-archive.com

Kolokwium2014 95%

Operacja kosztZleceń(dataOd:DateTime, dataDo:DateTime):Real zwraca informację o koszcie zleceń realizowanych przez developerów zespołu w zadanym przedziale czasu.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/24/kolokwium2014/

24/06/2017 www.pdf-archive.com

info2 75%

AIDS zwraca się do mediów z prośbą o zamieszczenie 1 grudnia symbolu solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi – czerwonej kokardki na pierwszych stronach dzienników i czasopism ukazujących się tego dnia.

https://www.pdf-archive.com/2010/12/08/info2/

08/12/2010 www.pdf-archive.com

Walking Dead PL (Żywe trupy) 67%

Na ˙ zółtym pasku wy´ swietlaja˛ si˛ e informacje, ale Tomasz nie zwraca na nie uwagi.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/03/walking-dead-pl-ywe-trupy/

03/06/2016 www.pdf-archive.com

Miklos Nyiszli - Byłem asystentem Doktora Mengele 65%

Pierwsze, co zwraca i co dosłownie przykuwa moją uwagę, to olbrzymi, zwężający się u góry czworokątny komin, zbudowany z czerwonej cegły.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/16/miklos-nyiszli-by-em-asystentem-doktora-mengele/

16/08/2017 www.pdf-archive.com

NN 9 65%

Senat Republiki Nowotarskiej zwraca się z apelem do wszystkich ludzi, którym na sercu leży dobro naszego miasta, o poparcie tej inicjatywy.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/10/nn-9/

10/10/2012 www.pdf-archive.com

Formularz reklamacyjny 65%

W przypadku zwrotu towaru Sklep zwraca Nabywcy wartość towaru.

https://www.pdf-archive.com/2013/02/23/formularz-reklamacyjny/

22/02/2013 www.pdf-archive.com

Formularz reklamacyjny 65%

W przypadku zwrotu towaru Sklep zwraca Nabywcy wartość towaru.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/26/formularz-reklamacyjny/

26/03/2013 www.pdf-archive.com

Deklaracja - zapotrzebowanie na pojemnik na popiół 65%

Deklarację wypełnia i zwraca tylko osoba, która składa zapotrzebowania na pojemnik na popiół.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/29/deklaracja-zapotrzebowanie-na-pojemnik-na-popi/

29/05/2015 www.pdf-archive.com

Paris-Regulamin-uczestnictwa (1) 63%

W razie rezygnacji uczestnika z wyjazdu, organizator nie zwraca kosztów, chyba że uczestnik znajdzie inną osobę w zastępstwie, do tygodnia przed wyjazdem.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/27/paris-regulamin-uczestnictwa-1/

27/11/2015 www.pdf-archive.com

Film ''Metropolis'' Fritza Langa 62%

Potem, wskazując na dzieci, zwraca się do Fredera i zabawiających go kobiet:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/film-metropolis-fritza-langa/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

regulamin-mesa-2015-2016 (1) 57%

Organizator nie zwraca kosztów wpisowego w przypadku nie stawienia się zespołu do ligi.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/14/regulamin-mesa-2015-2016-1/

14/08/2015 www.pdf-archive.com

KM 12954 14 P 0419.PDF 56%

pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/27/km-12954-14-p-0419/

27/01/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu fotograficznego nasz.PDF 50%

Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/12/regulamin-konkursu-fotograficznego-nasz/

12/08/2016 www.pdf-archive.com

#1 49%

i z dużej litery kurwa!- zwraca się dosadnie w moją stronę a..Autor.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/19/1/

19/07/2013 www.pdf-archive.com

Regulamin Akademia Sandecja 49%

Akademia nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/16/regulamin-akademia-sandecja/

16/09/2016 www.pdf-archive.com

Konfrontacja Sztuk Walki 49%

Sędzia ringowy wstrzymuje walkę odsyłając obu zawodników do narożników neutralnych (narożnik biały) i zwraca się do cutmana lub lekarza o ocenę stanu zdrowia.

https://www.pdf-archive.com/2018/08/24/konfrontacja-sztuk-walki/

24/08/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin 48%

Organizator nie zwraca nadesłanych utworów i zastrzega sobie prawo do publikacji danych personalnych nagrodzonych Uczestników Konkursu, a także do bezpłatnej prezentacji i publikacji nagrodzonych prac do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/20/regulamin/

20/03/2013 www.pdf-archive.com

wkpp regulamin 2017 47%

11) Organizator nie zwraca kosztów kursu osobom, które wycofały się po 13.10.2017.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/wkpp-regulamin-2017/

27/09/2017 www.pdf-archive.com

Karpik St.apel do mediów, I.2017 46%

0000202772 APEL Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach zwraca się z prośbą o materialne wsparcie weterana opozycji antykomunistycznej Stanisława Karpika, którego całe mienie we wrześniu 2014 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/04/karpik-st-apel-do-medi-w-i-2017/

04/01/2017 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 46%

Organ uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej zwraca się do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o opinię w zakresie, o którym mowa w § 5b.”;

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

regulamin.. 43%

Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/24/regulamin/

24/12/2014 www.pdf-archive.com

lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje 42%

13, zwraca się do sądu o likwidację fundacji.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/13/lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje/

13/01/2017 www.pdf-archive.com

lp 16365996083 42%

7 oraz braku odpowiedzi od Odbiorcy, DHL Express zwraca przesyłkę Nadawcy.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/31/lp-16365996083/

31/03/2017 www.pdf-archive.com

Oto ja plan wynikowy klasa 2 42%

samodzielnie posługuje się narzędziami w programie Paint, stosuje poznane zasady bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego, zna regulamin obowiązujący na sali gimnastycznej, przestrzega nawyków higienicznych, przestrzega reguł fair play, zna zasady poruszania się w różnych sytuacjach, prawidłowo reaguje na różnorodne sygnały i znaki, zwraca uwagę na bezpieczeństwo swoje oraz innych dzieci na lekcji wychowania fizycznego, współpracuje w grupie w czasie wykonywania ćwiczeń, uczestniczy aktywnie w grach zespołowych, bada owoce za pomocą zmysłów i je opisuje, podaje składniki ulubionej sałatki owocowej, zna zasady zdrowego odżywiania się, wie, że owoce należy myć przed zjedzeniem, umie wykonać sałatkę owocową, rozumie konieczność jedzenia owoców.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/10/oto-ja-plan-wynikowy-klasa-2/

10/09/2013 www.pdf-archive.com