PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 07 August at 19:13 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «zwracaj»:


Total: 4 results - 0.013 seconds

Tablice 100%

Zwracaj uwagę na jego potrzeby i uczucia.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/25/tablice/

25/06/2016 www.pdf-archive.com

Hiragana PL 72%

Zwracaj szczególną uwagę na takie wyjątki, ale nie przejmuj się- nie ma ich zbyt wiele.

https://www.pdf-archive.com/2012/08/12/hiragana-pl/

12/08/2012 www.pdf-archive.com

Sprawozdanie2013 71%

Prowadz cy spotkanie wspomniał równie o zeszłorocznym mi dzynarodowym krótkofalarskim obozie młodzie owym YOTA 2012 w Belgii – podkre laj c znaczenie promocji tego przedsi wzi cia (i ka dego innego) na portalu społeczno ciowym Facebook („ogl dalno ” wynosi tam 80% w stosunku do innych publikatorów), zwracaj c jednocze nie uwag na ogrom pracy administracyjnej zwi zanej z wdro eniem i realizacj cało ci projektu (na wst pie główny problem stanowi obj to wniosku aplikacyjnego, a pó niej – wielorako procedur zwi zanych z rozliczeniem imprezy).

https://www.pdf-archive.com/2016/04/13/sprawozdanie2013/

13/04/2016 www.pdf-archive.com

user manual ZPG6074SP ZPG6085SP ZPG6114CP ZPG6125CP view 67%

●● Zwracaj uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/03/user-manual-zpg6074sp-zpg6085sp-zpg6114cp-zpg6125cp-view/

03/11/2014 www.pdf-archive.com