Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 January at 19:03 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zwracam»:


Total: 14 results - 0.015 seconds

Ulaskawienie1 100%

…………………………………… (miejscowość i data) …………………………… (imię i nazwisko) …………………………… (adres) …………………………… (PESEL) …………………………… (seria i nr dowodu) Szanowny Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej PROŚBA O UŁASKAWIENIE IN BLANCO Szanowny Panie Prezydencie, zwracam się z uprzejmą prośbą o skorzystanie z przysługującego Panu prawa łaski i ułaskawienie mnie niżej podpisanego jeszcze przed popełnieniem przestępstwa umyślnego.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/04/ulaskawienie1/

04/06/2017 www.pdf-archive.com

przedluzenie 78%

tytuł naukowy, imię i nazwisko Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgodny na przeniesienie zaliczenia Wychowania Fizycznego z semestru drugiego na czwarty.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/12/przedluzenie/

12/06/2011 www.pdf-archive.com

przedluzenie 78%

tytuł naukowy, imię i nazwisko Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgodny na przeniesienie zajęć Wychowania Fizycznego z semestru drugiego na czwarty.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/12/przedluzenie-1/

12/06/2011 www.pdf-archive.com

przedluzenie 78%

tytuł naukowy, imię i nazwisko Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgodny na przeniesienie zajęć Wychowania Fizycznego z semestru drugiego na czwarty.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/12/przedluzenie-2/

12/06/2011 www.pdf-archive.com

przedluzenie 78%

tytuł naukowy, imię i nazwisko Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie zajęć Wychowania Fizycznego z semestru drugiego na czwarty.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/12/przedluzenie-3/

12/06/2011 www.pdf-archive.com

przedluzenie 78%

tytuł naukowy, imię i nazwisko Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie zajęć Wychowania Fizycznego z semestru drugiego na czwarty.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/13/przedluzenie/

13/06/2011 www.pdf-archive.com

wzory podań dla studentów2 78%

Piotr Śmiałek Wniosek o wydłużenie sesji egzaminacyjnej Zwracam się z prośbą o przedłużenie poprawkowej sesji egzaminacyjnej z powodu niezdania egzaminów z następujących przedmiotów:

https://www.pdf-archive.com/2014/03/07/wzory-poda-dla-student-w2/

07/03/2014 www.pdf-archive.com

wzory podań dla studentów66 78%

Piotr Śmiałek Podanie o wydłużenie sesji egzaminacyjnej Zwracam się z prośbą o przedłużenie poprawkowej sesji egzaminacyjnej z powodu niezdania egzaminów z następujących przedmiotów:

https://www.pdf-archive.com/2014/03/07/wzory-poda-dla-student-w66/

07/03/2014 www.pdf-archive.com

Deklaracja - zapotrzebowanie na pojemnik na popiół 78%

W związku z powyższym oraz w celu przekazania firmie danych o ilości zapotrzebowania na pojemniki, zwracam się do Państwa jako Właściciela nieruchomości z prośbą o wypełnienie poniższej deklaracji i zwrócenie jej do siedziby Urzędu Miasta w Myszkowie w terminie do 10 czerwca 2015 roku – Biuro Podawcze.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/29/deklaracja-zapotrzebowanie-na-pojemnik-na-popi/

29/05/2015 www.pdf-archive.com

asda 78%

Tołstoja 6A/9 41-709 Ruda ląska Szanowni Państwo Zwracam się z pro bą o uznanie mojej kandydatury na wyjazd na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/27/asda-1/

27/09/2016 www.pdf-archive.com

apsys 78%

Zwracam się do Was w związku z zaistniałą dzisiaj, przykrą dla mnie oraz innych osób sytuacją.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/14/apsys/

14/01/2017 www.pdf-archive.com

pismo stojaki rowerowe kopia 68%

W imieniu swoim oraz innych rowerzystów odwiedzających PROXIMA PARK zwracam się z prośbą o zainstalowanie solidnych stojaków rowerowych.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/18/pismo-stojaki-rowerowe-kopia/

18/12/2015 www.pdf-archive.com

Pismo do przychodni OŚWIADCZENIA O ODMOWIE (1 ostatnie) 59%

bilansu sześciolatka w przypadku mojego dziecka, niniejszym zwracam się z prośbą o wyjaśnienie na piśmie, na jakiej podstawie prawnej i na podstawie jakich formalnych uprawnień pracownika medycznego/placówki medycznej, zostały wystosowane powyższe żądania i groźby.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/11/pismo-do-przychodni-o-wiadczenia-o-odmowie-1-ostatnie/

11/05/2014 www.pdf-archive.com

Rozdział 2. Kojot 53%

jakoś nie zwracam uwagi na takie rzeczy.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/rozdzia-2-kojot/

13/02/2017 www.pdf-archive.com