Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zwroci»:


Total: 4 results - 0.008 seconds

III C 170 16 98%

odmówić przyjęcia sprawy do rozpoznania i zwrócić sprawę Sądowi Rejonowemu dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie I Wydziałowi Cywilnemu.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/01/iii-c-170-16/

01/03/2016 www.pdf-archive.com

umowa Najmu sklep 83%

§9 Po zakończeniu okresu wynajmu NAJEMCA jest obowiązany zwrócić przedmiot wynajmu w stanie nie pogorszonym, za wyjątkiem pogorszenia wynikającego z normalnej eksploatacji.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/umowa-najmu-sklep/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

umowa 45%

Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy Pożyczki, którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Pożyczkodawcy na warunkach określonych w Umowie Pożyczki.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/umowa/

09/01/2015 www.pdf-archive.com