Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 January at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zwrot»:


Total: 51 results - 0.035 seconds

Ubezpieczenie dzieci w Przedszkolu w Nędzy na rok przedszkolny 2019 2020 100%

RODO RODO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE IV (184) 7 Początek i koniec odpowiedzialności 7 Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 7 Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego 7 Ustalenie wysokości świadczenia 8 Wypłata świadczenia 9 Roszczenia regresowe w związku z ubezpieczeniami majątkowymi 10 Postępowanie dotyczące składania reklamacji 10 Postanowienie dotyczące składania skarg 10 Ważne informacje dla Ubezpieczających, Ubezpieczonych i Uprawnionych z umowy 11 Postanowienia końcowe 11 KLAUZULA NR 1 – ZWROT KOSZTÓW LECZENIA 12 KLAUZULA NR 2 – DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE 12 KLAUZULA NR 3 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU LECZENIA SZPITALNEGO WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 12 KLAUZULA NR 4 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU POWAŻNEGO ZACHOROWANIA UBEZPIECZONEGO 12 KLAUZULA NR 5 – ZASIŁEK DZIENNY Z TYTUŁU KRÓTKOTRWAŁEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY LUB NAUKI 14 KLAUZULA NR 6 – ZWROT KOSZTÓW REHABIILITACJI 14 KLAUZULA NR 7 – ZWROT KOSZTÓW WYPOŻYCZENIA LUB NABYCIA ŚRODKÓW SPECJALNYCH LUB USZKODZENIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO 15 KLAUZULA NR 8 – ZWROT KOSZTÓW POGRZEBU PRAWNEGO OPIEKUNA UBEZPIECZONEGO 15 KLAUZULA NR 9 – JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI PRAWNEGO OPIEKUNA UBEZPIECZONEGO WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 15 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

https://www.pdf-archive.com/2019/09/02/untitled-pdf-document-1/

02/09/2019 www.pdf-archive.com

Odstapienie od umowy 98%

Termin na zwrot rzeczy do sprzedawcy wynosi 14 dni od dnia złożenia przez konsumenta do sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy .

https://www.pdf-archive.com/2016/02/12/odstapienie-od-umowy/

12/02/2016 www.pdf-archive.com

FORMULARZ ZWROTU TOWARU 93%

W serwisie Allegro.pl po zalogowaniu się na swoje konto wejdź do zakładki Przesyłki i kliknij zwrot produktu przy przedmiocie, który chcesz oddać.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/formularz-zwrotu-towaru/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin (1) (1) 92%

Uczestnikowi Promocji przysługuje zwrot koszów podróży taksówkami ujętymi w Promocji (patrz §2.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/24/regulamin-1-1/

24/11/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 86%

W przypadku zwrotu towaru, przy zakupie którego Uczestnik otrzymał Bon, (o ile zwrot danego towaru jest możliwy) Uczestnik obowiązany jest do zwrotu towaru wraz z Bonem.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/31/regulamin-akcji-promocyjnej/

31/08/2016 www.pdf-archive.com

FORMULARZ ZWROTU TOWARU nowy 85%

(Powód zwrotu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………) Rozpatrzenie i zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/10/formularz-zwrotu-towaru-nowy-1/

10/05/2012 www.pdf-archive.com

FORMULARZ ZWROTU TOWARU nowy 85%

Rozpatrzenie i zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/07/formularz-zwrotu-towaru-nowy/

07/04/2013 www.pdf-archive.com

Formularz zwrotu 85%

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/25/formularz-zwrotu-pdf/

25/07/2015 www.pdf-archive.com

formularz zwrotu 85%

ZWROT TOWARU Numer zamówienia.…………………………..…………………………………………………..

https://www.pdf-archive.com/2015/08/31/formularz-zwrotu/

31/08/2015 www.pdf-archive.com

FORMULARZ ZWROTU TOLISHOP 85%

FORMULARZ ZWROT TOWARU TOLISHOP.PL tu przypnij paragon zakupu Imię i nazwisko _______________________________________________________________ Numer transakcji ______________________________________________________________ Numer telefonu _______________________________________________________________ Adres mail ___________________________________________________________________ Data zakupu _________________________________________________________________ ZAWRACANE POZYCJE LP.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/07/formularz-zwrotu-tolishop/

07/02/2018 www.pdf-archive.com

Podręcznik-Świat-Warta-Travel październik-2019-1 (1) 82%

Pakiet korzyści dla narciarzy/snowboardzistów Rozszerzając polisę o sporty zimowe oraz dokupując ubezpieczenie bagażu podróżnego i OC, zapewniamy dodatkowo zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego/snowboardowego oraz zwrot kosztów karnetu, a także odpowiadamy za szkody w wypożyczonym sprzęcie.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/podrcznik-wiat-warta-travelpadziernik-2019-1-1/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Regulamin 79%

W przypadku, gdy przesyłka nie dojdzie gwarantujemy jej ponowną wysyłkę bądź zwrot pieniędzy na konto.

https://www.pdf-archive.com/2020/05/12/regulamin/

12/05/2020 www.pdf-archive.com

Warta 71242018 Ulotka-Travel 296x210-v4 77%

ZASKAKUJĄCY PAKIET KORZYŚCI DLA NARCIARZY I SNOWBOARDZISTÓW Rozszerzając polisę o sporty zimowe oraz dokupując ubezpieczenie bagażu podróżnego i OC, zapewniamy zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego/ snowboardowego oraz zwrot kosztów karnetu, a także odpowiadamy za szkody spowodowane przez Ciebie w wypożyczonym sprzęcie.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/29/warta71242018ulotka-travel296x210-v4/

29/04/2020 www.pdf-archive.com

Podatek VAT 19.01.2015 74%

Podatek naliczony i zwrot podatku - źródło podatku naliczonego, - terminy odliczenia podatku w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur MP, - błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego, - przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, - terminy i zasady korygowania podatku naliczonego, - warunki jakie winien spełnić podatnik aby otrzymać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni, 4.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-vat-19-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

TermsAndCondition.PDF 74%

Zwrot pieniędzy wpłaconych przez kupującego nastąpi w terminie 14 dni od dnia nadejścia zwróconego przez Klienta Produktu.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/termsandcondition/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

Formularz reklamacyjny 66%

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy bądź wymiany proszę o zwrot zapłaconej ceny:

https://www.pdf-archive.com/2013/02/23/formularz-reklamacyjny/

23/02/2013 www.pdf-archive.com

Return form Sinella 66%

Nazwa towaru Ilość Wartość Przyczyna zwrotu* * przyczyna zwrotu nie jest obowiązkowa Proszę o zwrot wartości zwracanego towaru na konto bankowe:

https://www.pdf-archive.com/2015/01/07/return-form-sinella/

07/01/2015 www.pdf-archive.com

Joana-89 zwrot 66%

Całkowita wnioskowana kwota zwrotu...............................( zwrot kosztów zamówienia towaru musi odpowiadać najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie).

https://www.pdf-archive.com/2015/08/04/joana-89-zwrot/

04/08/2015 www.pdf-archive.com

FORMULARZ REKLAMACYJNY 66%

1)WYMIANA CZĘŚCI NA NOWĄ lub 2)ZWROT GOTÓWKI NA RACHUNEK BANKOWY NAZWA BANKU............................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/06/07/formularz-reklamacyjny/

07/06/2016 www.pdf-archive.com

FORMULARZ ZWROTU PRODUKTU 66%

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy NAZWA BANKU............................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/06/07/formularz-zwrotu-produktu/

07/06/2016 www.pdf-archive.com

ODSTĄPIENIE Z15 66%

NAZWA (kolor, rozmiar) / ILOŚĆ 1._________________________ __________ _______________________________________ 2._________________________ __________ _______________________________________ ZWROT NALEŻNOŚCI na konto:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/07/odst-pienie-z15/

07/02/2018 www.pdf-archive.com

oswiadczenie2 66%

n aragonu Proszę o zwrot kwoty ....................

https://www.pdf-archive.com/2018/09/27/oswiadczenie2/

27/09/2018 www.pdf-archive.com

ODSTAPIENIE TOLISHOP 66%

NAZWA (kolor, rozmiar) ILOŚĆ 1.____________________________________________________________________________ 2.____________________________________________________________________________ ZWROT NALEŻNOŚCI Numer rachunku:

https://www.pdf-archive.com/2020/06/11/odstapienie-tolishop/

11/06/2020 www.pdf-archive.com

OWU PZU NNW 66%

Zwrot składki  .  .  .  .  .  .  .  .  .   str.  17 Rozdział IV – Wykonanie umowy ubezpieczenia Postępowanie w razie wypadku ubezpieczeniowego.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/28/owu-pzu-nnw/

28/06/2016 www.pdf-archive.com