Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «zwrotu»:


Total: 90 results - 0.013 seconds

FORMULARZ ZWROTU TOWARU 100%

728 834 074 ___________________________________________________________________________________________________ Jeśli wybrana przez Ciebie opcja dostawy to Allegro InPost Paczkomaty, możesz skorzystać z opcji darmowego zwrotu towaru.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/13/formularz-zwrotu-towaru/

13/06/2017 www.pdf-archive.com

formularz 93%

790 352 516 FORMULARZ ZWROTU TOWARU DATA ZAMÓWIENIA:………………………………………………………… DATA ZWROTU:……………………………………………………………… NR FAKTURY/PARAGONU:………………………………………………… IMIĘ NAZWISKO:……………………………………………………………… ADRES:………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… TELEFON:…………………………………E-MAIL:…………………………..

https://www.pdf-archive.com/2014/06/20/formularz/

20/06/2014 www.pdf-archive.com

Odstąpienie 93%

…………………………………, dnia ………………………… Oświadczenie zwrotu towaru zakupionego przez internet Ja niżej podpisana(y):

https://www.pdf-archive.com/2014/08/06/odst-pienie/

06/08/2014 www.pdf-archive.com

Return form Sinella 93%

FORULARZ ZWROTU TOWARU 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/07/return-form-sinella/

07/01/2015 www.pdf-archive.com

regulamin promocji 92%

W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym Smyk dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk:

https://www.pdf-archive.com/2017/11/14/regulamin-promocji/

14/11/2017 www.pdf-archive.com

SR Torun I C 1430 16 (mBank UNW) 89%

zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5.626 zł (pięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

https://www.pdf-archive.com/2017/05/16/sr-torun-i-c-1430-16-mbank-unw/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

FORMULARZ ZWROTU TOWARU nowy 88%

FORMULARZ ZWROTU TOWARU …………………………., dnia ………………………… Nr zamówienia(aukcji) ……………………..

https://www.pdf-archive.com/2012/05/10/formularz-zwrotu-towaru-nowy-1/

10/05/2012 www.pdf-archive.com

Formularz zwrotu 88%

FORMULARZ ZWROTU TOWARU NUMER ZAMÓWIENIA:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/25/formularz-zwrotu-pdf/

25/07/2015 www.pdf-archive.com

FORMULARZ ZWROTU PRODUKTU 88%

FORMULARZ ZWROTU PRODUKTU NUMER FAKTURY/PARAGONU................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/06/07/formularz-zwrotu-produktu/

07/06/2016 www.pdf-archive.com

FORMULARZ ZWROTU TOLISHOP 88%

NAZWA (kolor, rozmiar) / ILOŚĆ / PRZYCZYNA ZWROTU 1.____________________________________________________________________________ 2.____________________________________________________________________________ 3.____________________________________________________________________________ ZWROT NALEŻNOŚCI na konto:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/07/formularz-zwrotu-tolishop/

07/02/2018 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 87%

kwotę 8712,33 zł (osiem tysięcy siedemset dwanaście złotych trzydzieści trzy grosze) tytułem zwrotu kosztów procesu, IV.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

Odstapienie od umowy 87%

warunki zwrotu zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości wszystkich dokonanych przez konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/12/odstapienie-od-umowy/

12/02/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 81%

W przypadku zwrotu towaru, przy zakupie którego Uczestnik otrzymał Bon, (o ile zwrot danego towaru jest możliwy) Uczestnik obowiązany jest do zwrotu towaru wraz z Bonem.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/31/regulamin-akcji-promocyjnej/

31/08/2016 www.pdf-archive.com

FORMULARZ ZWROTU TOWARU nowy 80%

FORMULARZ ZWROTU Nr aukcji ………………………………………… Nick allegro……………………………………..

https://www.pdf-archive.com/2013/04/07/formularz-zwrotu-towaru-nowy/

07/04/2013 www.pdf-archive.com

Joana-89 zwrot 80%

Formularz zwrotu:

https://www.pdf-archive.com/2015/08/04/joana-89-zwrot/

04/08/2015 www.pdf-archive.com

FORMULARZ REKLAMACYJNY 80%

NUMER RACHUNKU NAZWA TOWARU CENA ILOŚĆ POWÓD ZWROTU Oświadczam, że zapoznałem się z REGULAMINEM zwrotu towaru BEST-HURT ….............................................

https://www.pdf-archive.com/2016/06/07/formularz-reklamacyjny/

07/06/2016 www.pdf-archive.com

FORMULARZ WYMIANY 80%

NAZWA (kolor, rozmiar) / ILOŚĆ / PRZYCZYNA ZWROTU 1.__________________________________________________________________________ 2.__________________________________________________________________________ WYMIENIAMY NA:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/07/formularz-wymiany/

07/02/2018 www.pdf-archive.com

SO W Włocławku sygn. I C 152 16 77%

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu."

https://www.pdf-archive.com/2017/02/01/so-w-w-oc-awku-sygn-i-c-152-16/

01/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 76%

kwotę 7.217,00 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 76%

kwotę 137,- zł (sto trzydzieści siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 120,- zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin 74%

Klient ma prawo do zwrotu wszelkich poniesionych kosztów.

https://www.pdf-archive.com/2020/05/12/regulamin/

12/05/2020 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 74%

–4– 2) powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 73%

Nadto domagała się zasądzenia od pozwanego zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 478 16 SO Olsztyn 72%

kwotę 7.200 (siedem tysięcy dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/i-c-478-16-so-olsztyn/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

I C 3575 16 SR Warszawa UNW mBank 72%

na rzecz powódki ---------------------- kwotę 4119 (cztery tysiące sto dziewiętnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/i-c-3575-16-sr-warszawa-unw-mbank/

06/06/2017 www.pdf-archive.com